Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordkapp 12.oktober 2009 Endringer i grunnlaget for fiskerier og kultur Knut Bjørn Lindkvist Høgskolen i Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordkapp 12.oktober 2009 Endringer i grunnlaget for fiskerier og kultur Knut Bjørn Lindkvist Høgskolen i Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordkapp 12.oktober 2009 Endringer i grunnlaget for fiskerier og kultur Knut Bjørn Lindkvist Høgskolen i Finnmark

2 + Kina

3 Muros in our hearts

4 Bakteppet for denne presentasjonen

5 Utfordringene for fiskerisamfunnene Det moderne markedet Ressursforvaltningen

6 Utfordringene fra det moderne markedet Lage produkter som kundene i markedet vil ha Lage disse produktene SLIK kundene vil ha dem Vi må forandre vår egen produksjonskultur

7 Resources Processing Markets and consumption Technology factors Institutional factors Theoretical model: value chain development

8 Knowledge among Finnmark firms about their customers in the Spanish salt fish market Value 1=poor 10=outstanding 12345678910Total Number of firms 602110310014 Source: Haaland 2002

9 Source: Seafood Norway May 2006

10 Utfordringene til fiskerisamfunn fra ressursforvaltningen Bærekraftig ressursforvaltning Anvendelse av ressursen i lokale produksjonssystemer Nyttiggjøre seg ressursrenten til reinvestering, kompetansebygging og diversifisering

11 Ressursrenten Ressursrenten er den merinntekten (surplus income) som anvendelsen av naturressursene i produksjonen gir når kostnadene av alle andre produksjonsfaktorer er dekket (Gunton 2003, 69)

12 Ressurser og små kystsamfunn

13 Prosent av Finnmarksbåtenes fangst av torskefisk som er landet i Finnmark Kilde: Fiskeridirektoratet, spesialkjøring september 2009

14

15 Visitors to North Cape 1970 - 2008 From 1990 till 2008: 3,86 million people Source: Finnmark University College Ressursene finnes- Resssursrenten er der

16 Situasjonen som er etablert

17 Myrdal’s modell av positiv regional kumulativ kausalitet kilde Knox & Agnew 1998, 251 Etablering av ny Industri/ nye økononomiske aktiviteter Lokal befolknings- vekst lokal vekst i sysselsetting Utvikling av eksternali- teter for den første produsent Etablering av bedre infrastruktur for befolkningen og for etablering av nye næringer - veier, fabrikktomter, offentlige goder, helsetjenester, utdanning etc Bedre tilgang på faglært arbeidskraft Utvikling av næringsliv som støtter opp under den første bedrift med innsatsfaktorer Kapital og foretak tiltrekkes for å nyttiggjøre seg økt etterspørsel etter lokalt produserte varer og tjenester Lokale myndigheters investeringskapital økes gjennom bedre lokal skatteevne Økning i servicenæringer og andre næringer som betjener lokale markeder Den generelle velstand i lokalsamfunn forbedres

18 Kumulativ modell.Negativ sirkulær prosess etter bedriftsnedleggelse, kilde Teigen 1999, 155 Bedrifts- og aktivitets nedleggelse Nedgang i sysselsetting og folketall Mindre leveranser fra lokale leverandører Negative indirekte virkninger Redusert etterspørsel etter lokale varer og tjenester Servicesektoren svekkes Minkende skatteinntekter Reduksjon i offentlige og private investeringer Forgubbing Økte offentlige utgifter Den lokale arbeids- styrken minker

19 Kan framtiden endres? Strukturer Prosesser Hva kan - og bør - vi påvirke? Hva betyr dagens strukturer for kystsamfunnet vi møter om noen tiår?

20 Nødvendig for å møte utfordringene? Nye institusjoner: - Lokalt eierskap - Entreprenørskap Ny kunnskap og teknologi  innovasjoner + nye næringer  Markedsbasert produksjon

21 Men ikke tilstrekkelig! Ressursrenten må reinvesteres i lokalsamfunnet

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Nordkapp 12.oktober 2009 Endringer i grunnlaget for fiskerier og kultur Knut Bjørn Lindkvist Høgskolen i Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google