Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brit Kyrkjebø, antikvar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brit Kyrkjebø, antikvar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brit Kyrkjebø, antikvar
Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo Presentasjon – Storbykonferansen 2013 Byer og tettsteder for alle mennesker Brit Kyrkjebø, antikvar

2 Bakgrunn for veileder Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming av , nå under revisjon Veileder - bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling Byantikvarens strategiske plan for universell utforming – Veileder - tiltak i handlingsplan for

3 Oslo kommunes strategiske plan for UU
Visjon og hovedmål: Oslo er en åpen by hvor universell utforming er en selvfølge. Oslo kommune skal i alt sitt virke være tilgjengelig og fremme likeverdig tilgjengelighet for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som tilgjengelig.

4 Byantikvarens strategiske plan for UU
Hovedmål: Byantikvaren ønsker å bidra til at Oslos verdifulle kulturminner og kulturmiljøer får universell utforming så langt dette kan skje uten at vesentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske verdier går tapt

5 BYAs strategi –flere mål
Mål - samarbeid: Byantikvaren vil samarbeide med relevante etater, instanser og aktører for å finne optimale løsninger for verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Tiltak: veileder Mål – formidling og informasjon: Byantikvaren søker å formidle kunnskap og opplevelse av byens verdifulle k.minner og k.miljøer. Det skal tilrettelegges for at så mange brukergrupper som mulig skal kunne bevege seg i områder med verdifulle k.minner, uten at det gjøres tiltak som fører til at vesentlige kulturhistoriske verdier går tapt. Tiltak: veileder

6 BYANTIKVARENS overordnete oppgave
Verne om Oslos kulturminner og kulturmiljøer slik at flest mulig kan få del i kunnskapen de representerer og opplevelsen de gir. KML – strengest vern . Søke om disp innvendig utvendig fredning vanlig Nyere tid og Arkeologi PBL – regulering til bevaring eller hensynssone bevaring, eksteriørvern, mange bygg i sentrum GUL liste generelt - påvent kategori henssynssone bevaring PBL - Eksteriør bebyggelse, områder regulert til spesialområde bevaring Kgl.res. – Vern av 1800-tallets murgårder, nasjonal verdi Gul liste – 7500 av Oslo adresser er på Gul liste, dvs. bevaringsverdig

7 Finne løsninger Basarhallen, kirkeristen fredet etter kml. En rampe, ønsker velkommen inn for mange, (ender i trapp lenger bort, må snu….)

8 Finne alternative løsninger
Nasjonalgalleriet fredet, 1881.Sentralhall og monumental trapp slik et museum på 1800-tallet skulle ha. Diskret inngang for folk som ikke vil kan ta trappen i sokkelen. Ikke så veldig inkluderende, men gir brukbar løsning på et nødvendig tiltak.

9 Tilgjengelighet i gaterom
Behov for samarbeid Eksempel på sammenfallende interesser. Utemiljøer hvor km ikke lenger kommer til sin rett. Øvre Slottsgate ekstierør kles inne uteserveringen hindrer framkommelighet…. Samarbeid?

10 Samhandle/påvirke Eks. Folketeaterbygningen mot Storgata. Typisk eks på hvordan UU løses i dag. God tilpasning nei! God estetikk nei! En rolle å påvirke her.

11 Byantikvarens veileder - avgrensning
Bidrag til BYAs arbeid med kulturminner og UU Prosjekt med bred deltakelse og medvirkning Hovedperspektiv på den antikvarisk faglige diskusjonen og utfordringer knyttet til vern og økt tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse Veileder hovedsakelig avgrenset til sentrale bymiljøer i Oslo Målgruppe: private tiltakshavere, offentlige virksomheter, kommunale etater med flere

12 Struktur og innhold 9 kapitler hvor hoveddelen er en eksempelsamling
Kap. 1-2: Verdigrunnlag Kap. 3: Antikvariske prinsipper Kap. 4-7: Eksempelsamling Kap. 8: Saksbehandling og roller Kap. 9: Kilder

13 Kap.1-2: Verdigrunnlag Veilederen har hovedfokus på å bevege seg til og inn i en bygning Avveining av tålegrenser for vern ved endring Oppnå grader av økt tilgjengelighet Fyrstikkalleen 21, skole

14 Hvilke bevaringsverdier blir berørt?
Fredet, kml? Hensynssone, bevaringsregulert. pbl? Bevaringsverdig?

15 Kap.3: Antikvariske prinsipper for endring
Addisjon / tilføyelse Kontrast / tilpasning

16 Varig / midlertidig Merverdi / god design

17 God løsning = merverdi Foss videregående skole

18 Gode hensikter, men dårlig fulgt opp!
Seilduken - kunsthøgskolen

19 Grünerløkka og småbutikker, hva kan gjøres?

20 Finne løsninger

21

22 Endring av uteareal med UU har bidratt til god form, estetiske gode løsninger og merverdi

23 Kap.4-8 Eksempelsamling Hvert kapittel introduseres av noen generelle utfordringer, anbefalinger og løsninger til de enkelte bygningskategoriene. Boliggårder Forretnings- og servicelokaler Eldre forvaltnings- og industribygninger med ny funksjon Skole, kultur og forvaltningsbygninger

24 Generelle anbefalinger

25 Kingos gate 16-20

26 Enkelteksempler

27

28

29 Eger – tilgjengelighet gjennom kvartalet

30 Enkelteksempler

31

32 Kap.8: Lovverk og saksbehandling
Kml: Loven pålegger offentlige myndigheter å ta hensyn til kulturminneverdier når det fattes vedtak som påvirker kulturminneinteresser etter annet lovverk. Dtl: Virksomhetene i lokalene skal forholde seg til allmennheten og tilstrebe tilgjengelighet. Loven åpner for at der det er vernehensyn kan særløsninger vurderes forutsatt at tiltak kan def som ”uforholdsmessig byrde”. Pbl: Skal sikre at både verneverdier ivaretas samtidig som krav til eksisterende bebyggelse og UU skal imøtekommes ved søknad om endring.

33 Saksbehandling Kml, vedtaksfredet: BYA inn i tidlig fase, skal fatte vedtak etter kulturminneoven. Pbl, bevaringsregulert: BYA uttaler seg før vedtak i PBE. Bev.bebyggelse, Gul liste: Hensiktmessig med uttalelse fra BYA.

34 TILGJENGELIGHETSPROSJEKT FOR KARL JOHANs gate
Tilgjengelighet og bevaringsverdier, kartlegging og forslag til løsninger

35 Utfordringer langs Karl Johans gate

36

37 Byantikvarens målsetninger
Ha god dialog med ulike interessegrupper Gjøre historisk bebyggelse tilgjengelig samtidig som verneverdiene skal ivaretas Bidra til at det utarbeides gode estetiske løsninger og gode designprodukter som tilfredsstiller både funksjon og vernehensyn

38 Takk for oppmerksomheten!
38


Laste ned ppt "Brit Kyrkjebø, antikvar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google