Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kjemi 1 2008-2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kjemi 1 2008-2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kjemi 1

2 Kjemi 1 Kjemi 1 er et: fem timers fag pr. uke teoretisk fag
praktisk del

3 Kjemi 1 Teorien deles inn i: uorganisk kjemi organisk kjemi
teoretiske utregninger Den praktiske kjemien deles inn i (blokkdag): Kjemiforsøk skrive kjemirapporter

4 Kjemi 1 Mål for opplæringen er at du skal kunne:
1. Gjøre rede for periodesystemet historisk 2. Forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning bindingstyper og sammensetning ved hjelp av periodesystemet 3. Lage løsninger med ulike konsentrasjoner ved hjelp av innveining og fortynning Sette opp reaksjonsligninger med symboler og bruke reaksjonsligninger i beregninger av stoffmengde

5 Kjemi 1 6. Varme, uorden og spontanitet:
- Forklare begrepene entropi og entalpi og bruke dem til å vurdere om en reaksjon er spontan 7. Reaksjonsfart og likevekt: - Gjøre rede for forhold som påvirker likevekten - gjøre beregninger på kjemiske likevekter og drøfte likevektene - vurdere løselighet og felling av salter i vann på grunnlag av forsøk og beregninger

6 Kjemi 1 8. Syrer og baser: - definere syre og base og gjøre rede for syre-base-reaksjoner - måle pH med ulike metoder og beregne pH i sterke og svake syrer og baser - planlegge og gjennomføre syre-base titreringer 9. Organisk kjemi: - gjøre rede for struktur, navnsetting, framstilling, egenskaper av hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer. - gjøre rede for strukturen til benzen og noen enkle benzenderivater og gi eksempler på anvendelser

7 Kjemi 1 10. Vann: - gjøre rede for vannets egenskaper
- gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder - forklare virkemåten til viktige bestanddeler i vaskemidler

8 Kjemi 1 En kjemiker kan arbeide i: oljeindustrien
Næringsmiddelindustrien Næringsmiddeltilsynet Legemiddelindustrien Arbeidstilsynet Læreryrket ved skoler, høyskoler og universiteter som forsker osv.

9 Kjemi 1 Hva gjør en kjemiker? En kjemiker:
kontrollerer / analyserer råvarer kontrollerer i prosessen (halvferdige produkter) Kontrollerer sluttprodukter Utvikling av nye produkter Forskning og utvikling osv…

10 Kjemi 1 Kjemi 1 må du ha for å søke deg inn ved disse fagstudiene ved universiteter og høyskoler: Legestudiet Veterinærstudiet Kjemistudiet Farmasøyt

11 Kjemi 1 Hvor kan du studere kjemi, høyskoler og universiteter? :
I Norge; - Oslo, Bergen, Stavanger Trondheim, Bodø osv… I Sverige, Danmark, Finland osv… Utlandet; Tyskland, Sveits, Belgia, Nederland, USA, Australia, Kina osv…

12 Kjemi 1 Hva krever det av deg som elev for å lære kjemi 1:
Vise interesse for faget Du må trives med praktisk arbeid, kjemiforsøk og skrive rapporter Må like å rekne kjemi Jobbe hardt og målrettet med faget, teoretisk, skriftlig og muntlig

13 Kjemi Eksamen i kjemi 1 er: Muntlig framføring av tema, 15 minutter
Praktisk del, 15 minutter Oppgaver, 15 minutter


Laste ned ppt "Velkommen til kjemi 1 2008-2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google