Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva innebærer det å være lærebedrift? Være godkjent av fylkeskommunen Kunne gi opplæring slik den er fastsatt i læreplanen for faget Ha en kvalifisert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva innebærer det å være lærebedrift? Være godkjent av fylkeskommunen Kunne gi opplæring slik den er fastsatt i læreplanen for faget Ha en kvalifisert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva innebærer det å være lærebedrift? Være godkjent av fylkeskommunen Kunne gi opplæring slik den er fastsatt i læreplanen for faget Ha en kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

2 Rollen som lærebedrift Et samfunnsansvar – bidra til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere Et bransjeansvar – bidra til å dekke arbeidslivets behov Et rekrutteringstiltak – bidra til å sikre at lærlingen er godt kvalifisert form å jobbe videre i bedriften Et ledd i omdømmebygging – opplæring skjerper fokus og kan gi grunnlag for forbedringer Et ledd i å styrke bedriften som lærende organisasjon – opplæring stiller krav til systematikk og begrunnelser Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

3 Lærebedrift i Kunnskapsløftet- hva er nytt? Tilbudsstrukturen er endret Grunnleggende ferdigheter er integrert i alle fag Læreplanene gir åpning for lokal tilpassning som krever lokalt arbeid med planer Det er utarbeidet prinsipper for opplæringen Krav om internkontroll m/rapportering til fylkeskommunen Separat godkjenning av lærebedrift Ansvar for vurdering underveis er lagt til instruktøren Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

4 Hva gjør en god lærebedrift? Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Er bevisst på hva det innebærer å ha lærling/lærekandidat Forankrer opplæringen i strategi, ledelse og arbeidsmiljø Setter av ressurser til å følge opp lærlinger/lærekandidater Planlegger, tilrettelegger og dokumenterer opplæringen Har rutiner for mottak av lærlinger/lærekandidater Sørger for god oppfølging og vurdering underveis Involverer lærlingene/lærekandidatene i planlegging og vurdering Har et godt arbeids- og læringsmiljø Vurderer kvaliteten på opplæringen og forbedrer

5 Fordeler ved å ha lærlinger Vi må holde oss faglig oppdatert Vi får muligheten til å forme morgendagens fagarbeidere Vi får rekruttert nye fagfolk Vi blir kjent med ungdomskulturen Ungdom har en annen kompetanse enn oss spesielt innenfor IKT De kjenner unge kunders behov og måter å kommunisere på De viser ofte stor omstillingsevne og er åpne for kulturforskjeller Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

6 Instruktørens ansvar Sikre opplæring i henhold til læreplanverk og interne planer Sikre varierte arbeidsoppgaver, utfordringer og ansvar for lærlingen/lærekandidaten Veilede og støtte Motivere til medvirkning, innsats og læring Gi jevnlige og systematiske tilbakemeldinger Gjennomføre halvårlige samtaler Gjennomføre halvårsvurdering uten karakter Melde avvik til faglig leder Legge til rette for sikkerhet, trivsel og læringsmiljø Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

7 Arbeidsfellesskapet – et felles ansvar Et positivt arbeids- og læringsmiljø Lærlinger/lærekandidater er akseptert og blir møtt med positive holdninger Gode forbilder for kommende fagfolk Hjelp og støtte dersom lærlingene/lærekandidaten ber om det Representanter for arbeidstakerne skal sammen med faglig leder se til at lærebedriften følger lover og forskrifter for opplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

8 Samarbeidspartnere utenfor bedriften Opplæringskontor/opplæringsring Bransjeorganisasjoner Faglig råd Fylkeskommunen v/yrkesopplæringsnemnda Elev- og lærlingombud Prøvenemnder Videregående skoler Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere


Laste ned ppt "Hva innebærer det å være lærebedrift? Være godkjent av fylkeskommunen Kunne gi opplæring slik den er fastsatt i læreplanen for faget Ha en kvalifisert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google