Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for dagen 08:30: Rektors årsmelding v/Finn 09:00: «Muntlig på en uke» v/Karin 09:30: Coaching v/Inge 09:45: Valg av verneombud 09:50:Program Berlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for dagen 08:30: Rektors årsmelding v/Finn 09:00: «Muntlig på en uke» v/Karin 09:30: Coaching v/Inge 09:45: Valg av verneombud 09:50:Program Berlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for dagen 08:30: Rektors årsmelding v/Finn 09:00: «Muntlig på en uke» v/Karin 09:30: Coaching v/Inge 09:45: Valg av verneombud 09:50:Program Berlin v/Arve + Carl Gustav 10:15: Avdelingsmøter:  (Bente/Karin: 113, Fiona 112, Grethe/Jarle 111, Karl 117, Sidsel 118 11:00: Lunsj (frukt) 11:30: Parallelle opplegg  Evaluering Viglesdalen v/Sidsel (R113)  Fagmøte engelsk 1ST v/Karin (R112)  HMS + rydding lab v/Karl (R214) 12:15-14:00 Felles rydding:  (Fiona: U; Bente/Karin 1. et; Sidsel: 2. et. St. Olav + 3. Ledaal. Karl + Grethe: lab 14:00-15:00: Rydding individuell arbeidsplass 1

2 Rektors årsmelding 2015-2016 Hva har gått bra og mindre bra? Utfordringer på veien videre 20.06.16 2

3 Hva har gått bra?  Fullføringsprosent, karakterer (?) og innsøking  Takling av delt løsning!!  Flott og funksjonelt nybygg!!  Framgang HMS (HMS-tid klasserom, beredskap, tilsyn, øving brann/HLR, redningsvest på barpiker)  Framgang infoflyt (kalender, intranett– St.Olavis bedre?)  Treårig avtale matematikksenteret (profesjonsutvikling)  Konsept tverrfaglige studieturer fremmedspråk-historie  Fagkoordinatorer – tett samarbeid i flere miljø  Eksamen IB/ST, Viglesdalen og bruk av kursdager  Kommunikasjon tillitsvalgte – ledelse og lavt konfliktnivå 3

4 Hva har vært mindre bra?  Pendling og delt personale  Stopp i viktig møteaktivitet  Topp i sykemeldinger rundt jul  Ikke jobb videre til mange gode vikarer  Svak link faglærer-kontaktlærer-ledelse  Svak skåre på felles mål og profesjonsutvikling 4

5 Veien videre  RFK satsingsområder:  Gjennomføring  Vurdering  Læringsmiljø  Egne satsingsområder:  HMS  Profesjonsutvikling  Felles mål 5

6 Utfordring 1 av 5: Elever m problem/feilvalg + 15%-regel (?)  «Trinnmøte» for kontaktlærere/personal tutors og trinnansvarlig avdelingsleder tilpasset milepæler gjennom året  Kommunikasjon KL/PT – faglærer før trinnmøte  KL/PT kaller inn til klasselærerråd med impliserte faglærere etter behov (gjerne i store fri)  Rådgiver/trinnansvarlig involvert når nødvendig 6

7 Vurdering: Først litt juss  Forskrift til opplæringsloven har kun eksplisitt krav om 2 karakterer per år (+ eventuell eksamen)  Sluttkarakter kan settes på grunnlag av annet enn karakterer på enkeltarbeid (f.eks. arbeidskrav uten karakter).  Det er et eksplisitt krav om faglige tilbakemeldinger på prestasjoner underveis, men ikke nødvendigvis med karakter (jfr. klageskjema fra RFK).  Prestasjoner underveis (inkl. 1. halvår) skal trekkes med i sluttvurderingen. Halvårsvurderingen står for seg selv. 7

8 8 § 3-16.Samanhengen mellom undervegsvurderinga og standpunktkarakteren i fag Undervegsvurderinga skal fremje læring og gi eleven høve til å forbetre kompetansen sin gjennom opplæringstida i faget. Den kompetansen eleven har vist undervegs i opplæringa er ein del av grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren i fag skal fastsetjast, jf. § 3-3 og § 3-18.

