Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel R Entropi og fri energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel R Entropi og fri energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel R Entropi og fri energi

2 Spontane reaksjoner En reaksjon er spontan dersom den går av seg selv uten noen ekstra tilførsel av energi. Men reaksjonsfarten kan være så lav at reaksjonen ikke skjer momentant. Dersom en reaksjon er spontan i en retning, vil den ikke være spontan i motsatt retning.

3 En spontan reaksjon kan være både eksoterm og endoterm
En spontan reaksjon kan være både eksoterm og endoterm. Vi behøver altså ikke å ha energigevinst i reaksjonen.

4 Entropi Alle reaksjoner i naturen har tendens til å gå mot en større grad av uorden. Denne graden av uorden kalles entropi (S).

5 Når en kjemisk reaksjon skjer, endres entropien både i systemet og omgivelsene.
Summen av disse to entropiendringene kalles universets entropiendring. Termodynamikkens 2.hovedsetning sier oss at dersom universets entropiendring er positiv, skjer reaksjonen spontant.

6 Både systemets og omgivelsenes entropiendring kan lett regnes ut.
Den siste er avhengig av temperaturen.

7 Fri energi Vi definerer begrepet fri energiendring, G 0, ved
G 0 = H 0 - TS 0 Dersom G 0 < 0, vil reaksjonen gå spontant. Det er sammenheng mellom G 0 og likevektskonstanten KC.


Laste ned ppt "Kapittel R Entropi og fri energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google