Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DLG – Horten vgs 5. September 2012. Skoleåret2009 - 20102010 - 20112011 – 2012 KursEndringerAvbruddProsent EndringerAvbruddProsentEndringer Avbrudd Prosent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DLG – Horten vgs 5. September 2012. Skoleåret2009 - 20102010 - 20112011 – 2012 KursEndringerAvbruddProsent EndringerAvbruddProsentEndringer Avbrudd Prosent."— Utskrift av presentasjonen:

1 DLG – Horten vgs 5. September 2012

2 Skoleåret2009 - 20102010 - 20112011 – 2012 KursEndringerAvbruddProsent EndringerAvbruddProsentEndringer Avbrudd Prosent VG 1 SP32 00 22 VG 2 SP00 00 00 VG 3 SP00 00 01 VG 1 ID00 10 20 VG 2 ID00 00 10 VG 3 ID00 00 01 VG 1 BAT03 01 10 VG 2 BY10 01 00 VG 2 AT00 00 00 VG 2 TR00 00 00 VG 1 HS01 02 11 VG 2 BU00 00 00 VG 2 HA00 10 03 Totalt:461,0 %240,6 %781,4 % % Hva er lavt frafall på Re vgs?

3 Inntaksarbeid: Bruker mye tid og ressurser på å bli kjent med elevgruppa før skolestart. Etter inntak: kjapt i gang med elevsamtaler og ansvarsgruppemøter. Kontaktlærere: kontinuerlig arbeid gjennom året. Elevtjenesten: Støttespiller for ledelse, lærere samt enkeltelever. Evalueringer/resultater/undersøkelser – raske korrigeringer. Systematisk arbeid

4 Inntakssamtaler: –Med fokus: kontaktetablering, forventningsavklaring, subjektiv opplevelser av tidligere skolehistorie, forberedelser til skolestart og avtale om videre oppfølging. –Få voksne – det er ungdommen som er i sentrum. –Ungdommene inviteres til å ta med enten en lærer fra ungdomsskolen eller en rådgiver – svært få som gjør det. –Overgangsarbeidet er mer problematisk nå grunnet omlegging av særskilt inntaket – det er mindre tid til å forberede de elevene som trenger det. Vi er svært usikre på hvordan dette vil slå ut på sikt. Inntaksarbeid:

5 Matching av elever i grupper opp mot de kontaktlærerne vi har. Det er ikke likegyldig hvilken gruppe du kommer i på Re vgs. Alle elever uansett forutsetninger får sin opplæring i ordinære klasser. Vi unngår segregering. Mennesketype bestemmer mer enn skolefaglige prestasjoner. Det er viktig å vite mest mulig og å bruke de opplysningene som er vesentlig. Inntaksarbeid:

6 Kontaktlærere og faglærerne informeres og forberedes på den elevgruppen de skal møte. Skolestart program med elevsamtaler og bli kjent opplegg. Ansvarsgruppemøter etter 3 uker for alle elever vi har hatt inntakssamtaler med. –Fokuset på møtet er å gjennomgå oppstarten av skoleåret samt foreta eventuelle justeringer. –Tidspunktet er valgt fordi det meste faktisk går bra etter så kort tid og det er viktig å bygge på denne positive erfaringen. Etter inntak:

7 Stort grad av relasjonskompetanse! Være tett på og se signaler fort og ta tak i de utfordringene som kommer. Fokus på fravær! Legge til rette for et godt skolemiljø for elevene hvor trivsel står sentralt. «Et godt sted å lære» Viktig å trygge kontaktlærerne slik at de faktisk tar tak i det de ser og at de har et støtteapparat som de kan benytte når sakene blir omfattende eller vanskelig. Uten trygge og kompetente kontaktlærere – stopper hele systemet opp! Kontaktlærers arbeid gjennom året

8 Re har satset over tid på elevtjenesten og ligger 70 % over minstesats for rådgivningstjenesten. Tredelt tjeneste: –Karriereveiledning –Spes ped – utfordringer knyttet mer direkte mot opplæring –Sos ped – utenom skole forhold som påvirker skolegang Elevtjenesten består av folk med ulik yrkesbakgrunn – ikke bare skolefolk. Må ha evnen til å tenke muligheter og se kreative løsninger. Har spisskompetanse og samhandlingskompetanse som gjør at de fungerer som aktivt støtteapparat for ledelse, lærere og elever. Elevtjenesten

9 Kartleggingsprøver for alle Vg1: –Vi setter av tid til klasselærermøter hvor resultatene gjennomgås av elevtjenesten og hvor ulike tilrettelegginger og behov diskuteres. Oppfølging og evaluering gjennom ansvarsgruppemøter – tre i året er malen. Resultater etter 1. termin: –Gjennomgang av de elevene som står med 1 eller IV og oppfølging/tilbud om tilrettelegging for disse. Resultater og evalueringer gjennom året

10


Laste ned ppt "DLG – Horten vgs 5. September 2012. Skoleåret2009 - 20102010 - 20112011 – 2012 KursEndringerAvbruddProsent EndringerAvbruddProsentEndringer Avbrudd Prosent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google