Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogtorg i Kristiansand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogtorg i Kristiansand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogtorg i Kristiansand
Gardermoen Oslo

2 Etter at vi fikk flyplassen har vi fått en framtid i endring
Med honningkrukka på bordet, men også biene som kan stikke Flyplassen er mye mer enn støy – gir positive ringvirkninger nye innbyggere siden idag nye boliger eller leiligheter siden 2000 - Snart mer enn arbeidsplasser - Kommunesenteret Jessheim og Kløfta utvikler seg til småbyer - Vi laget Byplan Jessheim

3 Tilhørighet

4 Mangfold

5 Kultur

6 Gjennom dette grepet var veien til universell utforming enklere
Helse for alle Gjennom dette grepet var veien til universell utforming enklere

7 Miljø

8 Areal og transport

9 Vårt hovedmål ”Universell utforming skal bidra til å utvikle et velfungerende lokalsamfunn, der alle innbyggerne sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse på alle samfunnsområder.”

10 De beste løsningene er de som ikke synes!
Kvalitet De beste løsningene er de som ikke synes!

11 Likeverdig

12 Enkelt

13 Alltid…

14 ”Midt i Jessheim”

15 ..og så vet vi at alle har ulike behov…
Hva har vi? En stasjonsbygning fra 1907 som er fredet Buss, tog, taxi, bilister, syklister, gående En ledelinje som leder til intet Økende biltrafikk inn til sentrum 1000 nye boliger på østsiden av jernbanen Et storsenter ved stasjonen på m² og som planlegges med nye m² En park som oppleves utrygg og lite vakker Områder som er lite trafikksikre Ungdom som savner et sted å være ..og så vet vi at alle har ulike behov…

16

17

18

19

20 Sentrale avklaringer Oversikt, funksjon og kvalitet
Jernbanens trafikkgrunnlag på lang og kort sikt Terminal og –funksjoner med jernbane, buss og taxi Barriereeffekter ved jernbane, veier og ny bydel øst for jernbanen Byrommet som møteplass Bebyggelsen Parkeringsbehov – og løsninger Rammer for gjennomføring; økonomi og tid

21 Vi står foran et krevende samarbeid…
Hvordan kan vi skape motivasjon og engasjement? Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune, NSB, Kommunalt råd for funksjonshemmede, ROM eiendom, Jernbaneverket, Jessheim storsenter, private interesser, Statens vegvesen, buss og taxi

22 Målet er universell utforming..
Hvilke erfaringer har dere med samarbeid på tvers av interesser og sektorer? Hvordan kan en skape felles engasjement for å fremme uu i slike prosjekter? Hvordan skal en kvalitetssikre løsningene som velges i slike prosjekter?

23 Å gjøre alle til lags… Handling er i seg selv viktig
Konkrete resultater blir lagt merke til Vi må ta oss tid til å finne løsninger som har god kvalitet Samarbeid på tvers Brukermedvirkning Rådet for funksjonshemmede Kunnskap og kompetanse Økonomi Integrere uu i eksisterende prosesser


Laste ned ppt "Dialogtorg i Kristiansand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google