Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvarmingskilder – nåtid og fremtid av Karl Johan Haarberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvarmingskilder – nåtid og fremtid av Karl Johan Haarberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvarmingskilder – nåtid og fremtid av Karl Johan Haarberg

2 Agenda Kort bakgrunn Varmestudien fra 2003 Enova-undersøkelsen 2008
Enova-kostnadsstudien Kontaktinformasjon Sted: Norlandia Airport Hotell, Gardermoen Dato: Kl.: 15:30-16:30 Foredrag : ”Oppvarmingskilder – nåtid og fremtid” Tema: I min presentasjon vil jeg berøre Varmestudien fra 2003 (”historikk og hindringer”), Enova-undersøkelsen 2008 (”dagens situasjon”) og Enova-kostnadsstudien (”hvor trykker skoen ift. implementering mv.”).

3 Energiforbruk i norske bygg, TWh; 2001 & 2006
Energibruk i bygninger (dvs. boliger og yrkesbygg) kan deles på to hovedformål: Termiske formål (oppvarming, tappevann) Tekniske formål (lys, utstyr) Årsaker til reduksjon av energibruk : økte energipriser mer fokus på energisparing bedre isolasjon mer energieffektivt elektrisk utstyr offentlige tiltak

4 Energiforbruk i norske boliger, TWh; 2001 & 2006

5 Energibruk i næringsbygg, TWh; 2001 & 2006

6 Varmestudien 2003 - Mål Mål: ”4 TWh ny varmeenergi innen 2010”
”Samtidig som utbygger fokuserer på kostnadseffektive prosjekter (kWh/kr) med varige effekter og størst mulig grad av ringvirkninger”

7 Varmestudien 2003 – Problemer med alternative energikilder
Det norske fjernvarmemarkedet Lite utbygd fjernvarmeanlegg Kapitalkrevende investeringer Mangel på vannbårne systemer i eksisterende bygninger Den norske bygningsmassen Småhusbebyggelse Den norske bosettingsstrukturen Spredt bosettingsstruktur

8 Enova-undersøkelsen Antall prosjekter Typer bygg: Premissleverandører
Nye boliger (NB) Nye yrkesbygg (NY) ROT boliger (ROT B) ROT yrkesbygg (ROT Y) Premissleverandører Energikilder

9 Antall prosjekter

10 Hvilken boligtype ble bygget (B)?

11 Energikilder nye boliger

12 Premissleverandør nye boliger

13 Hvilken type yrkesbygg ble bygget (YB)?

14 Energikilder yrkesbygg

15 Premissleverandør yrkesbygg

16 Hvilken boligtype ble renovert (ROT B)?

17 Energikilder ROT B

18 Premissleverandør ROT B

19 Hvilken type yrkesbygg ble renovert (ROT YB)?

20 Energikilder ROT YB

21 Premissleverandør ROT YB

22 Enova-kostnadsstudien 2008-2010
Type analyser: Forstudier Dybdeintervjuer Markedsundersøkelser Hva? Kostnadsnivå Norge versus Sverige ift. installasjon og drift vannbåren varme Hvordan? Undersøkelse av strategiske, taktiske og/eller operasjonelle faktorer

23 Enova-kostnadsstudien 2008-2010
Dette kan vurderes over hele verdikjeden til produsentene, herunder f.eks. Struktur Systemer Kompetanse Eventuell subsidiering Inputfaktorer Valutaproblematikk - herunder hedgingstrategier, Graden av industrialisering, Logistikk Arbeidsprosesser, Infrastruktur Kostnadsnivået, Prissensitivitet ift. ulike tiltak (offentlige eller private) og Spesielt kostnadsutløsende elementer mv. I tillegg kan man muligens inkludere preferansestrukturen til konsumentene, herunder prissensitivitet mv.

24 Enova-kostnadsstudien 2008-2010

25 Kontaktinformasjon Mobil: 47 01 10 17 E-post: kjh@prognosesenteret.no
Takk for meg!


Laste ned ppt "Oppvarmingskilder – nåtid og fremtid av Karl Johan Haarberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google