Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor går barnevernet? Landsmøte norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) Gardermoen, april 2012 Anne Jensen, KS Anne Jensen, KS KS Omstilling og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor går barnevernet? Landsmøte norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) Gardermoen, april 2012 Anne Jensen, KS Anne Jensen, KS KS Omstilling og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor går barnevernet? Landsmøte norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) Gardermoen, april Anne Jensen, KS Anne Jensen, KS KS Omstilling og konkurranse

2 Hva jeg har tenkt til å si noe om:
Litt om KS Barnevernets utfordringer – sett fra KS Hvor går barnevernet?

3 Der livet leves 429 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter som har
ansatte politikere 374 milliarder kroner Nesten 5 millioner innbyggere får gode tjenester fra vugge til grav )

4 Interesseorganisasjon Arbeidsgiverorganisasjon Utviklingspartner
Hva er KS? Interesseorganisasjon Arbeidsgiverorganisasjon Utviklingspartner Medlemsorganisasjon (politisk styrt) KS Omstilling og konkurranse 4

5 KS som interesseorganisasjon
Styrke det lokale demokratiet Arbeide for regionalt og lokalt selvstyre Arbeide for mindre statlig detaljstyring Påvirke kommunenes rammebetingelser Arbeide for samsvar mellom oppgaver og ressurser Fremme kommunene som inngangsporten til velferdssamfunnet Arbeide for at kommunesektoren kan ivareta innbyggernes behov

6

7 Antall barn i fosterhjem 2007-2010

8 470 nye stillinger - liten satsing, store forventninger!
Kortere saksbehandlingstid? Færre henlagte undersøkelser? Flere unge over 18 år med barneverntiltak? Bedre oppfølging av fosterhjem? Bedre tilsyn? Dyrere fosterhjem? Kompensere for budsjettreduksjoner i Bufetat?

9

10 Samarbeidet går bra, men det går dårlig med saken.
* Sitat fra et praksisnært forskningsprosjekt mellom kommune, fagteam og Praxix Sør

11

12 Noen hovedutfordringer - oppsummert
Sterk vekst i antall barn som får hjelp Flere saksbehandlere = flere barn som trenger tiltak, eller…? Grensene for barnevernets ansvar Hvem skal gjøre hva? Samarbeidet mellom stat og kommune Hvordan kan ressursene utnyttes bedre? Kompetanse

13 Hvor ønsker vi at barnevernet skal gå
Hvor ønsker vi at barnevernet skal gå? - hva er alternativene til dagens organisasjonsmodell?

14 KS-styrets uttalelse fra april 2010:
Grunnleggende forutsetning: Barnevernet må fremstå som en helhetlig tjeneste. Avgjørelser må tas så nær brukerne som mulig. Hva må til? Tydeligere oppgave- og ansvarsforhold (eks: hjemmebaserte tiltak) Vurdering av barnevernets organisering, herunder vurdering av betalingsordningene (mer fleksibilitet) Kommunene bør kunne overta oppgaver og ressurser, mer helhetlig ansvar for store kommuner Sterkere bestillerrolle Kommunesamarbeid Like rettigheter for fosterhjem (tydeligere definisjon av statlige hjem) Satsing på kompetanse i kommunebarnevernet

15 Utviklingen i antall kommuner som inngår i samarbeid om barnevern

16 Telemarksforsking

17 Hva skjer? KS ønsker en forpliktende opptrappingsplan (inkl. et kompetanseløft) Mer samordnet regelverk, eks ordning for ressurskrevende tjenester To regionale høringsmøter med kommunene, før sommeren Hva mener små kommuner selv ?(KS-FoU) Nettverk: Systematisk evaluering av hjelpe- og omsorgstiltak Mer praksisnær forskning


Laste ned ppt "Hvor går barnevernet? Landsmøte norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) Gardermoen, april 2012 Anne Jensen, KS Anne Jensen, KS KS Omstilling og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google