Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En vekstkraftig nasjonal næringsklynge rustet til omstilling? Arild Hervik og Oddmund Oterhals Presentasjon for Maritim Bransjeforening 26. april 2007,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En vekstkraftig nasjonal næringsklynge rustet til omstilling? Arild Hervik og Oddmund Oterhals Presentasjon for Maritim Bransjeforening 26. april 2007,"— Utskrift av presentasjonen:

1 En vekstkraftig nasjonal næringsklynge rustet til omstilling? Arild Hervik og Oddmund Oterhals Presentasjon for Maritim Bransjeforening 26. april 2007, Ålesund

2 REDERIER 25 offshore service rederier Omsetning: 14 mrd kr Resultatgrad: 32,8 % 9800 årsverk SKIPSKONSULENTER 22 bedrifter Omsetning: 918 mill kr Resultatgrad: 25,3 % 670 årsverk UTSTYRSLEVERANDØRER 139 bedrifter M&R Omsetning: 12,7 mrd kr Resultatgrad: 6,8 % 6500 årsverk SKIPSVERFT 22 verft Omsetning: 15,6 mrd kr Resultatgrad: 3,6 % 6200 årsverk Nøkkeltall 2006

3 Leveranser i 2006

4 Skips- konsulenter Utstyrs- leverandører M&R Redere Verft Relasjoner mellom aktørene 6,74,6 5,4 5,0 4,33,2 5,3 3,7 5,14,7 5,93,9

5 Norske rederiers kontrahering av offshore service fartøy siste tre år Tall i MNOK

6 Resultatgrad

7 Omsetning

8 Sysselsetting

9 Utviklingen i komparative fortrinn •Koblinger mellom aktørene i den maritime næringen er blitt sterkere •Norge er blitt ledende på offshore - økt kontrahering i riggselskaper - sterk vertikal integrasjon •Den maritime klyngen er blitt større i volum – kostnadseffektivitet/stordriftsfordeler •Økt internasjonalisering - både på forsyning og marked •Utvikling av innovasjonskraft - sterke relasjoner mellom redere, verft og konsulenter – nye design •Konsolidering - oppbygging av ”finansielle muskler” – nye allianser med eksterne/utenlandske investorer

10 Markedsutsikter •Fulle ordrebøker frem mot 2010 •Utstyrsleverandørene dras med •Prisøkning på fartøyer •Resultatgradene vil forbedres •Utsiktene etter 2010? •2000 fartøy på verdensbasis – 275 nybygg kontrahert •Norske offshorerederier opererer 270 fartøy på verdensbasis – kontrahert halvparten av 275 •Forflytning fra konvensjonell tonnasje (Supply & Service) i retning Exploration & Production

11 Ordrebok for norske verft * * Gjelder 22 verft i Norge. Tall pr 5. mars 2007.

12 Rederienes omsetning i 2005 for offshore fartøy

13 Alder norske offshore service fartøyer

14 Andre markedstrender •Etter mange år med liten aktivitet på riggmarkedet utgjorde ordretilgangen til rigger og boreskip 20 % for RRM i 2006 •Subsea Construction, Well Intervention o.l. får stadig større tyngde •Aker har lansert flere nye satsinger i denne sektoren (borerigger, flytende produksjon,…) •Innslaget av nye norske og utenlandske investorer øker (Trico, Bourbon, Aries, Fredriksen, Siem, Edison Chouest)

15 Virkemidler og rammebetingelse •Den maritime industrien sårbar for kostnadsmessig konkurranseevne •Virkemidler for å stimulere innovasjon •Rekruttering •Infrastruktur og logistikk

16 Konklusjon •Den maritime klyngen har vokst seg sterkere •Kostnadsmessig konkurranseevne er største trussel •Viktig å sørge for innovasjonskraft og rekruttering •Markedsutsiktene fortsatt veldig gode


Laste ned ppt "En vekstkraftig nasjonal næringsklynge rustet til omstilling? Arild Hervik og Oddmund Oterhals Presentasjon for Maritim Bransjeforening 26. april 2007,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google