Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jørpeland ungdomsskole Et godt sted å være - Et godt sted å lære Velkommen! Foreldremøte 8. trinn høsten 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jørpeland ungdomsskole Et godt sted å være - Et godt sted å lære Velkommen! Foreldremøte 8. trinn høsten 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jørpeland ungdomsskole Et godt sted å være - Et godt sted å lære Velkommen! Foreldremøte 8. trinn høsten 2016

2 Program: Presentasjon av lærere og miljøarbeidereOppstart og organiseringMålene våre som skole, trinn og klasserKlassemiljø og sosial kompetanse, sosialrådgiverVurdering for læringMåloppnåelse og karaktererIt`s learning, transponder og minskole.noMattehjelp på nettHelsesøsterMøter klassevis og valg av klassekontakter

3 bokmål – nynorsk styrking valgfag og tilvalgsfag utviklingssamtaler – før høstferien årshjul Ørnabu – kontaktlærer melde om Oppstart og organisering Presentasjon av 8. trinn

4 Mål for skole, trinn og klasse Jørpeland ungdomsskole har som mål å gi elevene et godt og forsvarlig opplæringstilbud, der den enkelte elev kan få utnytte sitt potensiale, både faglig og sosialt, i et trygt og godt læringsmiljø. Læringsmiljø trivsel, respekt, relasjoner tydelig lærings- og klasseledelse, forutsigbarhet, krav og forventninger felles regler, tilhørighet Ansvar, medvirkning Retten til et godt psykososialt miljø § 9a -3

5 Hvordan arbeider vi med skolemiljø? Sosial kompetanse – empati samarbeidsferdigheter selvhevdelse selvkontroll ansvarlighet Miljøskapende aktiviteter i klasserommet Klasseregler - hvordan vil vi ha det i klassen vår? Aktiviteter Ekstra vakter i friminuttet, spillerom/aktivitetsrom, fotball, volleyball, hoppe tau, bordtennis Fellestur for alle elevene i storefri Mobilfri skole Forebyggende arbeid mot mobbing Elevundersøkelse Trivselsundersøkelser Tett samarbeid med foresatte Trivselslederprogrammet

6 Kunnskapsløftet -LK06 Generell del angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring. Gode samfunnsborgere. Grunnleggende ferdigheter i alle fag å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy.

7 Læreplanen for fag Kompetansemål Hva eleven skal mestre etter 10. årstrinn Vurderes med tallkarakter -skala 1-6 Karakterene for hver termin regnes som en underveisvurdering Veiledning skal følge tallkarakter

8 Forberedelse og tilbakemelding knyttet til de ulike vurderingssitasjonene

9 Vurdering for læring Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem §3- 1 Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller noe om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen §3-11 Elevene skal få råd om hvordan de skal forbedre seg §3-11 Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid med blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling §3-12

10 Transponder Minskole.no Informasjonskanaler

11 Matematikk på nett

12 Helsesøster

13 FAU være et bindeledd mellom foreldre/foreldrekontakter og skolen/ skolens styre (Samarbeidsutvalget / SU). ivareta og fremme fellesinteressene til skolens foreldre medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø og et godt samhold mellom hjemmet og skolen. En representant fra hver klasse Sitter i 3 år og det er møte en gang pr mnd


Laste ned ppt "Jørpeland ungdomsskole Et godt sted å være - Et godt sted å lære Velkommen! Foreldremøte 8. trinn høsten 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google