Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Telemark Status og videre ambisjoner lokalt og regionalt Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Telemark Status og videre ambisjoner lokalt og regionalt Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Telemark Status og videre ambisjoner lokalt og regionalt Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark

2 2 BøPorsgrunn Notodden Rauland Drammen

3 Blant Norges største høgskoler  6170 studenter  580 ansatte  Fire fakulteter Fakultet for allmenne fag Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Fakultet for helse- og sosialfag Fakultet for teknologiske fag  31 bachelorutdannelser (3 år)  11 masterutdannelser (2 år)  3 doktorgradsprogrammer (3 år)

4 Studiestedene Antall studenter:  Bø1639  Drammen 174  Notodden1375  Porsgrunn2263  Rauland 110 + Bali, Paris, New York, Sydney, Mexico 4

5 Høgskolen i Telemark Vårt samfunnsoppdrag er å tilby høyere utdanning forske drive aktiv formidling av vår aktivitet være en bidragsyter og samfunnsaktør lokalt og regionalt i et regionalt og nasjonalt perspektiv og med noen definerte internasjonale ambisjoner. Vårt mål er å sikre Høgskolen i Telemark en faglig god utvikling slik at vi på lang sikt kan tilby næringsliv og offentlig sektor best mulig tilgang på høyt kvalifiserte kandidater og forskningsbasert kunnskap generelt. Samtidig skal vi hele tiden inneha rollen som en regional pådriver. Hvordan lykkes med det?

6 Utviklingstrekk å forholde seg til  Betydelig omstilling i UH-sektoren  Fremtidig konkurranse om studentene vil bli tøffere  Fremtidig konkurranse om de beste fagressursene vil bli tøffere  Fremtidig konkurranse om de viktige FoU-prosjektene vil bli tøffere  Kravet fra ”samfunnet” om tydeliggjøring av relevans og verdiskaping fra høyere utdanningsinstitusjoner øker  Forutsigbar stram økonomisk ramme Økt behov for ekstern finansiering

7 Et nytt og viktig universitet En naturlig konsekvens for Høgskolen i Telemark er universitetsetablering: Universitetet i Sør-Norge Hva vil det gi? En betydelig utdanningsinstitusjon med stor faglig kraft regionalt og nasjonalt Et førsteklasses utdanningstilbud og betydelig FoU- aktivitet på lang sikt En god tilgang på høyt kompetent arbeidskraft Innovasjon, vekst og verdiskaping i både privat og offentlig sektor ”Brain power” til en region som sårt trenger det Attraksjonskraft som bosettingsområde Viktig bidrag til å snu den negative utviklingen vi nå er vitne til i vår region

8

9 Et nytt og viktig universitet Høgskolen i Telemark holder frem to bærebjelker vi skal satse spesielt på: 1.Doktorgrads-/forskerutdanningene 1.Teknologi 2.Økologi 3.Kultur 2.Profesjonsutdanningene for velferdsstaten 1.Lærerutdanningene 2.Helseutdanningene 3.Ingeniørutdanningene

10 Strategi HiT Høgskolens rolle og betydning for Telemarks videre utvikling Telemarks stolte (industri)historie Status for fylket i dag Høgskolens historiske utvikling Telemark sine ambisjoner videre som attraktivt bosted med spennende og utfordrende arbeidsplasser Høgskolen i Telemark sin plass i dette er og må være viktig!!

11 Strategi HiT

12 Campus Kjølnes Vårt utgangspunkt for dette initiativet: Å sikre en god utvikling av høgskolens aktivitet på Kjølnes i et tett og forpliktende samspill med samfunnet omkring Hvordan? Vi må gjøre Grenland og Kjølnes til et attraktivt sted for unge mennesker å studere Det utfordrer høgskolen og samfunnet for øvrig (kommuner, fylkeskommune, regionalt næringsliv og andre) Mål: Sikre oss en god analyse, identifiserer suksesskriteriene og de riktige tiltakene, ta beslutninger og gjennomføre disse. En invitasjon til å ta del i en dugnad for HiT, Grenland og Telemark!

13 Campus Kjølnes Antall studenter på studiestedene (utvikling 2009 – 2011)

14 Campus Kjølnes

15 Noen baller i spill.... Fasiliteter og infrastruktur på området både for studenter og ansatte  Nytt studenthus  Nye kontor- og undervisningsfasiliteter  Strammere landskapsarkitektur Samferdsel inn og ut av Grenland og inn og ut av Kjølnes  Ny jernbanestasjon i Porsgrunn – på Kjølnes?  Adkomst med bil fra nord og fra sør – må finne nye løsninger....  Parkeringspolitikk  Adkomst med buss – frekvens og tilgjengelighet Etablering og utvikling av kunnskapsbasert næringsliv på Kjølnes i tilknytning til FoU-aktivitet  Hvilke muligheter finnes?  Hvordan stimulere til det – hva trengs?  Hvem gjør jobben?

16

17 Campus Kjølnes Forhold høgskolen er opptatt av og har ansvar for, alene og sammen med andre  Videre utvikling av et godt og relevant studietilbud  Videreutvikle samspillet mellom utdanning/FoU og arbeids- og samfunnsliv  Legge til rette for vekst, utvikling og kommersialiseringsaktiviteter (for eksempel gjennom etablering & utvikling av et kommersialiseringsselskap)  Styrke ekstern kommunikasjon og markedsføring regionalt og nasjonalt (Hvilken posisjon skal vi ta? Hva har vi å tilby i studiebyen Grenland?)  Arbeide for økt eksternfinansiert aktivitet

18 Campus Kjølnes Ambisjoner Høgskolen/Campus Kjølnes blir en svært viktig del av den fremtidige vekst og utvikling i Grenland og regionen for øvrig Høgskolen/Campus Kjølnes/Grenland oppleves i nasjonal kontekst som et attraktivt sted å være student Infrastruktur og fasiliteter er topp moderne Summen av aktivitetene på Kjølnes utvikles til et dynamisk nav som gir viktige bidrag til vekst i antall arbeidsplasser og god samfunnsutvikling


Laste ned ppt "Høgskolen i Telemark Status og videre ambisjoner lokalt og regionalt Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google