Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Bodø – nær, nord og nyttig Høgskolen i Bodø - nær, nord og nyttig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Bodø – nær, nord og nyttig Høgskolen i Bodø - nær, nord og nyttig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Bodø – nær, nord og nyttig Høgskolen i Bodø - nær, nord og nyttig

2 Over halvparten av befolkningen i Nord-Norge bor i Nordland

3 Næringslivet i Nordland omsetter for nesten 60 prosent av totalomsetningen i Nord-Norge

4 Behov for mer kunnskap Utdanningsflukten fra Nordland er altfor stor Tallet på studenter sørfra er lavere enn ønskelig Nordland henger etter utdanningsmessig Doktorgradsutdanningene ved Høgskolen i Bodø vil øke antall doktorgrader i landsdelen med 20-25 prosent

5 De største utfordringene for Nordland og Høgskolen i Bodø Rekruttering av kompetanse –universitetsstatus gjør rekrutteringen enklere – vi blir mer attraktive både for studenter og fagpersonell Utdanning av kompetansearbeidskraft for regionen –universitetsgodkjenning åpner adgang til forskningsprosjekter og midler som ikke er like lett tilgjengelig for en høgskole –faglig autonomi (selvstendig/selvstyrende) gir bedre fleksibilitet og tilpassingsmuligheter. Høgskolen blir en mer seriøs og fleksibel samarbeidspartner

6 Vekst i offentlig sektor Stort behov for flere hoder og hender innenfor pleie og omsorg Det offentlige er de største bedriftene i de fleste lokalsamfunn. Utfordringen ligger i å opprettholde en høy offentlig service- og kompetansegrad Vi skal øke utdanning av folk – der de er. Blant annet gjennom desentraliserte og nettbaserte studier.

7 Universitet i Nordland – av vital betydning regionalt: - leverandør av høykompetent arbeidskraft til industri/næringsliv/offentlig sektor - nyskaping og innovasjon vil være en av UINs aller sterkeste sider - forskning skjer i nær tilknytning til oppdragsgivere i offentlig sektor - tett samarbeide med næringsliv, kultur- og idrettsliv og offentlig sektor - en stor og attraktiv arbeidsplass

8 Universitet i Nordland – av vital betydning nasjonalt: - her finnes et av landets beste og viktigste kompetansesenter for nordområdene; ”Den menneskelige infrastrukturen i nord utvikles gjennom internasjonalt samarbeid. Og her tjener utdannings- og forskningsprogrammene som høgskolen har etablert med russiske partnere, som god modell. Det er det konkrete som teller.” Utenriksminister Jonas Gahr Støre - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen - Senter for økologisk økonomi og etikk - University of the Arctic

9 Kunnskap skaper kunnskap Merverdier skapes ikke av å slå sammen eksisterende størrelser. Merverdier skapes av at nytt tilføres. Vi må ut av egen teig og tilføre ny kunnskap utenfra.

10 Høgskolen samarbeider nasjonalt og internasjonalt Russland, Kina, Canada, Skottland, Sverige og mange flere

11 Regional, nasjonal og internasjonal rekruttering Av våre nærmere 500 internasjonale studenter kommer nesten 300 fra Russland. I tillegg har vi mange studenter fra land som USA, Canada, Kina, Frankrike og Sverige.

12 Nord-Norge skal ikke være sjølforsynt hva gjelder kompetanseoppbygging, forskning og høyere utdanning. HBO vil øke tilførselen av kompetanse gjennom blant annet: utveksling nettverksbygging samarbeid aktiv bruk av den internasjonale kunnskapsallmenningen Samarbeid og kunnskapsdeling

13 Regional, nasjonal og internasjonal kompetanseutvikling Dette skjer ikke gjennom teigbygging og teigdeling, men gjennom åpent samarbeid og klarere arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene Når man skal være faglig i front – også internasjonalt – må man basere seg på faglig bygging, og ikke ta utgangspunkt i geografiske begrensninger

14 Styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og bedre den regionale fordelingen av kompetanse Gjøre det lettere å bidra til å realisere verdiskapingsmulighetene i nord, Gjøre oss langt mer fleksibel til å møte ønsker og behov for nye utdanningsbehov fra samfunns- og næringsliv (faglig autonomi) Bidra til å synliggjøre at vi alltid har høy faglig standard Universitetet i Nordland Godkjenning som universitet vil styrke den totale kapasiteten regionalt, nasjonal og internasjonalt

15 Styrke vår posisjon i forhandlinger om samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og eksterne partnere i inn- og utland Lette adgangen til forskningsmidler – også internasjonalt Gjøre det mer attraktivt for studenter å studere ved institusjonen Gjøre det lettere å rekruttere høyt kvalifisert fagpersonale Styrke vår anseelse både nasjonalt og internasjonalt


Laste ned ppt "Høgskolen i Bodø – nær, nord og nyttig Høgskolen i Bodø - nær, nord og nyttig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google