Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional kapital i en global verden Noen innspill til lokaliseringsvalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional kapital i en global verden Noen innspill til lokaliseringsvalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional kapital i en global verden Noen innspill til lokaliseringsvalg

2 Tema Globaliseringens bakgrunn To ulike perspektiver Regional kapital Hvilke spørsmål bør stilles? Betydningen for norsk industri

3 Fenomenet globalisering Liberalisering av finansmarkedene Teknologisk utvikling og endring Industriell restrukturering Kunnskapsstrukturer og ekspertsystemer Nye nasjonale politiske strategier

4 Rotløsperspektivet Multinasjonale selskaper ”Placeless organisations” ”Utnytter” rolle Tilknytning gjennom billig arbeidskraft Flyktig forbindelse

5 Rotløsperspektivet Fritt tilnærmet grenseløst rom MNS svever rundt Slår rot kun for korte øyeblikk Sikre høyest mulig avkastning Et kostnadsfokusert perspektiv

6 Regionaliseringsperspektivet Regionalt fokus Økonomisk avkastning: HVOR?? Det globale = en mengde ulike steder Steders spesielle forutsetninger Fremtidens velstand avgjøres på regionalt nivå

7 I dette perspektivet er utviklingen Preget av langsiktighet vs kortsiktighet Mønster og ikke tilfeldighet Eks: - Silicon Valley, Sophia-Antipolis, Sunnmøre, Jæren, Raufoss...... Et mer kvalitetsorientert perspektiv

8 Regional Kapital Naturressurser Fysisk infrastruktur Organisatorisk infrastruktur Kunnskap og ferdigheter (Kompetanse) Kultur og Holdninger

9 Naturressurser Stabil energitilførsel Stabil råvaretilgang/innsatsfaktorer Stabile råvarepriser Råvarers varighet

10 Fysisk infrastruktur Hvordan er transportmulighetene i regionen? Natur og klimatiske forhold? Informasjons og kommunikasjonsteknologi? Avstand til marked og hva betyr det?

11 Organisatorisk infrastruktur Hvilket felleskap blir man en del av? Hvilke offentlige instanser finnes i regionen? Hvilke erfaringer har det offentlige for samarbeid med bedrifter? Gir andre bedrifter i regionen grunnlag for interessant samarbeid?

12 Kompetanse Hvilken kompetanse finnes det i området? Erfaringsbasert eller akademisk kompetanse? Utdanningsinstitusjoner? Hvordan er utdanningsnivået? Fagbrev og høyere utdanning?

13 Holdninger Hva forstås med arbeid? Grad av selvstendighet og ansvarsbevissthet? Tid og stedsbegrep? Hva forståes med bedriftsledelse og eierskap? Bedriftens ansvar for ansatte og lokalsamfunn? Hva gir sosial status ?

14 Kultur Hvordan kan man karakterisere den lokale kulturen? Hvilke normer eksisterer? Hva er tatt for gitt? Hvilke konsekvenser får dette for vår produksjon?

15 Industriell kultur/tradisjon Hva er blitt produsert i regionen tidligere? Er det tradisjon for innovasjon? Tidligere samarbeidspartnere? –Hvordan og hvor lenge? Resultatkrav? Er det tradisjon for samarbeid?

16 Oppsummering Bedrifters omgivelser er av betydning Globalisering betyr å tenke lokalt globalt Den nye lokale kontekstens kvalitet er viktig Regional kapital kan være et analyseverktøy


Laste ned ppt "Regional kapital i en global verden Noen innspill til lokaliseringsvalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google