Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY FORSKNINGSMELDING – NY GIV FOR NÆRINGSLIVETS FOU? Finn Bergesen jr. Administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY FORSKNINGSMELDING – NY GIV FOR NÆRINGSLIVETS FOU? Finn Bergesen jr. Administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY FORSKNINGSMELDING – NY GIV FOR NÆRINGSLIVETS FOU? Finn Bergesen jr. Administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon

2 SKAPE NHOs plattform for helhetlig næringspolitikk frem mot 2009 Investeringer i forskning og utvikling – et av få felt hvor det offentliges innsats bør øke Næringslivet er største finansielle bidragsyter og utfører av FoU i Norge Men næringslivet må satse mer – av hensyn til egen og landets konkurranseevne Når vi ikke kan gjøre ting billigst, må vi gjøre det best

3 SKAPE NHOs plattform for helhetlig næringspolitikk frem mot 2009 Øke bevilgningene til næringsrettet FoU Femdoble bevilgningene til de industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontraktene innen 2009 Videreutvikle SkatteFUNN-ordningen og såkornfond med gode lånebetingelser Styrke undervisningen i entreprenørskap gjennom hele utdanningsløpet

4 EN GOD OG OFFENSIV FORSKNINGSMELDING Regjeringen har fremmet en god og offensiv forskningsmelding Tydelig næringsrettet profil NHO slutter seg til målet om 3 prosent av FoU innen 2010. –Meget ambisiøst, men.. –Norge kan ikke ha lavere ambisjoner enn EU Næringslivet skal svare for 2 prosent innen 2010 –Ok. Men gi oss rammebetingelsene og virkemidlene –Det meste av de offentlige 5,8 milliardene må gå til å stimulere næringslivets FoU

5 OPPTRAPPINGSPLAN NØDVENDIG Den største utfordringen er ikke å vinne oppslutning om Forskningsmeldingen… …men å følge den opp i budsjettene etterpå En opptrappingsplan for å nå 3 prosent målet innen 2010 er nødvendig –Konkretisere bedre hvordan veksten skal fordeles og nås –Fremlegges i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 –Jamfør opptrappingsplanen etter forrige Forskningsmelding fra 1999

6 TILTAK FOR Å FREMME NÆRINGSLIVETS FOU Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – spennende tiltak, særlig for store bedrifter Fondet for forskning og nyskaping – ikke glem nyskapingselementet i dette Styrking av brukerstyrt forskning og industrielle og offentlige utviklingskontrakter – meget bra! SkatteFUNN: Her kunne meldingen vært mer offensiv Kommersialisering av forskningsresultater: Mange gode forslag (FORNY, etablererstipend og nærings-Ph.D) Satsing på realfag: Tiltredes!

7 INSTITUTTSEKTOREN Økte basisbevilgninger til teknisk-industrielle institutter og miljø-instituttene: Et meget viktig forslag. –Særlig de teknisk-industrielle instituttene trenger en økning Blå-Grønn Matallianse: En nødvendig konsolidering av forskningsressursene i fiskeri- og landbrukssektoren for å styrke blå-grønne næringers konkurransekraft

8 VELKOMMEN TIL FORSKNINGSPOLITISK KONFERANSE!


Laste ned ppt "NY FORSKNINGSMELDING – NY GIV FOR NÆRINGSLIVETS FOU? Finn Bergesen jr. Administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google