Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Timeplan ut uka Tirsdag: Vurdering og feltnøtter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Timeplan ut uka Tirsdag: Vurdering og feltnøtter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Timeplan ut uka Tirsdag: Vurdering og feltnøtter
Onsdag: Naturfag.no og feltnøtter Torsdag: Utstyrsliste og feltnøtter Fredag: GIS og feltnøtter Feltnøtt = feltaktivitet: Hva av dagens opplevelser kan dere ta med hjem? Har der fått andre ideer til feltnøtter

2 Vurdering i Geofag 1 og X

3 Hva sier planen om vurdering
Geofag x Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Geofag 1 Geofag 2 Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

4 Jorda i forandring Jorda er ikke statisk Prosesser former/påvirker
gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter forklare klimatiske grunntrekk og værforhold ved å bruke teoriene om strålingsbalanse, vannets kretsløp og strømninger i atmosfæren observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene Jorda er ikke statisk Prosesser former/påvirker Tidsperspektiv (sekunder til milliarder av år)

5 Naturkatastrofer Årsaken (naturlige prosesser – menneskeskapet)
forklare årsaker til jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd ved å bruke teorien om platetektonikk gjøre rede for årsaker til tropiske orkaner og andre typer ekstremvær beskrive forskjellige skredtyper og drøfte årsaker til skredene forklare årsaker til ekstrem flom og tørke lage sammendrag av ulike mediers presentasjon av en naturkatastrofe og vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene gi en oversikt over tiltak som kan forebygge skader ved naturkatastrofer gjøre rede for hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til å overvåke og varsle naturkatastrofer Årsaken (naturlige prosesser – menneskeskapet) Hvordan dekkes dette i media? Tiltak i forkant og etterkant

6 Geofaglig verktøykasse
trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy Bruke geo- redskaper/verktøy og metoder for å samle inn geo-informasjon

7 Geofaglig forskning Samle inn geo-data i et området
planlegge og gjennomføre utforsking av geofaglige forhold i en verdensdel, land eller område utenfor Skandinavia, med og uten digitale verktøy, og presentere resultatene gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område gjøre rede for årsaker til klimatiske forhold i et valgt område kartlegge hydrologiske forhold og drøfte tilgang på ferskvann i et valgt område drøfte risiko for miljø- og naturkatastrofer og hvilke konsekvenser disse kan medføre i et valgt område Samle inn geo-data i et området og koble dem til geo-prosesser

8 Feltnøtter

9 Bruk av berggrunnskart
HVA I klasserommet: De tre bergartenes dannelseshistorie Identifisere de tre bergartsgruppene Lese geologisk berggrunnskart Tegne kartet over geotopen Ut i felt: Gjenkjenne kartet ute i felt Ta en steinprøve av de mest typiske bergartene i området

10 Platetektonikk HVA I klasserom Ut i felt
Koble bergarter til platetektonikk Platetektonikk – hvor hører geotopen hjemme Diskuterer hvilke spor etter platetektonikken man bør kunne finne i geotopen Ut i felt Finn sporene

11 Geotopens geologiske historie
Samle sammen alle funnene/sporene Utarbeide en geologiske historie for geotopen gjennom en tegneserie

12 Strøk og fall målinger Fortell elever hva strøk og fall er
Fortell hva strøk og fall kan fortelle oss Introduser kompasset La dem så få prøve ute i felt


Laste ned ppt "Timeplan ut uka Tirsdag: Vurdering og feltnøtter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google