Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energieffektivisering – fokus på bygget eller systemet ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energieffektivisering – fokus på bygget eller systemet ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energieffektivisering – fokus på bygget eller systemet ?

2 Hvem er mest klimavennlig ?
«Byggfolk» og «fjernvarmefolk» er like opptatt av klima og og energisparing. “Fjernvarmen er for det meste fossil “ “Vi må ikke kaste det ariktektoniske uttrykk på energisparingens alter”

3 Hva er feil med energimerket ?
Når energimerket ble introdusert ble markedsføringshensyn prioritert før fakta. Det var viktigere med billig og symbolsk enn informativt og nyttig. (Hvorfor er ikke en eksisterende bygnings historiske forbruk interessant ?) Fjernvarme (og fjernkjøling) taper fordi det må beregnes som tilført energi, selv om all fjernvarmen f.eks kommer fra spillvarme. Når ikke systemeffektiviteten tas med blir det ift energimerket uinteressant om energikilden er brunkull eller solfangere.

4 Energimerket – gimmick eller virkemiddel ?
Fortum fjernvarme AS

5 Energibehov kontorbygg 23 000 m2
Bærum fjernvarme AS

6 IT Fornebu Eiendom, Fornebu Hotell og Statoil Oslokontor
Statoil RQ 6,8MW kjøling 4,8MW varme Energisentral Rolfsbukta

7 Effekt-varighetsdiagram for Fornebu
60 Effektbehov varme Varmepumpe Effektbehov kjøling 50 40 MW 30 15 20 10 83 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 4/4/2017 timer i et år Bærum fjernvarme AS

8 Når direktoratene blir politikere
BE tolker loven § Fjernvarme Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. NVE roter til prisbestemmelsen i energiloven; § 5-5. (Pris) Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.

9 Hvorfor fortsatt viktig med fleksibelt varmesystem
Eksisterende bygningsmasse vil fortsatt være «eksisterende» i lang tid framover. Omlegging går sakte – bytte av energikilde mest effektivt. Erfaring har vist at nye byggeregler sette gode og høye mål – men det reelle forbruket blir likevel ofte høyere. I en elektrisk ledning kan du bare frakte elektroner – i et fjernvarmerør kan du frakte alle kjente (og ukjente ?) energikilder. Å bruke energi som ellers går til spille – er likeverdig med den «ubrukte kWh».

10 Elproduksjon i Europa Fortum fjernvarme AS

11 ”Fremtiden er elektrisk ” (Kanskje det, men når…..)
2007; Ny fornybar; 6 % ; Ny fornybar 14 % Kilde; Eurelectric Fortum fjernvarme AS

12 Hvorfor ikke bruke fornybar elektrisitet til oppvarming
Sertifikatene med Sverige vil gi 26 TWh fornybar el – som skal brukes til hva ? Elektrifisering av sokkelen, transport ??? Ny el i Norge er ikke klimaeffektivt fordi den ikke erstatter fossil elproduksjon, om den ikke i det mest vesentlige blir eksportert, i kabel eller som kraftintensive industrivarer. Det sikreste avtak for el , dyr eller billig, er å ha en helelektrisk bygningsmasse, som ikke har noe alternativ. Det er greit å ikke bruke all olje og ikke spise all fisken selv, men når det kommer til strøm da er det «arvegods», som ikke skal deles med noen om en så kan tjene penger på det.


Laste ned ppt "Energieffektivisering – fokus på bygget eller systemet ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google