Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN

2 BAKGRUNN FOR ARBEIDET Samarbeid mellom Åfjord vgs og Rissa vgs –Samlinger –Påfyll –Utveksling av ideer og opplegg Læreplantolkning Eksamensform i engelsk Yrkesretting/aktualisering av kompetansemål Prosjektmidler utdanningsdirektoratet – OTH –Lærerressurs 1t/u –Rektorene delprosjektledere –NTNU/PPU –PPT

3 FOKUSOMRÅDER Skriveopplæring –Få elevene til å skrive lengre tekster –Mer struktur i forhold til tekstoppbygging –Økt ordforråd/begrepsapparat  –Skriverammer –Muntlige rammer

4 FORARBEID TIL BRUK AV RAMMER I KLASSEROMMET Kartleggeren i skolestarten –Grunnlag for fagsamtale med eleven –Re-test i slutten av april Vokabulartrening –Tankekart –Utfyllingsoppgaver –Begrepstrening –Tekstbindere –Ordforråd Tekstoppbygging –Struktur Innledning Avsnitt/hoveddel Avslutning/konklusjon

5 AKTIVITETER - UTPRØVING Running dictation Ord på tavla Konvolutt med kombinasjoner Wordgrid Nye ord Gloser

6 EKSEMPLER PÅ SKRIVERAMMER ”Blood Diamond” –Enkel skrive/snakkerammeEnkel skrive/snakkeramme –Litt mer krevende rammeLitt mer krevende ramme –Ett eksempel til…Ett eksempel til… ”Writing Instructions” –enkel skrive/snakkerammeenkel skrive/snakkeramme English as a world language –SkriverammeSkriveramme In-depth study –skriverammeskriveramme

7 EKSEMPLER PÅ ELEVARBEIDER Writing instructions English as a world language Blood Diamond In-depth project

8 VURDERINGSKRITERIER Hvordan skal vi klare å gi elevene god nok informasjon om hva som blir vurdert? –Karakterdefinisjoner English as a World Language Why do we learn English? Spesifikke kriterier for karakterer til essay: Karakteren 2: Eleven har besvart alle fem delene av essayet på et minimumsnivå. Språket viser en god del avhengighet av kilder og lite selvstendighet, men eleven har et skriftlig dokument som kan gjenkjennes som essay. Eleven kommuniserer, men på et lavt nivå. Karakteren 3 og 4: Eleven har laget et essay i forhold til grunnkriteriene (5 deler). Noen av delene er mer utfyllende besvart, med god relevans til emnet. Kilder brukes på en god måte. Språk og grammatikk skaper ikke altfor mange kommunikasjonsforstyrrende elementer. Eleven viser refleksjon over emnet, og viser en viss selvstendighet i besvarelsen. Karakteren 5 og 6: Eleven har laget et meget godt essay i god relevans til grunnkriteriene. De fleste delene av essayet er utfyllende besvart, og eleven viser modenhet og mye kunnskap om emnet. Kilder anvendes på en meget god måte. Språk og grammatikk er på et nivå godt over middels og eleven gjør få store feil. Eleven viser meget høy grad av refleksjon, og setter ting i en sammenheng på en overbevisende og moden måte.

9 VURDERINGSKRITERIER Karakterdefinisjoner for prosjektarbeid VG1 –Content and structure Textbinders Paragraphs –Design –Vocabulary –Overall presentation

10 EVALUERING/OPPSUMMERING Eksempel på evalueringsskjemaevalueringsskjema

11 DIGITALE MAPPER Jobber med innholdet i mappene gjennom hele skoleåret Alle elevene leverer inn sine besvarelser digitalt –Fronter Tilbakemeldinger underveis i skoleåret –Skolearena –Innlevering av forbedret produkt Det lages en sluttmappe der elevene velger ut sine beste produkter Skrivedag i mai Innholdet i mappen gir grunnlag for sluttvurderingen i faget Vi opplever at elevene i større grad enn før leverer sine arbeider

12 EKSEMPEL PÅ HVA MAPPA KAN INNEHOLDE 2 min lydfil ( http://fronter.com/stfk/main.phtml) http://fronter.com/stfk/main.phtml Søknad/CV artikkel filmanmeldelse heldagsprøve (VG2) Progresjon i essayskriving (fisken) Også krav om at en av innleveringene skal være en digital presentasjon –Powerpoint –Glogster http://wendewx.glogster.com/the-electro-dynamic-speaker1/ http://wendewx.glogster.com/the-electro-dynamic-speaker1/ –Blog –etc

13 NYTTIGE LENKER Othprosjektet.wikispaces.com Elgweb.net Armoredpenguin.com

14 TAKK FOR OSS! Inger og Åshild


Laste ned ppt "SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google