Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene

2 Revisjon av eksisterende avtale
Nåværende avtale Bakgrunnen for arbeidet med revisjonen Ny Pbl. Frister for saksbehandling i loven Ny prosess i plansaker 2

3 Samarbeidsavtale med bydelene
Generelt Bydelene i Oslo får gjennom denne samarbeidsavtalen rettigheter og plikter som høringsinstans i plansaker og i nærmere angitte byggesaker. Utgangspunktet: Bydelene skal få adgang til å uttale seg og påvirke utfallet av saker i sitt nærmiljø ut fra bydelenes lokalkunnskap og etter plan- og bygningslovens intensjon om samarbeid og medvirkning. ( jfr. Pbl. 5-1 og de prinsippene som følger av dette ) 3

4 Ny samarbeidsavtale med bydelene
Avtalen : Fellesbestemmelser Plansaker Byggesaker 4

5 Ny samarbeidsavtale med bydelene
I plansaker er bydelene involvert i tre faser: Planinitiativ mottatt (Innsendte planinitiativ sendes til bydel fra Pbe.) Varsling av oppstart (§12-8) (fra tiltakshaver) Offentlig ettersyn (§12-9) ( Pbe) Bydelen kan gi kommentarer på alle disse tidsp. Innspill til planprogram (saker som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn) 5

6 Ny samarbeidsavtale med bydelene
Plansaker: Planinitiativ til Pbe Samrådsfunksjonen (avtale med andre etater) Anmodning om innspill ( til bydelene fra Pbe) Saken behandles i Planforum Alt dette skjer før oppstart varsles 6

7 Samarbeidsavtale med bydelene
”Oversendelse” av plansaker til bydelene: Pbe sender over: Planer som etaten står som ansvarlig for varsling av: (Egne planer: Kommuneplan , Kommune delplaner, områdereguleringer, detaljreguleringer.) Alle saker til offentlig ettersyn (privat og egne planer) (uttalelsesfrist 6 uker) Planinitiativ (12 dager) 7

8 Samarbeidsavtale med bydelene
Byggesaker: Saker om søknad (pbl 20-1) som antas å ha særlig interesse for bydelen Større avvik fra plan og bygningsloven og vedtatte arealplaner Oppføring av offentlige bygninger og andre bygninger med særskilt allmennyttig formål(skole, helseinstitusjoner, barnehage, idrettsanlegg) Ny avtale angir bare saker som skal oversendes 4 ukers frist fra oversendelse 8

9 Samarbeidsavtale med bydelene
Regler om frister Ved lovbestemte frister kan ikke forlengelse gis Ved internt fastsatte frister kan forlengelse heller ikke påregnes. 9


Laste ned ppt "Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google