Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rakkestad ungdomsskole Entreprenørskap 2010. Hva er så bra med faget? Entreprenørskap skaper en praktisk hverdag for elevene som de kan styre og legge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rakkestad ungdomsskole Entreprenørskap 2010. Hva er så bra med faget? Entreprenørskap skaper en praktisk hverdag for elevene som de kan styre og legge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rakkestad ungdomsskole Entreprenørskap 2010

2

3 Hva er så bra med faget? Entreprenørskap skaper en praktisk hverdag for elevene som de kan styre og legge grunnlag for selv. Faget er en motvekt til en teoristyrt skole. Elevene får muligheten til å bruke engasjementet sitt og vise den indre drivkraften de har. Elevene får jobbe med noe som er virkelig. De møter og snakker med ulike mennesker og jobber med virkelige penger. Elevene lærer å bli gode arbeidstakere eller ledere, og de får en større forståelse av hva som venter dem i framtiden. Elevene får et bredere erfaringsgrunnlag til å velge videre utdanning og fremtidig yrke, også som en del av utdanningsvalg. Elevene vil bli tryggere på å kunne delta i frivillig arbeid. Elevene tør mye mer, kanskje en dag starte noe selv.

4 Vært et eget fag siden 2000. Faget er lagt til 9. trinn. Entreprenørskap er forankret i skoleutviklingsplan 2009 – 2013: ”Rakkestadskolene har som en følge av en bevisst satsing over flere år, i ulike sammenhenger gjort seg positivt bemerket innenfor området entreprenørskap i skolen. Denne satsingen videreføres og videreutvikles i samarbeid med blant andre Ungt entreprenørskap i Østfold.”

5 Entreprenørskap skal ha sin egen årsplan med mål og vurderingskriterier ut fra K-06. Skolen har utlyst en egen stilling som entreprenørskapskoordinator, med en time nedsatt og lønn fra den lokale potten. Vi samarbeider med rådgiver på skolen som en del av ”Utdanningsvalg”, og er inne med informasjon allerede på 8. trinn under ”En dag i arbeidslivet”. Faget har et eget rom, og etter hvert eget utstyr. Entreprenørskap har et eget rom i Fronter.

6 Elevene starter og driver sin egen bedrift. Vi starter i nov/des. med en kick-off, hvor idé og bedriftsdannelse står i fokus. Vi har fokus på idé og ikke økonomisk inntjening. Elevene blir kurset i søknad/cv og regnskap. Elevene skriver forretningsplan, samarbeidsavtale, vedtekter og IA-mål. Vi har et svært godt samarbeid med UE Østfold, og mottar kursing fra dem i f.eks regnskap. Elevene lærer å samarbeide med hverandre og voksne. Elevene deltar på ulike typer messer.

7 Hvordan få faget til å fungere best mulig? Viktig at hovedlærer lager et opplegg med faste rammer, slik at det blir minst mulig ”flyte” tid. Dette opplegget kan ligge rimelig fast fra år til år, og gjør faget forutsigbart. Nyttig å kjøre en kursingsøkt slik at faglærerne føler at de får noe igjen for å ”gi bort” timer. Alt er læring!! Nyttig å ha en karakter i faget av noe slag som motiverer til arbeid. Konkurranser virker også motiverende på mange elever, legg inn konkurranser underveis. Jobb godt med gruppebygging og samarbeidstanken i starten. Prøv å finne alternative løsninger til elever som ikke greier den løse undervisningsformen. Nyttig å planlegge noen ”vernede bedrifter” som er mer lærerstyrt fra starten av. Vår erfaring er at flere elever faktisk fungerer bedre i disse timene enn andre.

8 Entreprenørskap gir elevene et tidlig innblikk i det som venter dem i framtiden!


Laste ned ppt "Rakkestad ungdomsskole Entreprenørskap 2010. Hva er så bra med faget? Entreprenørskap skaper en praktisk hverdag for elevene som de kan styre og legge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google