Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Myke trafikanter Falkeid idrettslag ønsker å legge til rette for myke trafikanter og vil ha mest mulig av trafikken bort fra selve idrettsområdet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Myke trafikanter Falkeid idrettslag ønsker å legge til rette for myke trafikanter og vil ha mest mulig av trafikken bort fra selve idrettsområdet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5

6 Myke trafikanter Falkeid idrettslag ønsker å legge til rette for myke trafikanter og vil ha mest mulig av trafikken bort fra selve idrettsområdet. Siden både Falkeid idrettslag og Tysvær kano- og kajakk har behov for større parkeringsareal ønsker Falkeid idrettslag å legge til rette for felles parkering. Det vil være stedlige masser som kan benyttes til fundament for parkeringsareal. En mulig parkeringsplass foreslås å legges nært kano- og kajakkanlegget like nedenfor eksisterende kunstgressbane.

7 Nærområdeutvikling Falkeid idrettslag har tro på fremtidig vekst i søre Tysvær. Vi har mange ressurssterke ny tilflyttede som viser engasjement og som bidrar til å videreutvikle vårt nærområde. Lokal samhørighet er viktig og Falkeid idrettslag ønsker å fremstå som et møtested for samtlige aldersgrupper. Idrettslaget har derfor tenkt stegvise etableringer som bidrar til å gjøre Troppene til et nærmiljøanlegg med plass til aktivitet for andre grupper, eksempelvis for yngre barn eller godt voksne samt hindre frafall av ungdom. Falkeid idrettslag har den siste tiden startet arbeidet med å tilby variert aktivitet også for voksne. En etablering av hall vil kunne bidra til å styrke folkehelsen i søre Tysvær. Tilpasset ute og inneområder for barn og eldre, e-sport, utleie av lokaler til foredrag/undervisning.

8 Hvorfor en hall på Troppene? Falkeid idrettslag ønsker å samle pågående aktiviteter og skape nye aktiviteter på Troppene for befolkningen. Området rundt Falkeid IL sitt idrettshus vokser både i antall boenheter og folk i disse. Det vil sannsynligvis også i framtiden føre til at medlemsmassen øker og av den grunn trenger vi flere treningsfelt til de ulike gruppene sin trening. I dag må i idrettslaget spre aktivitetene sine utover nærområdet rundt idrettshuset til Aksdal. Vi bruker Tysværvåg skole sitt uteområde, gymsal, fotballbaner rundt idrettshuset på Troppene og Tysværhallen i Aksdal. Vi låner også kajakkhuset sitt treningsrom vinterstid av TKKK. Situasjonen er at mange lag må nå kjempe om treningstider andre steder i kommunen. En hall på Troppene vil slik sett kunne frigi trengingstider til andre i kommunen.

9 Folkehelsekonsekvenser av Falkeid IL sin flerbrukshall Hva betyr en flerbrukshall for søre Tysvær? Er det god folkehelse i en flerbrukshall? Har dette interesse for kommunen? For å ta det siste først – selvsagt har det interesse for kommunen hva som skjer i søre Tysvær. Ikke bare har det interesse, kommunen er lovpålagt å følge med på forhold som kan påvirke folkehelsen lokalt i kommunen vår. Kommuneplanen for 2017-27 forteller at vi skal ha levende bygder der folk ønsker å bo og dette er en hovudstrategi. Ja, den gjør det. Vi i Falkeid IL tror at en ny flerbrukshall er et viktig verktøy for utvikling av lokalsamfunnet vårt og for folkehelsen i vår del av kommunen. Hvorfor? Falkeid har i dag et tilbud som favner alle aldersgrupper – fra de aller minste og til de aller eldste. De aller minste har tilbud om allidrett tilpasset både dem og foresatte. Vi har rikt med aldersbestemte idretter slik som fotball og håndball. Vi har ulike tilbud til voksne som vil være fysisk aktive, som håndball, innebandy og sykling. De eldste medlemmene våre har trening hver uke og en fast «drøs» dag i uken som gir de en unnskyldning for å komme ut. Alle tilbud med tydelige og klare folkehelsefordeler – der vi som klubb er bevisst om alt det andre rundt selve idretten som er minst like viktig for mange. Gleden av å bevege seg er uavhengig av ferdigheter, forventninger til å komme seg på trening, drøsen før treningen, treffpunktene vi lager for gamle travere så vel som tilflyttere.

10 Regulering Falkeid idrettslag ble oppfordret til å legge inn fremtidige planer for idrettsanlegget. Falkeid idrettsanlegg ønsker derfor å legge til rette for følgende: Mulig utvidelse av klubbhus hvor en utnytter utsikten mot sjøen. Etablering av et grønt område med bord og plass til lekeapparater for yngre barn mellom klubbhus og kunstgressbane men noe avgrenset slik at en ikke hindrer trafikk ned til kano – og kajakkanlegg. Her bør en etablere en miljøgate. Det er ønskelig å ha flomlys ved gressbanen samt for nye 5`er baner. Etablering av tribune langs gressbanen. Etablering av 5-er baner og 7-er bane/7-er hall. Falkeid idrettslag har mange lag under 10 år og vil med dette kunne legge til rette for stor aktivitet både sommer og vinter.

11


Laste ned ppt "Myke trafikanter Falkeid idrettslag ønsker å legge til rette for myke trafikanter og vil ha mest mulig av trafikken bort fra selve idrettsområdet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google