Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er – og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er – og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er – og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror ikke at sånt skjer med barn vi kjenner og møter, vi lærer heller ikke så mye om det. ILDSJELARBEID

2 Tallenes tale: Du kommer til å møte et voldsutsatt barn 13 %: Utsatt for seksuelle overgrep før fylte 13 år, voldtekt og/eller alvorlig fysisk vold fra foresatte 8 000 - 22 000 barn lever med alvorlig vold hjemme (i løpet av et år) Ungdom utsatt i betydelig grad Danmark: Hvert 5. barn i 8. klasse har vært utsatt for vold fra foreldre siste år. Mange over en lang periode (2010)

3 Multippel viktimisering (NKVTS) Seksuell omgang før fylte 13 år med en minst fem år eldre person Voldtekt før fylte 18 år Alvorlig vold fra foresatte Vitne til vold mellom foresatte Psykologisk vold fra foresatte 10 prosent kvinner 6 prosent menn svarer ja på 2-5 kategorier 350-400 000 nordmenn!

4 Tusenvis er pårørende til alvorlig syke foreldre 290 000 barn lever med foreldre som har en psykisk lidelse som kan gå utover daglig fungering, og/eller et såpass alvorlig alkoholmisbruk at det sannsynligvis går utover daglig fungering Dersom vi bare regner klart alvorlige lidelser: 135 000 barn (12,2 %)

5

6 Hva skjer i tabukulturen? Overidentifisering med voksne Bagatellisering/ benektning Problemforflytning ”Drømmeløsninger” Aktivitet uten mål og mening

7 ”Vi stryker alle sammen” (C. Øverlien) ”Barn som lever med vold i familien-prosjektet”: Unge viste sterk mistillit til hjelpeinstansenes og voksnes vilje og evne til å hjelpe dem. Fryktet represalier hvis de fortalte om volden. ”Vi definerer alt som ungdomsproblemer” (Øverlien)

8 Problemforflytning: Når barnet blir problemet Tror ingen noen gang har spurt meg hvordan jeg har det og hvorfor jeg oppfører meg som jeg gjør Vilde, 19 Jeg tenkte ikke på at jeg kunne ta opp problemene hjemme med lærerne. Det var gangetabellen, ikke ”hvordan går det hjemme?” Kjell, 21 De sendte meg på ART. Jeg forsvant litt inn i psykiatrien. Ble vant til belteseng Mia, 18 De ville gi meg ADHD-diagnose. Men jeg hadde jo ikke ADHD, jeg hadde det jævlig Håvard, 20

9 Barn har mange former for språk

10 … og det har voksne også Akuttplassering Atferd Frafall Behandlingsresistent Oppmerksomhetssyk Atferdsvanskelig Bruker Tilsynsfører Tiltaksplan Klient Saksbehandler Kurator Avlastningshjem Ansvarsgruppe Selvmordskandidat Kronisk suicidal Institusjon t

11 Moderne hjerne – og traumeforståelse ”There is nothing more biological than experience”. ”Hjernen er bruksavhengig”. Dr. Bruce D. Perry

12 Fagfolk advarer: ”Atferdsdiagnoser som ADHD hos barn kan skjule at de egentlig er utsatt for vold og seksuelle overgrep.” Willy-Tore Mørch, prof. i barn og unges psyk. helse ”Vi må slutte å diagnostisere barn, behandle barn, før vi vet om de er utsatt for vold og overgrep.” Psykologspesialist Dag Ø. Nordanger

13

14

15 ”Christoffer ble på en måte hørt. Men de voksne slutta å spørre da han slutta å snakke” Kari Evensen, utdanningsdirektør Vi har ikke tid Vi har ikke kompetanse Barn kan ljuge

16 Barn forandrer Norge

17 Fra ildsjelarbeid til systematisk arbeid Forankret i: -et menneskesyn/barnesyn og verdisett -ledelsen -en levende plan -felles kulturbygging -et felles kunnskapsgrunnlag – tverrprofesjonelt

18 ”Vi må alltid spørre hvorfor” (Hassan, 11)


Laste ned ppt "Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er – og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google