Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdrettsnæringa utvikles gjennom levende lokalsamfunn Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdrettsnæringa utvikles gjennom levende lokalsamfunn Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdrettsnæringa utvikles gjennom levende lokalsamfunn Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag

2 Disposisjon Perspektiv på næringen Om lokaliteter og arealbruk Samferdsel og infrastruktur Om Midt-Norge og nasjonal havbrukspolitikk Rekruttering og levende lokalsamfunn

3 Fra fiskarbonde til industrikonsern Binæring Kystnæring Industri

4 Perspektiv regional utvikling Kapital på dette nivået er geografisk nøytral Må konkurrere om investeringer og virksomhet i vårt område  God, bærekraftig og forutsigbar forvaltning av sjøområdene  Infrastruktur og velfungerende lokalsamfunn  Rekruttering og kompetanse Skaper større spesialisering og behov for høykompetent arbeidskraft Store muligheter for de som lykkes som leverandør til næringen!!

5

6 Riktig arealbruk Finne og optimalisere bruken av de beste lokalitetene  Kunnskap på lokalitetsnivå  Kunnskap og system på plan-/forvaltningsnivå Utviklingen går mot færre større lokaliteter  Bra for fisken – optimalisert miljø, bedre fiskevelferd og bedre fiskehelse.  Bra for oppdretter – bedre biologiske resultat og mer rasjonelle driftsenheter  Bra for samfunnet – bedre arealutnyttelse og færre berøringspunkter med andre interesser

7 Utvikling i lokalitetsbruk (Midt-Norge) 17 % reduksjon i antall aktive lokaliteter 38 % økning i produksjonen Snittproduksjon pr. aktiv lokalitet på 1359 tonn Kilde: Havbruksdata

8 Nordmørsmodellen

9 Midt-Norge 2015?

10 Infrastruktur Lokal produksjon og globalt marked setter krav til infrastruktur  ~ 16 293 trailere setter krav til både stamveger og tilførselsveger i kystdistriktene  Markedsrettet industri setter krav til kommunikasjon Ansatte og kunder Bredbånd Mobiltelefondekning

11 Havbrukspolitikk 1 - arealavgift Havbruksnæringen er bevisst sitt gjensidige avhengighetsforhold med kystkommunene Konkurranseevne og utviklingsmulighet  Forsterker næringens utfordringer med å håndtere fiskerinæringens naturlige konjekturer  Svekker mulighet for innovasjon og næringsutvikling Legitimitet – må gjelde alle brukere av kystsonen Konklusjon: Næringen er for omfordeling mellom stat og kommune, men imot arealavgift

12 Havbrukspolitikk 2 – videre vekst De fleste selskap i Midt- Norge må ha økt konsesjons MTB for å vokse 1. Flat vekst på eksisterende konsesjoner 2. Kriterier for tildeling? ”Synd-på-politikk” Bærekraft/arealutnyttelse Rammebetingelser for de dyktigste  Signaler fra regjeringen tyder på forfordeling av Nord-Norge Kapasitetsutnyttelse (oktober 2007) Kilde: Fiskeridirektoratet

13 Oppsummering Laksenæringa er industri i omfang Viktigste regionale utviklingsbehov  Riktig tilgang til areal Optimal bruk av de beste lokalitetene Avklart forhold til andre interesser  Velfungerende infrastruktur Samferdsel Bredbånd Mobiltelefondekning  Videre rekruttering av dyktige folk Fiskeri- og havbruksnæringas ”image” (fra slit og kalde never til internasjonal næringsmiddelindustri) Utdanningsmuligheter Lokalsamfunn der ungdom vil bo

14 Intrafish 14. mai 2008


Laste ned ppt "Oppdrettsnæringa utvikles gjennom levende lokalsamfunn Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google