Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkebibliotekene vil: - være omstillingsdyktige - gi bedre tjenester til alle innbyggerne - demokrati -sosial utjevning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkebibliotekene vil: - være omstillingsdyktige - gi bedre tjenester til alle innbyggerne - demokrati -sosial utjevning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkebibliotekene vil: - være omstillingsdyktige - gi bedre tjenester til alle innbyggerne - demokrati -sosial utjevning

2 St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid -Samarbeid, partnerskap, fleksibel organisering. -Dele, utnytte ressurser -Møtested -Kultur, lesing, læring. -Kompetanse -Nettbaserte og digitale tjenester. (ref. også St.meld. nr. 24,2008-2009, Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv”.

3 Hvem, hva, hvordan? -Rådvill? -Inspirert? Behov, muligheter – mål og tiltak

4 Fylkesbibliotekene: -Utvikle rollen som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet -Fylkesbiblioteket som del av / i samarbeid med egen fylkeskommune -Tettere samarbeid mellom stat og fylkeskommune / forankring nasjonale målsettinger regionalt og lokalt. Prosjekt: Kompetente regionbibliotek

5 Driftsoppgaver, i utvikling? Bokbuss – sørsamisk - samarbeidsavtale, kulturformidling, skole, nye samarbeidspartnere, nye kommuner? Fjernlån - informasjon, kompetanse, utdanning Lesesett - støtte skolen, lesing / læring, frafall

6 Bibliotek i forandring - Status -Styrker, svakheter, muligheter og trusler

7 Bibliotekene i Sør-Trøndelag Folkebibliotekene: - Noen sterke med god kompetanse, bemanning, lokaler - Mange små med liten bemanning, sårbar kompetanse, knappe budsjetter, liten åpningstid. Totalt: Store ulikheter – ulike tilbud til innbyggerne.

8 Ta rollen! Biblioteket som samfunnsaktør!

9 Få: - Status -Inspirasjon -Bedre bibliotek

10 Veien videre! Konkrete mål og tiltak!


Laste ned ppt "Folkebibliotekene vil: - være omstillingsdyktige - gi bedre tjenester til alle innbyggerne - demokrati -sosial utjevning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google