Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSUELLE OVERGREP Kjennetegn og Fakta Elisabeth Torp kirkeligressurssenter.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSUELLE OVERGREP Kjennetegn og Fakta Elisabeth Torp kirkeligressurssenter.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSUELLE OVERGREP Kjennetegn og Fakta Elisabeth Torp kirkeligressurssenter.no

2 Kjennetegn: LIVSHENDELSER Kan og kan ikke sammenlignes med andre krevende hendelser i livet, som sorg og tap, sykdom og død Seksuelle overgrep er også alvorlige livshendelser med store konsekvenser Så det er en forskjell

3 Seksuelle overgrep Forskjellen er knyttet til at overgrep er feil, galt, skal ikke skje. (det finnes en skyldig-ansvarlig) Det som har skjedd er galt: - Juridisk forstand - Brudd på straffeloven - Moralsk henseende - Brudd på den etiske standard

4 Kjennetegn: VANLIG Vanlige relasjoner mellom vanlige mennesker i vanlige omgivelser. Overgrep angår alle, særlig knyttet til vanlighet som kjennetegn DET SKJER, MEN SKAL IKKE SKJE, det gale, det ulovlige, det unevnelige

5 Kjennetegn: MANGES ERFARING Minst 33% av norske kvinner og minst 11 % av norske menn - Opplevd en form for seksuelt overgrep i løpet av livet (NKVTS 2014) 21% av norske kvinner og 8% av norske menn - Minst én form for seksuelt overgrep før 18 år (NKVTS 2014)

6

7 Tall om seksuelle overgrep  Størstedelen (85 %) av overgrepene er begått av en som barnet/ungdommen kjenner.  Overgrepene kan vare fra ett overgrep til gjentatte overgrep over mange år.  Gjennomsnittlig varer en overgreps- relasjon i 5 år.  Overgrep begås av både menn og kvinner.  Overgrep gjort av kvinner er vanskelige å avdekke.

8 Kjennetegn: MANGES ERFARING Grunnet omfang og skade/følge; - status som folkehelseproblem Gir helseplager: -Overgrep gir sykdom, fysisk og psykisk, -Endokrinologi: kroppen reagerer på påkjenning -Somatisk sykdom i voksen alder er fremtredende Anna Luise Kirkengen, norsk allmennlege forsket sammenhengen mellom helseplager i hos voksne og overgrepserfaringer i barndommen Krenket gjør krank; En artikkel i Trygge Rom

9 Kjennetegn: MANGES ERFARING I snitt tar det minst 17,5 år fra overgrepet skjer til en forteller om det første gang (Redd Barna). På den tiden skjer det mye med personen; Skader er en ting Følger er en annen ting

10 Kjennetegn: USYNLIG Usynlig tilstede: Skjer oftest uten at vi ser at det skjer. Kanskje det mest provoserende kjennetegn. Umulig å se - I alle fall vanskelig å se

11 Kjennetegn: USYNLIG Synlig i bevisstheten Mulig å se, når vet hva se etter Forutsette at det skjer. Viktig og nødvendig og avgjørende: aktiv og engasjert holdning Kunnskap og Erkjennelse er hjelpsomt for personen/feltet

12 Seksuelle overgrep har et eller flere av følgende kjennetegn:  Krenker noens integritet og/eller intimitetsgrenser  Er påført av noen som misbruker makt/og eller posisjon (asymmetri)  Opplevdes uønsket da det skjedde, og/eller oppleves uønsket i senere tid  Skjer i relasjon, ofte i en tillitsfull og kjent relasjon

13 Hvordan forstår vi Seksuelle overgrep ? Det særegne og kompliserte og «frigjørende», i betydningen skal tas stilling til:  Omfatter oppførsel som er upassende og uforenlig med kristen etikk  Rammes av Straffeloven kapittel 26. Seksuallovbrudd  Kan også gå inn under det arbeidsmiljøloven og likestillingsloven definerer som seksuell trakassering

14 Hvordan skjer et seksuelt overgrep?  Maktposisjonen/asymmetrien ofte utgangspunkt og mulighet  Grooming (forberedelse)  Tillit er ofte en forutsetning

15 Hva er seksualitet? -En integrert del av personligheten -Kan ikke skilles fra andre deler av livet -Drivkraften får oss til å søke varme, kjærlighet og nærhet (Verdens helseorganisasjon)

16 Hva er seksuelle overgrep Seksualiteten er tilstede og blir misbrukt SEKSUELLE OVERGREP ER seksuelle (i betydningen at seksualitet er medvirkende og middel) og utgjør makt (i betydningen makthandlinger)

17 Se overgrep som overgrep Eva Lundgrens etterord i boken «Det som ikke skulle skje» En forståelse av hva overgrep er -den Utsattes Underordning -Overgriper eier Virkelighetsforståelsen -Utvalgt og Delaktig - Skyld og Skam -Taushet og Ensomhet

18 Seksuelle overgrep i kirkelig sammenheng -Finnes ingen egne omfangsstudier for kirkelig sammenheng -Ikke grunnlag for å regne med verken større eller mindre forekomst -Men NOE kommer i tillegg i en kirkelig sammenheng

19 Seksuelle overgrep i kirkelig sammenheng Når overgriper er en kristen tillitsperson, kan det forsterke; -Maktasymmetrien i relasjonen (Gud som en del av maktmiddelet) -Relasjonsstrev også i forholdet til Gud (overgriperen blander inn Gud) -Skyld, ensomhet, Skam, uverdighet (Gud blir på overgriperens parti)

20 Seksuelle overgrep i kirkelig sammenheng Overgrepserfaringen preger troen og kristenlivet, ofte i betydningen at det blir mer strevsomt å tro og å være en kristen Selvbilde rammes og det blir komplisert med den kristne praksis som f eks syndsbekjennelse, tilgivelse og nåde

21


Laste ned ppt "SEKSUELLE OVERGREP Kjennetegn og Fakta Elisabeth Torp kirkeligressurssenter.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google