Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet
- fordi torsken fortjener det Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF Pressekonferanse Tromsø 24 mai 2005

2 Det haster for Barentshavet
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Det haster for Barentshavet - 19 konsesjonsrunde lyses ut før sommeren Oljeselskapene kjører kampanje - Forvaltningsplan våren 2006 - Hvor er de petroleumsfrie områdene? WWF foreslår petroleumsfrie områder fordi Regjeringa ikke gjør jobben sin!

3 Fantastiske naturverdier
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Fantastiske naturverdier Verdens siste, store torskebestand Lodda og silda, som er to av verdens største fiskebestander. 150 andre fiskearter Flere hundre kaldtkorallrev, deriblant verdens største Enorme sjøfuglkolonier, over 40 arter og 20 millioner fugler 17 hvalarter og 6 selarter Hvalross, isbjørn og oter Flere tusen kvadratkilometer tareskog og store svampsamfunn

4 Produktivt – og robust økosystem
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Produktivt – og robust økosystem Stor variasjon i sesonger og mellom år Økosystemet er preget av artenes svigninger Robuste arter som tåler ett tøft arktisk miljø Stor konsentrasjoner av enkeltarter i tid og sted Tilpasning til arktisk klima, alder og fett

5 Og svært sårbart i noen områder
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Og svært sårbart i noen områder Allerede påvirket av fiske, miljøgifter og klimaendringer En endring hos en nøkkelart kan gi store konsekvenser Store deler av en bestand kan gå tapt fordi enkeltartene opptrer i store konsentrasjoner

6 Vi vet nok! Vi vet hvilke skader store oljeutslipp kan gjøre
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Vi vet nok! Vi vet hvilke skader store oljeutslipp kan gjøre Vi vet hvor de sårbare områdene i Barentshavet er - De miljøfaglige institusjonene: Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Statens Forurensningstilsyn og Direktoratet for Naturforvaltning anbefaler alle at de mest sårbare områdene holdes stengt for petroleumsvirksomhet.

7 To rykende ferske rapporter
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet To rykende ferske rapporter

8 WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet
Havforskningsinstituttet viser hvor fiskeressursene er når de er mest sårbare for akutte oljeutslipp Det Norske Veritas har laget kart over hvor særlig sårbare naturressuser finnes Fisk Sel og hval Sjøfugl Strender Koraller

9 Data fra Fiskeridirektoratet over fiskeri- og havbruksaktivitet.
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Data fra Fiskeridirektoratet over fiskeri- og havbruksaktivitet. Dialog og innspill fra Fiskarlaget og Fiskeri- og havbruksnæringen Landsforbund. Fiskeri Havbruk

10 Områder i Barentshavet som er særlig sårbare for akutte oljeutslipp
Vekting Fisk = 3 Sjøfugl = 2 Strender = 2 Sjøpattedyr = 1 Koraller = 1 Fiskeri = 1 Havbruk = 1

11 WWFs forslag til petroleumsfrie områder
Lofoten Vesterålen Lopphavet og Tromsøflaket Nordkapp og Finnmarkskysten Bjørnøya, polarfronten og iskanten Havområder dekket av is deler av året WWFs forslag til petroleumsfrie områder WWF, mai 2005 Kart utarbeidet på bakgrunn av rapport fra Det norske Veritas og Havforskingsinstituttet. WWFs forslag til petroleumsfrie områder De viktigste naturverdiene pluss en buffersone på 2 dagers drivtid

12 Lopphavet og Tromsøflaket Nordkapp og Finnmarkskysten
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Lofoten og Røstbanken Vesterålen Lopphavet og Tromsøflaket Nordkapp og Finnmarkskysten Bjørnøya, polarfronten og iskanten

13 WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

14 Miljørisiko = sannsynlighet x konsekvens
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Hvorfor? Miljørisiko = sannsynlighet x konsekvens Liten, men alltid tilstede, jfr. Snorre A, Eirik Raude. Vanskelig å styre, forutsettes minimert. Kan være svært stor! Kan styres: Det spiller stor rolle HVOR uhellet skjer!

15 Folket har forstått det
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Folket har forstått det - Ny spørreundersøkelse viser at: 60 prosent av befolkningen ønsker petroleumsfrie områder Flertall av velgerne til SV, V, Sp, KrF og AP vil ha petroleumsfre områder - Nesten halvparten av Høyres og Frps velgere

16 Petroleumsfrie områder
WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Petroleumsfrie områder Det faglige grunnlaget er her Alle miljøfaglige institusjoner anbefaler det Fiskeri- og havbruksnæringen er positive Regjeringa har lovet det Folket ønsker det GJØR DET!


Laste ned ppt "Forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google