9 Utfordring 2 av 5: Vurdering/Læringsmiljø Mål: Økt læring - mindre sortering Tre tiltak: 1. Trygge status til arbeidskrav uten karakter 2. Fag med muntlig karakter og/eller muntlige kompetansemål inn i vurderingsplanen 3. Tak på antall karakterer per år 9

10 Økt læring - litt mindre sortering (forts.)  Arbeidskrav del av vurderingsgrunnlaget  selv de uten karakter («høy-middels-lav» kan brukes)  lærer bestemmer tidspunkt og antall (skal gjøres i timene og normalt med veiledning/samarbeid)  ulike metoder for tilbakemelding på utført arbeid  kan vippe opp/ned inntil 1 karakter til slutt  Kun karakter på det i vurderingsplanen:  Skriftlige prøver og store arbeidskrav  Fagdager (2 sep, 1 nov, 7 des, 5 feb, 1 mar)  Tentamen (13 dager vår)  Muntlige vurderingsuker (nytt – må evalueres!) 10

11 Kvotesystem karakterer  Tak for eleven: 36 – 38 – 38 (!)  3-6 karakterer per skoleår i de fleste fag  9 karakterer i norsk Vg3  4 (6) skriftlige og 2 muntlige i fag med egen muntlig karakter og/eller muntlige kompetansemål  Kriterier for kvoter:  Avgangsfag?  1./2. halvår?  Timetall i faget?  Muntlig karakter/muntlige kompetansemål? 11

12 Prosess 1. Utkast til vurderingsplan før sommeren 2. Tema på fagmøter ved skolestart 3. Møte med alle fagkoordinatorer og ledelsen 4. Endelig kompromiss mellom ulike hensyn og interesser 12

13 Utfordring 3 av 5: Profesjonsutvikling  Inspirasjon og utfordring utenfra:  Lisbeth Breivik (UiO): Læringsfremmende tilbakemeldinger (skolestart)  Matematikk-senteret (etter treårig plan)  Oppfølging i fagmiljøene:  Fagspesifikke kriterier knyttet til arbeid som skal vurderes med karakter  Erfaringsutveksling på metoder for «læringsfremmende tilbakemeldinger» 13

14 Innhold i treårig matematikk-prosjekt  Høre på andre eksperter  November-konferansen 2016 Trondheim  Lese teori og diskutere («dybdelæring»)  Selv prøve ut nye metoder og dele erfaringer  Inkludere og tilpasse vurdering for læring  Dele noe med resten av personalet (?) 14

15 15

16 16

17 Felles språk (ut over 6-5-4-3-2-1) Håndball  Høyre-/venstrefinte  Overarmsfinte  Tofotsfinte  Overarmsskudd  Underarmsskudd  Sidesperre  Frontsperre  5-1 forsvar  3-2-1 forsvar Fagtekst St. Olav  Struktur  Språk  Innhold og bruk av fagbegrep  Kildebruk  Grad av selvstendig vurdering  Kreativitet/viderutvikling 17

18 Utfordring nr. 4 av 5: Holde trykket oppe i «HMS-tid» 18

19 19

20 Utfordring 5 av 5: Felles mål – hvordan? 20

21 Felles mål/handlinger på St. Olav Danning av eleven Samordnet praksis på tvers av fag Arbeid innen fagene Daglig drift 21 Kalender, intranett, planer mm Samarbeid om periode- planer, deling/erfarings- utveksling, vurd.kriterier «Retter og plikter», vurderingsplan, fag- skriving/Harvard grammatikk Vg1 Egenvurdering ut fra tilpasset «Learner Profile»?

22 Muntlig på vurderingsplanen  Flere fag med muntlige kompetansekrav: - Norsk, Vg1 / Vg2 / Vg3 - Programfag engelsk, Vg2 / Vg3 - Programfag i fremmedspråk, Vg3 - Engelsk, Vg1 - Fremmedspråk, Vg1 / Vg2  Endring fra høsten: muntlig får prøveuker  Markeres som muntlig i kalender  Forutsigbarhet og reduksjon av stress 22

23 Muntlig på vurderingsplanen  Arbeidskrav (Høy/middels/lav, fremovermelding…)  I så stor grad som mulig: Inn som en naturlig del av undervisningen.  Mindre forberedelse hjemme, mer arbeid på skolen. 23

