Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til Universell utforming i ny plan- og bygningslov og byggteknisk forskrift Marita Grande.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til Universell utforming i ny plan- og bygningslov og byggteknisk forskrift Marita Grande."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til Universell utforming i ny plan- og bygningslov og byggteknisk forskrift
Marita Grande

2 Universell utforming i pbl Pbl § 1-1 femte ledd
”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. § 29-3 Krav til universell utforming og forsvarlighet Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet

3 Byggteknisk forskrift (TEK10)
Forskriften gjelder fom Det er gitt en overgangsbestemmelse på forskriften på et år Tiltakshaver kan velge om man vil prosjektere etter TEK07 eller TEK10

4 Krav i byggteknisk forskrift (TEK10)
Uteområder Publikumsbygg Arbeidsbygg Boligbygg Eksisterende bebyggelse Krav om heis Publikum-, arbeidsbygg med 2 etasjer eller flere skal ha heis Bolig bygg med 3 etasjer eller fler

5 Kan det gis unntak for krav til UU for eksisterende bebyggelse?
Det kan ikke gis dispensasjon fra krav om UU med hjemmel i pbl § 19-2, da det vil være i strid med lovens formålsbestemmelse Pbl § 31-2 fjerde ledd Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår for tillatelsen.

6 Utfordringer ved praktisering av pbl § 31-2 fjerde ledd
Hva betyr uforholdsmessige kostnader Hvilke vilkår kan stilles Hvem kan man innhete råd fra?


Laste ned ppt "Krav til Universell utforming i ny plan- og bygningslov og byggteknisk forskrift Marita Grande."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google