Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til praksismøte i kunnskapsområdet: Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk (SRLE) Fredag 2. oktober Barnehagelærarutdanninga 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til praksismøte i kunnskapsområdet: Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk (SRLE) Fredag 2. oktober Barnehagelærarutdanninga 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til praksismøte i kunnskapsområdet: Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk (SRLE) Fredag 2. oktober Barnehagelærarutdanninga 2015

2 Organisering av dagen på Stord 08:30 – ca. 09:15 Velkommen, presentasjon og informasjon om studiet 09:15 – 09:30 Pause 09:30– ca.10:30 Praksisoppgåver presentert av faglærarar 10.30 – 11:30 Møte mellom student og praksislærar Barnehagelærarutdanninga 2015

3 Organisering av dagen i Haugesund 13:00 – ca. 13:45 Velkommen, presentasjon og informasjon om studiet. Innlegg av styrar Bente Halvorsen. 13:45 – 14:00 Pause. 14:00 – 15:00 Praksisoppgåver presentert av faglærarar. 15.00 – 16:00 Møte mellom student og praksislærar. Barnehagelærarutdanninga 2015

4 PRESENTASJON Faglærarar Representantar for kullteam: Monica Saue (Naustvågen barnehage) mo- saue@sklbb.no mo- saue@sklbb.no Barnehagelærarutdanninga 2015

5 Kunnskapsområder i barnehagelærarutdanninga 1. Studieår: Barns utvikling, lek og læring (BULL haust + vår) Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE haust) Språk, tekst og matematikk (STM vår) 2. Studieår: Profilval: Kunst, kultur og kreativitet (KKK haust og vår) Natur, helse og bevegelse (NHB haust og vår) 3. Studieår: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU haust) Bacheloroppgåve (haust) Fordjuping (vår) Barnehagelærarutdanninga 2015

6 Kunnskapsområde i Barnehagelærarutdanninga blu1 hausten 2015 BULL (barn sin leik, læring og utvikling) SRLE (Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk) Barnehagelærarutdanninga 2015

7 Gjennomgåande tema for alle kunnskapsområde i studiet er: Pedagogisk leiing Mangfald og likeverd Dei yngste barna Barn sin medverknad Didaktikk Barnehagelærarutdanninga 2015

8 Utdrag frå studieprogrammet 2015/2016 http://www.hsh.no/studentportal/studiekvardagen/studiehandbok/pr ogram.htm?db=Studiebok13&code=BLU http://www.hsh.no/studentportal/studiekvardagen/studiehandbok/pr ogram.htm?db=Studiebok13&code=BLU Utdanningen skal være integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert. Det skal være et forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Pedagogikk og praksis skal inngå i alle kunnskapsområdene. Barnehagelærarutdanninga 2015

9 Praksis hausten 2015 Er knytt til kunnskapsområdet SRLE (Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk). SRLE Praksisperiode 1: veke 42, 43 og 44. Barnehagelærarutdanninga 2015

10 Praksismappa og oppgåver Praksismappa Barnehagelærarutdanninga 2015

11 PRAKSISLÆRAR Gi studenten nødvendige utfordringar, rettleiing og støtte Praksislærar er studenten sin lærar i praksis! Praksislærar er også studenten sin rettleiar. Studenten skal ha 2 timer veiledning pr. veke. Veiledning kan foregå individuelt eller i gruppe. Gir skriftlige kommentarer på studentens innleveringer Barnehagelærarutdanninga 2015

12 STUDENT Rettleiing (veiledning) skal vere planlagt, og studenten skal levere skriftleg veiledningsgrunnlag seinast dagen før rettleiing /veiledning etter nærmare avtale med praksislærar. Veiledningstidspunkt for heile praksisperioden skal avtalast ved starten av kvar praksisperiode. Studenten kan skrive referat etter veiledning for sin egen del. Fint å reflektere over med tanke på egen læring. Gjennomføre praksisoppgåver gitt av praksislærar og HSH. Deltar på barnehagen sine møter i praksisperioden. Barnehagelærarutdanninga 2015

