Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL

2 2 millioner tonn CO2 ekvivalenter pr år Klimagass-utslipp fra Norge totalt

3 ENKL-planen må tilfredsstille disse krav Stortinget * Klimaforliket * Kutte 16 MtCO 2 e/år (fra 59 til 43 MtCO 2 e/år utenom skog) Regjeringen * 30% kutt av CO 2 i 2020 * Kutte ytterligere 8 MtCO 2 e/år ved kvotekjøp – fra 43 til 35 MtCO 2 e/år EU 20-20-20 * Klima * Energieffektivisering * Fornybar energi * 20 % lavere utslipp - i forhold til 1990. * 20 % høyere energieffektivitet - i forhold til business as usual (”BAU”) * 20 % andel fornybar energi – av samlet energibruk EU * Fornybar transport. * 10 % fornybar energi i transporten

4 Energikilder og energibruk Norge 2005

5 ENKL-planens 5 klimatiltak NrTiltak Endring i klimautslipp MtCO 2 e/år Endring i bruk av fornybar strøm TWh-el/år Endring i bruk av fornybar varme TWh-varme/år Endring i bruk av biodrivstoff TWh-varme/år 1Utfase all oljefyring-3+1+6 2 Elektrifisere en femtedel av personbilparken -3+1+6 3 Elektrifisere en fjerdedel av offshore- virksomheten - 4+7 4 Gjennomføre karbonfangst og lagring på 6 store industrielle punktutslipp -4+1 5 Akselerere energi- effektiviseringen i bygg og industri -2-8-3 SUM Samlet virkning av ENKL-planen i 2020 -16+2+3+6

6 ENKL-planens 5 klimatiltak – kutter 16 MtCO 2 e/år 0 10 20 30 40 50 60 70 20052020 BAU 2020 ENKL Fase ut oljefyring – 3,2 Elektrifisere sokkelen – 3,9 53,9 58,7 43 Elektrifisere bilparken – 2,9 Energieffektivisering – 1,7 CCS på 6 industripunkter – 4,1 EU 2020 Regjeringen 2020 Inkl kvotehandel Klimaforliket Basis: Samlede utslipp fra norsk territorium 2005 = 53,9 MtCO 2 e/år MtCO 2 e pr år

7 ENKL-planens tiltak 6: Bygge ut 2 TWh-el/år for kraftbalanse 0 20 40 60 80 100 120 140 160 20052020 BAU 2020 ENKL Klimakorreksjon + 2 Gasskraft + 3 Øvrig utbygging i BAU + 10 Basis Gjennomsnittsproduksjon 2005 = 122 TWh-el/år TWh-el pr år 122 137 139 Bygge ut for kraftbalanse + 2

8 ENKL-planens tiltak 7: Produsere 3 TWh-fornybar varme pr år 0 5 10 15 20 25 30 TWh-varme pr år Biomasse, avfall og varmepumpe +5,9 20052020 BAU 2020 ENKL 18,9 23,4 26,3 Energieffektivisering - 3 Basis: Produksjon av fornybar varme 2005 = 18,9 TWh-varme/år

9 ENKL-planens tiltak 8: Produsere 250 000 tonn/år sertifisert biodrivstoff 0 1 2 3 4 5 6 7 TWh-varme pr år Annen generasjons biodrivstoff + 3 2005 2020 BAU 2020 ENKL 0,03 3 6 Import + 3

10 ENKL-planens tiltak 9: Bygge ut 12 TWh-el/år for eksport 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2005 2020 BAU 2020 ENKL 1 - 8 Klimakorreksjon + 2 Gasskraft + 3 Øvrig utbygging i BAU + 10 Bygge ut for kraftbalanse + 2 Basis Gjennomsnittsproduksjon 2005 = 122 TWh-el/år TWh-el pr år 122 137 139 Eksport for å nå 76 % fornybar +12 2020 ENKL 1 - 9

