Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskeripolitikk i bevegelse Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskeripolitikk i bevegelse Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskeripolitikk i bevegelse Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

2 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

3 Fiskebåt Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havfiskeflåten Stifta i 1946 Ca. 90% av alle havfiskefartøy over 27,5 meter er medlem Hovedkontor i Ålesund, avdelingskontor i Tromsø og Haugesund Rammevilkår

4 Forvaltning Fiskebåt svært opptatt av føre-var prinsippet Fiskebåt en pådriver for økosystembasert forvaltning Viktig at ikke alt som er føre- var i en enbestands-modell er føre-var for andre bestander

5 Flerbestandsforvaltning Mer kunnskap en forutsetning Fiskebåt har arbeidet for økte bevilgninger til ressursforskning Mageprøveprogram er nødvendig –Kun på torsk i Barentshavet per i dag

6 Consumption by cod (1000 t) Kilde: HI/PINRO

7 Torskebestanden Forvaltning av torskebestanden har stor betydning for andre fiskeslag Fiskebåt for økt uttak av torsk i Barentshavet i dagens situasjon Makrell – samme problemstilling

8 MSC sertifisering Fiskebåt har vært intiativtaker og pådriver for å sertifisere norske fiskerier Konsekvenser for økosystem og bunnhabitat er to sentrale punkt i MSC- godkjenningen

9 Langsiktig perspektiv Fiskebåt har et langsiktig perspektiv i ressursforvaltningen Rederiene gjør store investeringer og har derfor et langsiktig perspektiv

10 Nordisk samarbeid Lite nordisk samarbeid, men Fiskebåt er positive til et eventuelt samarbeid!

11 11 Petroleumsaktivitet Fiskebåt er opptatt av: –Viktige gyte- og oppvekstområder for fisk må skjermes –Krav om ”0-utslipp” fra oljevirksomhet –Frykt knytt til frakt av olje, økt beredskap et ufravikelig krav –Klokere seismikk kartlegging –Fiskerinæringen må lyttes til i større grad enn tilfellet har vært i Nordsjøen

12 12 Takk for meg!


Laste ned ppt "Fiskeripolitikk i bevegelse Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google