Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeplanen i barnehagene i Re og Hof! Etterutdanningsprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeplanen i barnehagene i Re og Hof! Etterutdanningsprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeplanen i barnehagene i Re og Hof! Etterutdanningsprogram

2 Målet med denne dager er at vi Videreutvikler forståelse for barnehagens samfunnsmandat gjennom lov og rammeplan Forstår betydningen av å lede en pedagogisk praksis som gir barn økt deltagelse i barnehagen Er motivert for å delta i etterutdanningssatsingen.

3 Kl. 0900Åpning Kl. 0910Barnehagens oppdrag med utgangspunkt i ny lov og revidert rammeplan Kl. 0945Å implementere en plan gjennom prosjektarbeid med barn.”Kunst, kultur og kreativitet” v/Biljana C. Fredriksen Kl. 1130Lunsj Kl. 1215Deltakende læring - læreplanforståelse, læringsperspektiver og deltakelse Kl. 1415Etterutdanningssatsningen i Re og Hof kommuner. Nettverksarbeid og veiledning. Oppretting av nettverk og avtaler om veiledning. Forventninger fra deltakerne Kl. 1530Avslutning

4 Ny lov og revidert rammeplan Konsekvenser for praksis? På vei mot en ny praksis? På vei mot hvilken praksis? Er det ikke bra som det er?

5 Hvorfor disse endringene? En verden i endring  Globalisering  Et flerkulturelt samfunn  De ”store” fortellingene/sannhetene mister sin legitimitet  Barnehager til alle barn  Stadig flere yngre barn i barnehagen  Nytt syn på barn og barndom

6 En postmoderne tid et postmoderne perspektiv Å forstå det velkjente på en ny måte! Se på velkjente teorier og forestillinger med nye øyne Mangfoldige forståelser

7 Rammeplanimplementering =Sette planen ut i praksis Førskolelærernes særlige ansvar og nødvendige kunnskap

8 Å implementere rammeplanen Forplikter alle aktørene innen barnehagefeltet Assistentene /fagarbeiderne Førskolelærerne Styrer Eiere og barnehagemyndighet Departement Barnehagen som en lærende organisasjon

9 Et tydeligere samfunnsmandat gjennom barnehageloven: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet: Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

10 Et tydeligere samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter Fra barnehageloven §2

11 Det nye… - barns rett til medvirkning § 3 i barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

12 R06 utdyper dette og ENDRINGER I FAGOMRÅDENE Konkretiserte krav til personalet ”For å arbeide i retning av disse målene må personalet …” (fokus på faglighet og pedagogikk)

13 Å forstå rammeplanen: Om barnehagens rolle og identitet? Om læringssyn? Om barnesyn? Førskolelærerollen? Fagområdene plass og innhold? Om medvirkning? Om omsorg? Om læring? Om oppdragelse

14 Deltakende læringsprosesser

15 Barna må oppleve at det er ny rammeplan for barnehager!


Laste ned ppt "Rammeplanen i barnehagene i Re og Hof! Etterutdanningsprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google