Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEIEN TIL FAG- OG SVENNEBREV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEIEN TIL FAG- OG SVENNEBREV"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEIEN TIL FAG- OG SVENNEBREV

2 - Hvem er vi? Lærlingkompaniet Øst (Matfagene, Service og Samferdsel)
OK Industri (teknologifag, grafiske fag, kjemi- og prosess) Opplæringskontoret BILFAG ØSTFOLD AS (bil, motor, båt) Opplæringskontoret for bygg- og håndverksfagene Opplæringskontoret for elektrofag Opplæringskontoret for frisører Opplæringskontoret for offentlig sektor Opplæringskontoret for tømrerfag

3 - Hvem er vi? Opplæringskontorene tilknyttet OK Øst har ca 80 %
av alle lærekontrakter og opplæringskontrakter i Østfold

4 HVA ER ET OPPLÆRINGSKONTOR?
En organisasjon – drevet av bedrifter i en bransje – som samarbeider om opplæring av lærlinger og lærekandidater. Sammen må bedriftene kunne gi opplæring i hele læreplanen.

5 HVA ER ET OPPLÆRINGSKONTOR?
Lærekontrakten blir inngått mellom lærlingen og opplæringskontoret, men lærlingen jobber til daglig i opplæringskontorets medlemsbedrift. Opplæringskontoret kan være organisert som forening, (stiftelse) eller aksjeselskap.

6 OPPLÆRINGSKONTORETS VIKTIGSTE OPPGAVER
REKRUTTERING: Yrkesorientering til ungdomsskoleelever, -foreldre, lærere og rådgivere Gi informasjon om lærefag og muligheter i bransjene overfor elever i videregående skole Bistå ved formidling (koble lærested og lærling) og tegning av lærekontrakt Sikre rekruttering av gode fagfolk til opplæringskontorets bransje(r) Gi råd til medlemsbedriftene om rekruttering Fagbrev Her er noen av et opplæringskontors viktigste oppgaver: 1. Formidlingen av lærlinger er vi midt oppe i nå. Det gjelder både de såkalte TAF-lærlingene som John T. Andresen skal snakke om noe senere - og de vanlige lærlingene. Det med å koble lærested og lærling - vi gir ganske klar beskjed til søkerne til læreplass - om å være aktive selv; oppsøk bedriften - spør etter den opplæringsansvarlige/verksmesteren eller teknisk leder i bilbransjen - vis dere fra deres beste side (oppfør dere ordentlig m.a.o) - og spør om de er interessert i å ta inn en lærling - be om et intervju, (ikke ta med ”mamma eller pappa” - da blir man sjelden sett på som selvstendig - selv om vi kan forstå at de ennå er unge og usikre på denne situasjonen). 2. Følge opp læreplan sammen med lærested - dette kommer jeg tilbake til. 3. Teori utover VK1: For BILFAG ØSTFOLD sin del, vil dette si at vi kjøper lærlingkursene våre av de vgs; Askim, Borg og Glemmen. Dessuten har vi et brann og sikkerhetskurs på If sikkerhetssenter på Ringvoll ved Hobøl. 4. -Forandringer i Opplæringslova, forskriftene og diverse rundskriv. 5. Sist, men ikke minst; sikre rekruttering til bransjen. Og dette har blitt en utfordring for yrkesfagene: Søkningen går ned, det føles ofte slik at de som er usikre å yrkesvalg blir rådet til å ta allmennfag - selv om de kanskje ville gjort det bedre ved å først velge et Grunnkurs innenfor yrkesfagene. Her har våre bransjer en utfordring å ta tak i- noe vi bl.a prøver å gjøre noe med i dag.

7 OPPLÆRINGSKONTORETS VIKTIGSTE OPPGAVER
KVALITETSSIKRING: Følge opp læreplan sammen med lærested (Opplæringsboka!) Gjennomføre vurderingsmøter sammen med hver faglig leder/instruktør og lærling/ lærekandidat Oppfølgingsbesøk på lærestedet Administrering av lærekontrakter og oppfølging av saker Melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøve Svennebrev Hvorfor danne et opplæringskontor? To år i skole - to år i lære: - To år i lære: Opplæringsdel og verdiskapningsdel; tanken er at man har mest opplæring i begynnelsen av læretiden - så øker verdiskapningsdelen jo lenger man kommer i læretiden. Lærlinglønnen skal også gjenspeile dette forholdet: % av en fagarbeiders begynnerlønn.

