Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

2 Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig sektor Det dreier seg om helse og omsorg, men også hele bredden i offentlig sektor

3 Hva har vi gjort? AKTØRDIALOG Møter med «alle» i hele landet, med forskere og forskningsbrukere KUNNSKAPSOVERSIKT Innovasjon i offentlig sektor Policy for Forskningsrådets arbeid POLICYDOKUMENT Mer enn 60 innspill Vedtatt i Hoved- styret 27.10

4 Forskningsrådets policy for innovasjon i offentlig sektor skal…  Fastlegge Forskningsrådets rolle og utgangspunkt  Gi retning for Forskningsrådet videre arbeid og samarbeid med andre aktører  Legge grunnlag for prioriteringer  Initiere tiltak innenfor Forskningsrådets eksisterende programmer  Initiere nye tiltak og innsatsområder Å koble forskningssystemet på innovasjon i offentlig sektor

5 Vårt utgangspunkt for innovasjonsarbeidet  Bred forståelse av hva innovasjon i offentlig sektor er  Innovasjon i offentlig sektor og næringsliv er ikke motpoler, men må sees i sammenheng  Innovasjon i offentlig sektor – det foregår mer enn vi tror  Forskning er viktig for innovasjon i offentlig sektor

6 Forskning er viktig for innovasjon i offentlig sektor Få fram nye ideer Fange opp ekstern kunnskap Formulere problemstillinger Metode og endringskompetanse Kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag Dokumentere effekter og risiko Spre kunnskap Utnytte internasjonale nettverk Forskning kan… Forskningsbasert innovasjon og Innovasjon med forskermedvirkning

7 Forskningsrådets hovedroller  Rådgiver  Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?  Fordeler forskningsmidler  Fremme kvalitet og internasjonalisering  Bygge kompetanse  Mobilisere næringsliv og offentlig sektor  Arrangerer møteplasser  Nettverksbygger

8 Forskningsrådet skal være pådriver for en offentlig sektor som tar initiativ til og bruker forskning for å bringe fram nye og vesentlig bedre løsninger, i samspill med brukere, næringsliv og kunnskapsmiljøer VISJON

9 Vi skal investere forskningsmidler i og for offentlig sektor der behovet for forskning er stort som mobiliserer bredt til mer forskning for innovasjon i offentlig sektor som gir verdiskaping og samfunnsnytte I samarbeid med andre aktører skal vi styrke forskningen og forskernes deltakelse i innovasjon i offentlig sektor og fremme spredning og bruk av resultatene. Vi skal bidra til at internasjonal kunnskapsutvikling blir en viktig del av forsknings- og innovasjonsarbeidet i offentlig sektor MÅL

10 Innovasjon i offentlig sektor – to angrepsmåter: 1.i bredden av Rådets virksomhet, der det er relevant 2.fem fokusområder, tre tverrgående og to tematiske Tverrgående/systemiske Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor Kommunesektorens tverrgående innovasjonsutfordringer Offentlig planlegging og infrastruktur Tematiske Innovasjon i helse, omsorg og velferd Innovasjon i utdanning og oppvekstvilkår

11 Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor Fremragende kunnskapsmiljøer for offentlig sektor Samspillet forskning – utdanning – praksis Samfunnsvitenskapelig forskning for innovasjon Kvalitet og flyt i kunnskapstriangelet

12 Kommunesektorens innovasjonsutfordringer Styring, forvaltning og tjenesteyting – rammebetingelser og samspill Det brede kommuneoppdraget Mer relevant forskning i, om og for kommunesektoren

13 Planlegging og infrastruktur Offentlig planlegging Transport og fysisk infrastruktur IKT Innovative innkjøp Kunnskapsbasert og systematisk politikkutforming, forvaltning og utvikling av infrastruktur

14 Innovasjon i helse, omsorg og velferd Mer effektive samhandlingsformer Utvikling av velferdsteknologi og universelle løsninger Utvikling av tjenestene i samspill med nye teknologiske muligheter Bedre og mer effektiv diagnostisering og behandling Flere innovasjonsprosjekter med brukermedvirkning i næringsliv og offentlig sektor innenfor samhandling, velferdsteknologi og pasientforløp

15 Innovasjon i utdanning og oppvekstvilkår Styrket forskning og innovasjon i utdanningssystemet Utvikle nye arenaer for læring Styrket innovasjonsarbeid i barnevern og forebyggende ungdomsarbeid Bedre kobling mellom utdanning og praksis, forskning for kvalitet, innovasjon og nye læringsformer

16 Overordnet politikkutvikling:  Innovasjon i offentlig sektor må være helhetlig og gå på tvers av sektorer- ellers blir det kortsiktighet og lock-in  Forskningsystemet og resten av innovasjonssystemet må være koblet godt på  Det er andre store mangler i innovasjonssystemet for offentlig sektor – mobilisering og risikoavlastning


Laste ned ppt "Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google