Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOV OM BARNEVERNTJENESTER - ANSVARSFORDELING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOV OM BARNEVERNTJENESTER - ANSVARSFORDELING"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOV OM BARNEVERNTJENESTER - ANSVARSFORDELING
Kommunen har ansvar for barn og ungdom i sin kommune. Kommunen blir erstatningspliktig dersom barn og ungdom ikke blir fulgt opp slik loven beskriver UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

2 LOV OM BARNEVERNTJENESTER - ANSVARSFORDELING
Staten ved bufetat har ikke noe overordnet ansvar for enkelt barn, ungdom eller familie. Den kommunale barneverntjenesten har både faglig, administrativt og økonomisk ansvar UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

3 LOV OM BARNEVERNTJENESTER - ANSVARSFORDELING
Staten ved bufetat er en service institusjon for den kommunale barneverntjenesten. Bufetat skal bistå kommunene etter anmodning. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

4 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Økonomi: Bufetat har ressurser til å etablere/drifte fosterhjem/institusjoner. Kommunen har ingen mulighet til å etablere/drifte slike tiltak. Kommunen har ansvaret – bufetat har pengene. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

5 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Stillinger: Flere ansatt i bufetat enn i kommunen. Kommunen har ansvaret – bufetat har menneskene. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

6 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Lønnsnivå: Høyere lønnsnivå i bufetat enn i kommunene. Kommunene har ansvar – bufetat er høyest lønnet. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

7 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Ordnet arbeidstid: Kommunens ansatte må kunne stille opp til ugunstige tider, må løse problemet. Kommunen har ansvaret – bufetat kan gå hjem. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

8 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Utdanning/kursing: Kommunen har de største faglige utfordringene ved å arbeide i første linjen. De fleste i staten ser verken barn/ungdom eller familier. Kommunen har ansvar – bufetat har det beste tilbudet om utdanning/kurs. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

9 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Arbeidspress: Ansatte i staten har 15 til 30 ganger færre unger å arbeide med pr. ansatt enn i kommunen. Kommunen har ansvar – bufetat har tid/personer. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

10 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Beslutning/vedtak: Kommunen har myndighet til å beslutte/vedta. Staten presser kommunen til å velge andre alternativer enn det kommunen mener er faglig forsvarlig. Kommunen har ansvaret – bufetat bruker makta (pengene) UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

11 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Saksbehandling/oppfølging: Kommunen har ansvar for saksbehandling, den praktiske oppfølgingen og for å koordinere alle de involverte. Kommunen har ansvaret – bufetat flytter papirer. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

12 RAMMEBETINGELSER KOMMUNEN - BUFETAT
Tøffe avgjørelser: Kommunen må ta de tøffe avgjørelsene og fronter barn/familier, samt håndtere advokater, fylkesnemnder osv. Kommunen har ansvaret – bufetat ????????????????? UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

13 ÅRSVERK BUFETAT - KOMMUNENE
Barnevern 3 456,3 78,3% Kom bv  415,5 Asylsøkere , ledige stil ,8 Reg.kontor , Merkantil ,1 Familiev ,3 Totalt 4 410,0 Bufetat ca. Barnevern 4 110, Kom bv  415,5 UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

14 Barn Statelige tiltak - kommunen
Statelige tiltak Barn i kommunen Barn pr  100, Tiltak pr  650,0 Fost.hjem pr  524, Unders. Insti. pr  425,0 Hjelp i hj ,  000,  000,0 Private ideelle ,0 Private andre ,0 Priv. Oslo ,0 + Priv fosterhj ? ? ? Ca. antall barn , Ca. antall b. 50 000,0 UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

15 UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf 91312530
ÅRSVERK - BARN Bufetat har minst 1 person ansatt pr. barn Kommunen har ca 15 barn pr. stilling Samme rammevilkår, ansette ca personer i kommunen UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

16 EKSEMPLER PÅ SAMARBEID MED KOMMUNEN
Faglig overprøving av kommunens vurdering. Møte med fagteam i forbindelse med plassering  Fraskriving av ansvar. Bufetat nekter å ta imot barn akutt. Barn blir boende hjemme fordi bufetat ikke klarer å skaffe tiltak. Mange mennesker som er involvert i samme sak både før og etter plassering. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

17 UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf 91312530
KONSEKVENSER Stadig flere barn lever under omsorgssvikt fordi man ikke klarer å skaffe tiltak. Flere og flere ungdom ender opp som gatebarn med rus og prostitusjon. Det finnes ikke tiltak Stadig flere erstatningssaker, et økende antall barn og ungdom blir ikke ivaretatt. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

18 UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf 91312530
KONSEKVENSER Få protesterer i bufetat og kommune, lite faglig diskusjon, ”skuta” vil synke med flagget til topps. Protester, uenigheter vil føre til ”svartelisting”, gå ut over videre muligheter. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

19 UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf 91312530
LØSNINGEN Gode og enkle løsninger som kan forbedre situasjonen for det kommunale barnevernet finnes. Det innebærer bl.a. en erkjennelse av at dagens organisering av barnevernet handler om en alvorlig systemsvikt. Ansvar fordrer gode rammebetingelser. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf

20 UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf 91312530
LØSNINGEN Økonomi et nødvendig poeng. Store pengesummer alene ikke løsningen. Den viktigste oppgaven i arbeidet med å forbedre dagens barnevern vil altså være et grundig arbeid med hele organiseringen. UMA AS, Kilengt 18, 3117 Tønsberg. Tlf


Laste ned ppt "LOV OM BARNEVERNTJENESTER - ANSVARSFORDELING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google