Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisk kjemi – funksjonelle grupper i molekyler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisk kjemi – funksjonelle grupper i molekyler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisk kjemi – funksjonelle grupper i molekyler
Kapittel U Organisk kjemi – funksjonelle grupper i molekyler

2 Funksjonelle grupper En funksjonell gruppe er den atomgruppa i stoffet som avgjør hvilken gruppe organisk stoff stoffet tilhører. Den funksjonelle gruppa Setter navn på molekylet Er vanligvis den som reagerer Gir stoffet sine fysiske og kjemiske egenskaper

3 Alkoholer Alkoholer har den funksjonelle gruppa -OH
Nomenklatur: Sett til endelsen –ol til navnet på alkanet som har like mange C-atomer som alkoholen. Isomeri: Marker hvor OH-gruppa sitter ved å sette nummeret på C-atomet med OH-gruppa foran –ol.

4 Alkoholer deles inn i primære, sekundære eller tertiære etter hvor mange andre C-atomer som OH-gruppas C-atom er bundet til.

5 Fenoler inneholder en OH-gruppe bundet direkte til en benzenring:
Etere er forbindelser der begge H-atomene i vann er byttet ut med alkylgrupper. Aminer er stoffer der ett eller flere H-atomer i ammoniakk, NH3, er byttet ut med alkylgrupper.

6 Karbonylforbindelser
Karbonylforbindelser inneholder karbonylgruppa Vi kan ha Den funksjonelle gruppa er rammet inn.

7 Aldehyder Aldehyder er reduksjonsmidler.
Nomenklatur: Gi endelsen –al til det tilsvarende hydrokarbonnavnet.

8 Ketoner Ketoner er ikke reduksjonsmidler.
Nomenklatur: Gi endelsen –on til det tilsvarende hydrokarbonnavnet.

9 Karboksylsyrer Nomenklatur: Gi endelsen –syre til det tilsvarende hydrokarbonnavnet. Karboksylsyrer kan Være aromatiske (med benzenring) Være umettede (med dobbeltbindinger) Ha flere COOH-grupper Ha andre funksjonelle grupper i tillegg

10 Oksidasjon av alkoholer
Primære alkoholer oksideres til aldehyder og videre til karboksylsyrer. Sekundære alkoholer oksideres til ketoner. Tertiære alkoholer oksideres ikke.

11 Estere En ester lages ved at en alkohol og en karboksylsyre reagerer med hverandre. Reaksjonen kalles en kondensasjonsreaksjon. Ved hydrolyse spaltes esteren tilbake til alkohol og syre.


Laste ned ppt "Organisk kjemi – funksjonelle grupper i molekyler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google