Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert."— Utskrift av presentasjonen:

1 GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR Informasjonsmøte for samarbeidskommuner Haugesund 7. aug. 2015 Elisabeth L. Sørdal Med forbehold om små endringer!

2 … med vekt på kreative og praktiske læreprosesser 25 har sagt JA til studieplass 23 kvinner og 2 menn 2 Sauda1Kopervik1Sveio1 Sand1Avaldsnes1Rubbestadneset1 Suldalsosen1Haugesund3Mosterhamn1 Jørpeland3Aksdal1Stord1 Tau2Vikedal1Husnes1 Finnøy1Valen1 Sandnes1Norheimsund1 Frekhaug1

3 Deltid: 75 % av «normal» fart. Max. 40% jobb i tillegg til studier Desentralisert: 3 samlinger; 2 på Stord og 1 i Ryfylke pr. semester. (Kan variere fra år til år) Nettstøttet: Nettmøter og/eller gruppemøter tirsdager, kl. 13-16 (AdobeConnect/streaming/opptak) 3 Fulltidsstudium = 60 stp. = 40 t/v 45 stp. = 30 t/v

4 Følger nasjonale retningslinjer, men vi har noen spennende særtrekk…. Vekt på kreative læreprosesser… Studenter og praksislærer, i samråd med rektor, legger fleksibel plan for praksisgjennomføringen. Vrimledag, brobyggerdag og konferanse som arena for læring i løpet av 4 år. 4

5 Utdannede lærere gis mulighet for videreutdanning i norsk, matematikk eller naturfag. Arbeid med bacheloroppgave i år 4 kan bidra til spennende endrings- og utviklingsarbeid «ute» på skolene. 5

6 UNDERVEGS Konferanse som arena for læring 1.år: Observere og deltakere Stord 2.år: Observere og deltakere Stord 3.år: Arrangere konferanse lokalt 4.år: Framlegg bachelor Stord 6 TIDSPUNKT: Siste torsdag/fredag i april VRIMLEDAG: Bli kjent med viktige samarbeidspartnere. BROBYGGERDAG med vekt på overganger.

7 Bacheloroppgave Som 4. året i ordinært løp. 60 sp

8 Samlinger høst 2015: Stord: 1.-3. sept.(uke 36) + 3.-5. nov. (uke 45). Lokalt Ryfylke: Strand 29.-30. september Uke 49: Hjemmeeksamen NO1a, 3 dager. Stord: 5. - 7. jan. (uke 1) + 15. - 17. mars (uke 11). Lokalt Ryfylke: 2. - 3. feb. (uke 5). Fast praksisperiode: Uke 2, 3 og 4 (9 dager). Ekskursjon UNDERVEGS 28.-29. april, praktisk eksamen drama/PEL, skoleeksamen PEL og NO (Haugesund/Stord)? 8

9 Mellom samlingene…. Praksis og praksisoppdrag Nettmøter tirsdager i tidsrommet 13-16. Fleksibel bruk av tiden. Sitte sammen i lokale/geografiske grupper. Mellomarbeid – studiekrav Selvstudium Arbeid i basisgrupper 9

10 100 dager veiledet praksis: Rektor har hovedansvar for praksis. Praksislærer står for veiledning, «daglig drift». Studenter få praksis lokalt om mulig. De første 2 årene ved samme skole. Praksisplan med progresjon. Praksisnett HSH Oppgjør til praksislærer etterskuddsvis i juni. «Stykkpris» prinsipp: kr 500,- pr. student pr. dag. 10 1. år2. år3. år4. år5.-6. år Skolepraksis30 dager20 dager 10 dager SamfunnspraksisRandsone 5 dager + Konferanse 10 dager

11 Fleksibel praksis: År 1: 9 dager praksis ligger i «blokk» uke 2,3 og 4, januar 2016. 21 dager praksis skal fordeles utover i året. Student, praksislærer og rektor lager plan for gjennomføring av praksis. Sendes HSH senest 15. okt. hvert år. All praksis skal være veiledet. Praksislærer får mulighet for veiledningspedagogikk. Drøftingsforum for kvalitetssikring og erfaringsutveksling. All praksis er obligatorisk. Vurdering innen 15. april hvert år. Se mer: Praksisplan + praksisnett 11

12 Ta kontakt med oss! Studieleder Britt Randby Theodorsen britt.theodorsen@hsh.no britt.theodorsen@hsh.no Prosjektleder Elisabeth Lundervold Sørdal es@hsh.no Studiekonsulent Elin Siglen elin.siglen@hsh.no elin.siglen@hsh.no

13 Velkommen til Høgskolen Stord/Haugesund! Høgskolebygget i HaugesundHøgskolebygget på Stord

14


Laste ned ppt "GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert og nettstøttet i samarbeid med UiR GLU 1-7 deltid, desentralisert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google