8 AKTIVITETER Konkurranser; Lokale og regionale yrkes-mesterskap;
Østfold-mesterskap, Østlands-mesterskap, NM/Skills Norway og World Skills (VM). Internasjonalisering; Utplassering av lærlinger i bedrifter i andre land i kortere eller lengre perioder: Leonardo da Vinci og Gjør det!-prosjekter. Her er noen av et opplæringskontors viktigste oppgaver: 1. Formidlingen av lærlinger er vi midt oppe i nå. Det gjelder både de såkalte TAF-lærlingene som John T. Andresen skal snakke om noe senere - og de vanlige lærlingene. Det med å koble lærested og lærling - vi gir ganske klar beskjed til søkerne til læreplass - om å være aktive selv; oppsøk bedriften - spør etter den opplæringsansvarlige/verksmesteren eller teknisk leder i bilbransjen - vis dere fra deres beste side (oppfør dere ordentlig m.a.o) - og spør om de er interessert i å ta inn en lærling - be om et intervju, (ikke ta med ”mamma eller pappa” - da blir man sjelden sett på som selvstendig - selv om vi kan forstå at de ennå er unge og usikre på denne situasjonen). 2. Følge opp læreplan sammen med lærested - dette kommer jeg tilbake til. 3. Teori utover VK1: For BILFAG ØSTFOLD sin del, vil dette si at vi kjøper lærlingkursene våre av de vgs; Askim, Borg og Glemmen. Dessuten har vi et brann og sikkerhetskurs på If sikkerhetssenter på Ringvoll ved Hobøl. 4. -Forandringer i Opplæringslova, forskriftene og diverse rundskriv. 5. Sist, men ikke minst; sikre rekruttering til bransjen. Og dette har blitt en utfordring for yrkesfagene: Søkningen går ned, det føles ofte slik at de som er usikre å yrkesvalg blir rådet til å ta allmennfag - selv om de kanskje ville gjort det bedre ved å først velge et Grunnkurs innenfor yrkesfagene. Her har våre bransjer en utfordring å ta tak i- noe vi bl.a prøver å gjøre noe med i dag.

9 OK ØST Søke læreplass: Oppmøte:
Være til stede på skolen. Høyt fravær er ikke akseptabelt. Det er umulig å få læreplass hvis du har høyt fravær fra skolen! Praksis/plassering i bedrift gjennom Prosjekt til fordypning i videregående skole er lurt. - Kan legge grunnlag for læreplass. Levere søknad, CV og karakteroversikt til aktuelle lærebedrifter og opplæringskontor.

10 BIDRA TIL Å SKAPE GODE FAGARBEIDERE MED YRKESSTOLTHET!
OK ØST Fagbrev MÅLET: BIDRA TIL Å SKAPE GODE FAGARBEIDERE MED YRKESSTOLTHET! Svennebrev Fagbrev

11 OPPGAVE Gå inn på og ta for deg et yrke eller et fag du ønsker å finne ut mer om. Hvilken utdanning må du ha for å jobbe i dette yrket? Dette finner du mer om på og . Hvilket opplæringskontor representerer dette yrket? Gå inn på hjemmesiden til opplæringskontoret, velg ut en av medlemsbedriftene, og svar på følgende spørsmål: Hvor ligger bedriften, og hvilke varer/tjenester produserer den? Hvem er kundegruppen til bedriften? Hvilke markeder betjener den? Hvilke yrkesgrupper finner vi i bedriften? Hvilken betydning tror du bedriften har for lokalsamfunnet? Lat som det er år 2020; Er bedriften fortsatt der? Begrunn svaret skikkelig.


Laste ned ppt "VEIEN TIL FAG- OG SVENNEBREV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google