Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Passivhus - konkurrent til fjernvarme?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Passivhus - konkurrent til fjernvarme?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Passivhus - konkurrent til fjernvarme?
Av siv.ing Vidar Havellen

2 Svar: Nei

3

4 Trender i energimarkedet
TEK10/lavenergi/passivhus=> lavere oppvarmingsbehov Energimerkeordning favoriserer i dag varmepumpeløsninger som gir bedre energimerke enn konkurrerende energiteknologier Breeam gir tilleggspoeng for alternativ energi I periodevis høye elpriser pga kraftsituasjonen - fører til at mange leter etter alternativer Olje/gass er ut - dvs. ikke lov benytte som hovedoppvarming, bør brukes som backup/spisslast i eldre bygg Elkjeler på tilfeldig kraft er på veg ut. Nye bygg har tilnærmet balanse i varme/kjølebehov over året Stor etterspørsel etter energibrønnanlegg for termisk sesonglagring i svært mange prosjekter i dag.

5 Konfliktfylt! Konfliktsituasjon alle steder hvor det er fjernvarme og man ønsker alternativ energi Få fjernvarmeselskaper kan tilby kjøling. Kombinasjon kjøling/varme gjør energibrønnanlegg svært gunstig mange steder. Anledning til å bli fritatt for fjernvarmetilknytning etter TEK10/PBL, men det er en omstendig og tidkrevende prosess å få fritak - strenge dokumentasjonskrav på at alternativ varmeløsninger er mer miljøvennlig enn fjernvarme. Dette krever en LCA-analyse. Oslo kommune har utarbeidet metodikk for å dokumentere dette, men det er vanskelig å dokumentere mindre utslipp enn med fjernvarme.

6 Klimasimuleringer

7 Oslo fra oven - tilfeldig sted, krysset Grensen/Akersgaten

8 Tørrkjøler- og spisslastfrie anlegg
Frigjør takplass (kr + estetisk), fjerner støy, reduserer kostnader og føringsveger for tørrkjølerrør Overskuddsvarme dumpes i energibrønnene om sommeren for uttak om vinteren Spisslast kan unngås ved at anlegget dimensjoneres med 100% varmepumpedekning med bruk av akkumulatortanker for lastutjevning Varmeanlegg kan i dag dimensjoneres med lavtemperaturløsninger (maks 45-50°C utgående temperatur) uten store merkostnader Dette gir høy COP på varmepumpen

9 Brønnsimulering Basert på energi-balansen for hver måned kan det utføres brønnsimuleringer. Da må man vite data på varmeledning i berget, spesifikk varmekapasitet m.m. Energiberegningene kan utføres med Simien, men det er viktig å ta høyde for ekstremsituasjoner hvis man skal fjerne tørrkjøleren helt. Vi legger normalt på 30-50% på energibehov til kjøling og oppvarming.

10 Fjernvarmebransjen må levere:
Kjøle- og varmebehov henger sammen, kunden trenger begge deler Levere backup som produkt til lavenergi/passivhus med varmepumper og lavtemperatur varmedistribusjon Må ikke jobbe aktivt for å hindre miljøvennlig energiteknologi selv om man har regelverket på sin side

11 Boring av energibrønner
Totalt installert over varmepumper med energi fra grunnen Det bores energibrønner i året med en samlet lengde lengde på nærmere 1000 km. Gir mulighet for en varmeproduksjon på mer enn 100 GWh eller nok til å dekke varmebehovet i boliger

12 Termisk energilager kan etableres innenfor byggetomten
Fra Vulkan - Nordre kvartal

13 Vulkan energisentral/Mathallen
Foto: Aspelin Ramm Eiendom Foto: Vidar Havellen Ill.: Aspelin Ramm Eiendom

14 Fra Vulkan, Mathallen Foto: Aspelin Ramm Eiendom


Laste ned ppt "Passivhus - konkurrent til fjernvarme?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google