Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode boligområder for oss alle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode boligområder for oss alle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode boligområder for oss alle
Universell utforming Gode boligområder for oss alle

2 ”UU på Nordre Finstad” Prosjektmedlemmer fra ulike ståsteder i kommunen. Administrasjonen, eiendom, helse/rehabilitering, plan og bygg. Nøkkelord er - kunnskap, samarbeide på tvers, respekt, holdningsendring. Prosjektet ble initiert av Nordisk ministerråd og startet opp i Ski november 2006. Prosjektgruppen: Ergoterapeut ansatt i kommunens administrasjon, sykepleier ansatt på Eiendomsavdelingen, ergoterapeut ansatt på Helse og rehabilitering, arkitekt fra planavdelingen og ingeniør fra byggesaksavdelingen. Holdningsendring både hos oss selv og hos alle aktørene.

3 Gode boligområder for alle
Kommuneplan Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan/ bebyggelsesplan Godt samarbeid med alle etater i kommunen, politikerne, høringsinstanser, Rådet for funksjonshemmede og ”hverandre”. Byggesaksbehandling Tilsyn Prosjektgruppen for universell utforming har invitert og startet et samarbeid med gruppen

4 Kommuneplanen for Ski Under hovedmålet for ”Miljøforvaltning og Nærmiljø” står det at universell utforming skal være et bærende prinsipp og at boligpolitikk skal utvikles etter prinsippene for universell utforming. Universell utforming er vedtatt i den reviderte kommuneplanen som et bærende prinsipp. Prosjektgruppen jobbet hardt for at vi skulle få inn UU i kommuneplanen. Prosjektmedlemmen tok alltid med dette emnet i enhver sammenheng i den vanlige arbeidsdage. Eks:

5 Reguleringsplaner Husk: reguleringsplanen ”gjelder til dørstokken”
Oppstartmøte: Forslagstiller bør/må ha med landskapsarkitekt. Kommunen må stille med ansatte både fra helse, kommunalteknisk, plan og bygg. Husk: reguleringsplanen ”gjelder til dørstokken” Reuleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ detaljeete reguleringsplaner.

6 Byggesaksbehandlingen
Forhåndskonferanse Pbl pålegger kommunen en kort og effektiv saksbehandling. Bruk tiden godt!

7 Bygg riktig første gangen
Tilrettelegging krever: Branndør til fellesareal. Døren er så tung at eldre brukere ikke får den opp Vurdering av fagperson på løsning Anbud fra firma på kostnad av automatikk Søknad RTV om automatikk. Ved søknaden skal vedlegges: a) Tillatelse fra styret b) kostnadsoverslag c) underskrift fra søker Vedtak/avslag fra RTV Montering ved fagperson Oppfølging fra kommunen ved flytting eller død, anlegget demonteres eller overføres annen person Dette er presentert for politikere for at de skal forstå problemet

8 Tilsyn etter plan- og bygningsloven
Tilsyn fra begynnelse til slutt i en byggesak er helt nødvendig. Bygget er IKKE ferdig før siste spiker er slått inn! Kommunalt eller interkommunalt tilsyn.


Laste ned ppt "Gode boligområder for oss alle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google