Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsti L. Engelien & Marie S. Thorstensen ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Lektorprogrammet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsti L. Engelien & Marie S. Thorstensen ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Lektorprogrammet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsti L. Engelien & Marie S. Thorstensen ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Lektorprogrammet ved UiO

2 UiOs Lektorprogram Et samarbeid mellom 5 fakulteter: Det humanistiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teologiske fakultet Det utdanningsvitenskapelige fakultet

3 Lektorprogrammet – historikk 2003 Lektor og adjunkt programmet (LAP) opprettes –basert på PPU forskrift fra 2003 –60 dager praksis 2009 endres til et masterprogram –Omfanget av praksis utvides til 75 dager 2013 ny nasjonal forskrift og tilhørende retningslinjer –Omfanget av praksis utvides til 100 dager 2014 ny studiemodell implementeres i tråd med forskriften

4 Forskriften for Lektorutdanningen 2013 Formål Læringsutbyttebeskrivelser Struktur – hovedkomponenter –Fag 1 (minst 160 studiepoeng) –Fag 2 (minst 60 studiepoeng) –Profesjonsfaget (minst 60 studiepoeng) –Praksis 100 arbeidsdager –20 studiepoeng som institusjonen selv bestemmer

5 Formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn 8 – 13 som er integrert, profesjonsrettet og forsknings- og erfaringsbasert. Utdanningen skal være av høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, fagstudier og praksis.

6

7

8 Hovedkomponentene i UiOs modell: Fag 1 180 studiepoeng, –inkludert Ex.phil (10 stp.) Fag 2 60 studiepoeng Profesjonsfaget 60 studiepoeng: –PROF1015 3.sem (10), PROF3025 6.sem (20), PROF4045 i 7 sem. (30) 100 dager praksis –Integrert i emner, fordelt over fire av fem studieår En obligatorisk bacheloroppgave –inngår i fag 1 eller fag 2 i det 3.studieåret En profesjonsrelevant masteroppgave, –minimum 30 stp. inngår i fag 1

9 Praksis i 4 av 5 studieår: 100 dager fordelt på: 3. semester 15 dager i PROF1015 –1 uke intensgruppepraksis + 10 dager parallell gruppepraksis (1 fast dag i uken) 6. semester 25 dager i PROF3025 –Gruppepraksis 4 uker + 5 temadager (?) 7. semester 45 dager i PROF4025 –Langpraksis 1 + 8 uker (?) 9. semester 15 dager i masteremne fag 1 –Fleksible, individuell praksisdager

10 Studiemodell for realfaglige studieløp 10Masteroppgave 30 stp.5 9 Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) 8 Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) 4 7Profesjonsfag (30 stp.) 6Fag 1 (10 stp.)Profesjonsfag (20 stp.)3 5Fag 1 (10 stp.) 4Fag 2 (10 stp.) Fag 1 (10 stp.)2 3Ex.Phil (10 stp.)Fag 2 (10 stp.)Prof.fag (10 stp.) 2Fag 2 (10 stp.) Fag 1 (10 stp.)1 1Fag 2 (10 stp.)Fag 1 (10 stp.)

11 Studiemodell for humsam-fagene 10Masteroppgave 30 eller 60 stp. ??5 9Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) 8Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) Fag 1/Fagdid 1 (10 stp.) 4 7Profesjonsfag (30 stp.) 6Fag 1 (10 stp.)Profesjonsfag (20 stp.)3 5Fag 1 (10 stp.) 4 2 3Ex.Phil (10 stp.)Fag 1 (10 stp.)PROF (10 stp.) 2Fag 2 (10 stp.) 1 1

12 4 studieretninger – 48 studieløp Fremmedspråk –19 alternative studieløp Kultur- og samfunnsfag –12 alternative studieløp Nordisk –8 alternative studieløp Realfag –9 alternative studieløp Fra høsten 2016 – 5 studieretninger, Engelsk vil bli en egen studieretning

13 Å utvikle lærende lærere Et integrert profesjonsfag PedagogikkFagdidaktikkPraksis