13 Rammer i praksisperioden Studentane skal vera tilstade i praksis 6,5 timar pr. dag. Dette inkludera 0,5 times matpause. Det er forventa at studenten tar del i dei daglege aktivitetane på avdeling/base, og gjennomfører dei oppgåvene som er gitt av praksislærar og høgskule. Rettleiing (veiledning) foregår i studentane si tilstedeværelsestid. Barnehagelærarutdanninga 2015

14 Samarbeid og ansvar Praksisopplæring er eit fellesansvar mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Dette føreset at faglærarar, praksislærarar, barnehageleiarar og studentar deltar i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis. Styrer/einingsleiar i barnehagen har det overordna ansvaret for å legge til rette for gode rammevilkår i praksisopplæringa. Barnehagelærarutdanninga 2015

15 Generelt om vurdering i praksis Praksis skal være en integrert del av emneplanen for det enkelte kunnskapsområde og fordypning. Det framgår av studieprogrammet og emneplanen for kunnskapsområdet hvilket læringsutbytte som skal vurderes i de ulike praksisperiodene. Både faglærer, pedagogikklærer, praksislærer og styrer/enhetsleder har ansvar for evaluering av studenten i praksis, men praksislærer har et overordnet ansvar. Praksis er en egen eksamensdel i kunnskapsområdet, og skal vurderes til Bestått/Ikke bestått. En student som får karakteren Ikke bestått i praksis kan likevel gå opp til eksamen i de andre deleksamenene innen kunnskapsområdet, men får ikke tilskrevet studiepoengene før praksis er vurdert til bestått. Barnehagelærarutdanninga 2015

16 Fortsettelse… En student må ha fått karakteren Bestått i alle praksisperiodene første studieår for å fortsette i andre studieår, og karakteren Bestått i alle praksisperiodene i andre studieår for å fortsette i tredje studieår. Dersom studenten får karakteren Ikke bestått i en praksisperiode ett år, må studenten vente til neste studieår før han/hun kan ta praksis om igjen. Det er ikke mulig å ta den samme praksisperioden om igjen mer enn en gang. Med karakteren Ikke bestått for 2. gang i samme praksisperiode, kan ikke studenten få avsluttende vitnemål fra barnehagelærerutdanningen. En student kan trekke seg fra praksis seinest en uke før praksis tar til. Hvis studenten trekker seg fra praksis etter denne fristen uten gyldig grunn, har studenten brukt opp ett praksisforsøk i den aktuelle praksisperioden. Barnehagelærarutdanninga 2015

17 Skikkethetsvurdering Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd. Lærerutdanningsinstitusjonen har ansvar for å vurdere om studenten er skikket for yrket. Dette er en helhetlig vurdering av studenten som omfatter både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger og vil foregå gjennom hele studiet. Praksislærere og faglærere har et felles ansvar for tidligst mulig å melde eventuell tvil om studenten er skikket. Studenter og andre ansatte kan også levere tvilsmeldinger. Disse skal gå til institusjonsansvarlig ved HSH. Studentene vil tidlig i studiet få nærmere informasjon om skikkethetsvurdering. Forskrift om skikkethet: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060630-0859.html http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060630-0859.html Barnehagelærarutdanninga 2015

18 Praksisbesøk og drøftingsforum Plan for praksisbesøk er sendt ut. Drøftingsforum er satt 20. oktober både på Stord (føremiddag) og i Haugesund (ettermiddag). Barnehagelærarutdanninga 2015

19 Møte mellom praksislærar og student Byrje på praksisavtalen og praksisplan og konkretisering av praksisoppgåver Avtale vakter i praksis Barnehagelærarutdanninga 2015

20 Takk for frammøte! Barnehagelærarutdanninga 2015


Laste ned ppt "Velkommen til praksismøte i kunnskapsområdet: Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk (SRLE) Fredag 2. oktober Barnehagelærarutdanninga 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google