Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring om St.prp. nr. 1 (2008-2009) - Statsbudsjettet Norges Fiskarlag: Jan Birger Jørgensen Jan Ivar Maråk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring om St.prp. nr. 1 (2008-2009) - Statsbudsjettet Norges Fiskarlag: Jan Birger Jørgensen Jan Ivar Maråk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring om St.prp. nr. 1 (2008-2009) - Statsbudsjettet Norges Fiskarlag: Jan Birger Jørgensen Jan Ivar Maråk

2 Statsbudsjettet 2009 Positiv økning av fiskerfradraget Mer til ressursforskning Mer til vrakopprydding Mer til Redningsselskapet Inndekning

3 Økt fiskerfradrag Svært positivt, og ros både til Regjering og Storting ”De foreslåtte endringene er viktige skritt i retning av likestilte rammebetingelser mellom fiskerinæringa og andre maritime næringer”, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. ”Subsidien” overfor sjøfolk med full nettolønn fortsatt nesten 5 ganger så stor som for en fisker med fullt fiskerfradrag

4 Mer ressursforskning Havforskningsinstituttet pålagt stadig nye oppgaver Mangler ressurser til å utføre pålagte og viktige oppgaver, ikke minst når det gjelder økosystembasert forvaltning For dårlig kunnskap og usikkerhet den største trusselen ved kvotefastsettelsen Må satse sterkere på ressursforskning

5 Vrakopprydding Mange forurensningsfarer langs norskekysten Næringen ønsker en handlingsplan for håndtering og prioritering Oppryddingstakten bør økes, og det krever økte bevilgninger

6 Redningsselskapet Bevilgningene til Redningsselskapet redusert fra 60 mill.kroner i 2005 til 41 mill. kroner i forslaget for 2009. Redningsselskapet er viktig for fiskeflåten Vi mener at bevilgningene til Redningsselskapet må økes

7 Inndekning Foreslår økte bevilgninger til ressursforskning, vrakopprydding og Redningsselskapet Skal konkretisere hvor store økninger som må til i oversendelsesbrevene Skal også foreslå hvordan de økte bevilgningene kan inndekkes uten å påvirke budsjettbalansen i Statsbudsjettet


Laste ned ppt "Høring om St.prp. nr. 1 (2008-2009) - Statsbudsjettet Norges Fiskarlag: Jan Birger Jørgensen Jan Ivar Maråk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google