14 Integrerte læringsutbyttebeskrivelser Hvert emne har felles læringsutbyttebeskrivelser som integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis -Kunnskap -Ferdigheter -Generell (profesjonell) kompetanse

15 Integrerte eksamensoppgaver Hvert emne har FoU-orienterte eksamensoppgaver som integrerer studentens arbeid med fagområdene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis

16 Profesjonalitet Hvert emne inneholder en forskningsmetodologisk komponent for å styrke studentenes arbeid med de FoU-orienterte eksamensoppgavene og deres framtidige profesjonsutøvelse.

17 Ytring fra tidligere student: FoU-oppgaven har gitt meg god innsikt i hvordan jeg som lærer kan forbedre min vurderingspraksis. Jeg har en bredere forståelse for hvordan elever kan oppleve tilbakemeldinger ulikt, og på hvilken måte jeg kan forbedre mine tilbakemeldinger på grunnlag av den responsen jeg fikk (Rapport - naturfagdidaktikk).

18 «Studentene skal møte tverrfaglige profesjonsrelevante problemstillinger, ha jevnlig erfaringsutveksling gjennom hele studieløpet og så mulighet til å delta i skolerelevante FoU-prosjekter.» Forskriften

19 Mentorordningen ved Lektorprogrammet Alle lektorstudenter får tilbud om å delta i en mentorgruppe Tilbudet gjelder gjennom alle de 5 studieårene Mentor er en erfaren faglærer fra en universitetsskole 2-3 seminarer hvert semester, både på campus og ved mentorens skole, etter hvert besøk ved andre læringsarenaer 1-3 sem. fokus på det å bli lærer, skifte perspektiv 4-7 sem. sammenhenger mellom vitenskapsfag-skolefag, ILS ønsker også å involvere vit.ansatte fra våre samarbeidende fakulteter 8-10 sem. FoU som en del av profesjonsutøvelsen i skolen, målsetning om å løfte fram universitetsskolenes systematiske FoU-arbeid Avsluttes med en Poster-konferanse (masteroppgavene)

20 Studiestart – 1.år i Lep Satser på en faglig motiverende uke, bevisstgjøre studentene på at de starter et profesjonsløp Nyutviklet velkomstdag, ikke lengre et informasjonsmøte Flere faglige arrangement gjennom uken: –Lærerbad – møter erfarne lærere - studentene kan spørre om hva som helst –Første møte med mentorene

21 Studiestart – sosiale aspekter ILS gir økonomisk støtte til Lektordåpen som arrangeres av LEP studentforening Ansatte ved ILS bidrar med å stå på ulike poster, bidrar til at studentene møter nøkkelpersoner i admin, vit.ansatt leder dåpen og faglig leder av programmet gratulerer dem med vel gjennomført dåp ILS arrangerte egen frokost for LeP-fadderne, som hadde obligatorisk undervisning den uken

22 Videobasert vurdering for læring i praksis ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning, har i samarbeid med universitetsskolene og universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), utviklet en ny, fleksibel modell for veiledning og vurdering av lærerstudenters praksis i skolen. Video

23 Studiekullet 2014 286 studieplasser fordelt på studieretningene 495 fikk tilbud om studieplass (80%) 365 takket ja 323 betalt semesteravgift Høsten 2015: 292 betalt semesteravgift

24 Lektor – mest populære studieløp H14 Fag 1 (80 studiepoeng)Fag 2 (60 studiepoeng)Antall studenter 1.SamfunnsfagEngelsk32 2.NordiskSamfunnsfag30 3.HistorieEngelsk29 4.EngelskNordisk28 5.NordiskHistorie27 Fag 1 (80 studiepoeng)Fag 2 (60 studiepoeng)Antall studenter 1.MatematikkNaturfag13 2.BiologiKjemi/Naturfag12

25


Laste ned ppt "Kirsti L. Engelien & Marie S. Thorstensen ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Lektorprogrammet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google