Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPLÆRING I SAMISK – ALTA KOMMUNE:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPLÆRING I SAMISK – ALTA KOMMUNE:"— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPLÆRING I SAMISK – ALTA KOMMUNE:
Opplæringsloven I opplæringsloven § 6 – 2 Samisk opplæring i grunnskolen, gis Samiske elever utenom samiske distrikt rett til opplæring i samisk. Retten er individuell og sikrer samisk barn og unge opplæring i samisk1,samisk 2 eller samisk 3. Utenfor samiske distrikt har minst 10 elever i en kommune som ønsker opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elever igjen i gruppa. Kommunen kan vedta og legge opplæringa på samisk til en eller flere skoler i kommunen. Individuell rett til opplæring i samisk videreføres i videregående opplæring. Elever kan velge to førstespråk, samisk og norsk, og elevene kan velge samisk 1. språk og norsk 2. språk for elever som har samisk (egen læreplan for det). Opplæring i samisk er en individuell rett og skal tilbys elevene fra 1. trinn. Elever som har samisk 1,samisk 2 eller samisk 3 skal ha flere uketimer per uke enn elever som ikke har samisk. For elever som har samisk 1 i 1. – 7. kl, utgjør dette 0,7 timer per uke i 7 år. Det medfører at en del av opplæringa i samisk vil måtte legges før og etter ordinær skoletid, for elevene. Forskriftens § 7 – 1 gir rett til alternativ opplæringsform, når opplæringa ikke kan gis av eget undervisningspersonale. ( eks. fjernundervisning, intensivundervisning eller leirskole- opphold ). Timer til samiskopplæring skal i tas fra norsktimene, og /eller legges utenfor ordinær opplæringstid. (Rundkskriv fag og timefordeling av ) Elever som har opplæring i samisk første eller andrespråk, kan bli fritatt fra opplæring i andre fag med 76 timer totalt fra 1. – 7.trinn. Fritaket forutsetter at målene i læreplanen ikke blir fraveket, og det krever samtykke fra den enkelte elev/foresatte. Elever som har opplæring i samisk 1følger læreplan i norsk for elever med samisk 1. språk. (Kunnskapsløftet - Samisk). Har reduserte kompetansemål i faget norsk. Ved en evnt.eksamen i norsk vil disse elevene få eksamensoppgaver for elever med norsk som 2. språk. Elever som har samisk 2 og samisk 3 følger ordinær læreplan for norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i sidemål (nynorsk). Ingen reduksjon i kompetansemålene i norsk. De skal opp til sammen eksamen i norsk skriftlig (unntatt sidemål ) og muntlig, som elever som ikke har samisk, dersom faget blir trekkfag til eksamen. Ved en evnt.skriftlig eksamen skriver, elever som har samisk 2 eller 3, 2 oppgaver på hovedmål.

2 OPPLÆRING I SAMISK – ALTA KOMMUNE:
UNGDOMSTRINNET – Vurdering/2. fremmedspråk og Språklig fordypning: STANDPUNKT: Samisk 1: Elevene skal ha to standpunktkarakterer, en i samisk 1 skriftlig og en i samisk 1 muntlig. Samisk 2: Elevene skal ha to standpunktkarakterer, en i samisk 2 skriftlig og en i samisk 2 muntlig. Samisk 3: Elevene skal ha to standpunktkarakterer, en i samisk 3 skriftlig og en i samisk 3 muntlig. EKSAMEN: Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eksamen i samisk 1. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen utarbeides og sensureres lokalt. Samisk 2: Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eksamen i samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen utarbeides og sensureres lokalt. Samisk 3: Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen utarbeides og sensureres lokalt. 2. Fremmedspråk / språkligfordypning: Elever som får opplæring etter samisk som første ( samisk 1 )– eller andre andrespråk (samisk 2) og samisk 3 ), er unntatt fra kravet til opplæring i 2. fremmedspråk / språklig fordypning. ( Forskrift til opplæringsloven og rundskriv F ) Elevene har likevel rett til opplæring i fremmedspråk og språklig fordypning dersom de ønsker det. For disse elevene skal timetallet i norsk/samisk som første – eller andrespråk reduseres med 57 timer hver ( i alt 114 timer ). 113 timer skal gis som tilleggstimer jfr. Alternativ 2 i tabell 2, - I fag – og timefordelingstabellen. Samisk kan gis som tilbud i 2. fremmedspråk og i språklig fordypning. Elevene følger da læreplanen for disse fagene.


Laste ned ppt "OPPLÆRING I SAMISK – ALTA KOMMUNE:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google