24 Muntlig på vurderingsplanen Muntlige oppgaver som vurderingssituasjon eller arbeidskrav  Gruppe / parpresentasjoner (forberedelse i timene, evnt. hjemme)  Strukturerte gruppesamtaler (Diskusjon rundt artikler, filmer eller noveller …)  Retoriske oppgaver («Overbevis meg»)  Bokkafé  Rollespill / Intervju  Cafémetoden (oppsummering av gjennomgåtte temaer)  Omvendt undervisning  Film / lydfiler 24

25 Til avdelingsmøtene: 1. Gjennomføring:  Trinnmøte kontaktlærer/personal tutor + trinnansvarlig avdelingsleder tilpasset milepæler?  Klasselærerråd etter behov for involverte - innkalt av kontaktlærer/personal tutor? 2. Vurderingsgrunnlag (ST):  Arbeidskrav (uten karakter og utenom vurderingsplan) - kan heve/senke sluttkarakter inntil 1 hel karakter?  3-6 skriftlig karakterer i alle fag – 2 av 6 muntlige i fag med muntlige kompetansemål (del av vurderingsplan)?  Kompromiss på plassering etter møte med alle fagkoordinatorene og ledelsen? 3. Innspill til arbeidet i fagmiljøene på vurdering? 25

26 26 « Wenn ich viel Geld h ä tte, w ü rde ich nach Berlin fahren, und jetzt bezahlt auf einmal meine Schule alles » Det tjuende å rhundrets hovedstad Ekskursjon til Berlin 15.09.16 – 18.09.16. Ansatte ved St. Olav vgs., Stavanger

27 27 Reise Pulje 1: 30 stykker Utreise (direkte): torsdag 15.09.16, kl. 10.00. Ankomst: kl. 11.35. Hjemreise (direkte): s ø ndag 18.09.16, kl. 09.10. Hjemkomst: kl. 10.45.. Pulje 2: 47 stykker Utreise (via Oslo): torsdag 15.09.16, kl. 16.30. Ankomst: kl. 19.35. Hjemreise (via Oslo): s ø ndag 18.09.16, kl. 14.20. Ankomst: kl. 18.05

28 Hotell: Motel One, Ku´dam, Kantstrasse 28

29 Programskisse Torsdag 15. september 2016 Utreisedag Pulje 1: Velkomst Schönefeld ca. 11.45 Innsjekking hotell ca. 12.30. Semiarrangert lunsj ca. 13.00 (Påmelding) Ettermiddagshygge i Berlin, åpen Pulje 2: Velkomst Schönefeld ca. kl. 1945. Innsjekking hotell ca. 20.30 Middag ca. 21.00. Bistand? Kveldssete: Irish bar i Europasenteret Fredag 16. september 2016 Frokost 07.00-09.00 Sightseeing 1 (buss): 09.00-10.45 Besøk Nordische Botshaft (Fellesnordiske ambassade): 10.45-12.00 Kort innledning ved ambassadepersonell Foredrag av Sven Egil Omdal Sightseeing 2 (buss): 12.00-13.00 Lunsj (organisert/dekket?): 13.15-14.30 Åpen ettermiddag/forbrukeratferd/restitusjon Felles middag 19.30 (dekket): 29

30 Programskisse (forts.) Lørdag 17. september 2016 Frokost 08.00-10.00 10.00-14.00 Ulike frivillige programtilbud (sykkelsightseeing med profesjonell guide, dagstur til Potsdam, moderne kunst, klassisk kunst/museer, båttur på Spree. 14.00: Lunsj: Ikke organisert 15.30: Fotball, olympiastadion? Kveld: Opera/konsert/jazz (frivillig (!)), middag (bistand/påmelding) Søndag 18. september 2016 Hjemreise Pulje 1: Grytidlig (ikke frokost, men buss til flyplass) Pulje 2: Restitusjon/hygge 30


Laste ned ppt "Program for dagen 08:30: Rektors årsmelding v/Finn 09:00: «Muntlig på en uke» v/Karin 09:30: Coaching v/Inge 09:45: Valg av verneombud 09:50:Program Berlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google