11 NrTiltak Endring i bruk av fornybar strøm TWh-el/år Endring i bruk av fornybar varme TWh-varme/år Endring i bruk av biodriv-stoff TWh-varme/år Endring i BAU fra 2005 til 2020 +12+4+3 6 Bygge ut 2 TWh-el/år fornybar strøm for å nå kraftbalanse i Norge i 2020 + 2 7 Produsere 3 TWh- varme/år fra varmepumper, biomasse og avfall +3 8 Produsere 250 000 tonn/år sertifisert biodrivstoff + 3 9 Bygge ut 12 TWh-el/år fornybar strøm for eksport – dersom man vil nå 76 % fornybarandel i 2020. Krever kabler & nett +12 SUM Endring fra 2005 til 2020 med ENKL-planen + 26+ 7+ 6 ENKL-planens 4 energitiltak

12 Tiltak Foreslått Virkemiddel Estimert kost for staten mill kr pr år 1Utfase all oljefyringVrakpant 200 2Elektrifisere en femtedel av personbilparken Støtte ved anskaffelse 1 200 3 Elektrifisere en fjerdedel av offshorevirksomheten Påbud Støtte 1 900 4 Gjennomføre karbonfangst og lagring på 6 store industrielle punktutslipp Påbud Støtte 2 400 5 Akselerere energieffektiviseringen i bygg og industri Påbud 0 Sum ENKL-planens 5 klimatiltak~ 6 000 ENKL-planens virkemidler og årlig kostnad over Statsbudsjettet – ut over BAU – for klimatiltakene

13 Tiltak Foreslått Virkemiddel Estimert kost for staten mill kr pr år Bygge ut 2 TWh-el/år fornybar strøm - for å nå kraftbalanse i Norge i 2020 Nett Sertifikatsystem Økt nettleie (Faktisk kost 450) Produsere 3 TWh-varme/år fra varmepumper, biomasse og avfall Støtte 600 Produsere 250.000 tonn/år sertifisert biodrivstoff Støtte 400 Bygge ut 12 TWh-el/år fornybar strøm for eksport – dersom man vil nå 76 % fornybarandel i 2020. Vil kreve kabler og nett. Avtale med importland (Evt. eksportstøtte ~ 3 000) 0 Sum ENKL-planens 4 energitiltak~ 1 000 SUM ENKL-planens tiltak 1-9~ 7 000 ENKL-planens virkemidler og årlig kostnad over Statsbudsjettet – ut over BAU

14 ENKL-planens tiltak 1 -9 tilfredsstiller alle krav Stortinget *Klimaforliket OK, kutter fra 59 til 43 MtCO 2 e pr år, uten å ta med effekten av skog Regjeringen *30 % kutt av CO 2 i 2020 OK, reduserer videre fra 43 til 35 ved 8 MtCO 2 e pr år kvotekjøp EU 20-20-20 * Klima * Energieffektivisering * Fornybar energi OK, kutter 16 MtCO 2 e pr år hjemme pluss 3 MtCO 2 e pr år kvotekjøp OK, fordi Norges energibruk forventes vokse 20 % langsommere enn Norges BNP OK, selv om målet avhenger av forhandling med EU. Maksimalt nivå 76 % kan nås med mer vann og vind. EU * Fornybar transport OK, med plugg-inn biler og biodrivstoff – hvorav halvparten importeres

15 Source: Slettbak, Viken Skog, 2008

16 Produksjon og forbruk av strøm i Norge historie 1990 – 2008 og BAU til 2020 Forbruk i BAU 2020

17 For mer informasjon, se www.climatestrategy.org www.sintef.no www.ebl.no

18 ENKL-planen: Hovedbudskapet •Norge og EU har etablert en rekke målsettinger for klimautslipp og energisystem for Norge i 2020. •Man kan oppfylle alle disse ved ENKL-planens 9 tiltak. •ENKL-planens 5 klimatiltak er å 1) fase ut all oljefyring, 2) elektrifisere 20 % av personbilparken, 3) elektrifisere 25 % av sokkelen, 4) installere CO2- håndtering på 6 industrielle punktutslipp, og 5) intensivere ENØK-arbeidet. •ENKL-planens 4 energitiltak er å 1) øke produksjonen av vann- og vind kraft med 2 TWh-el/år, for å nå kraftbalanse, 2) øke produksjonen av fornybar varme med 3 TWh-varme/år, i hovedsak med varmepumper, biomasse og avfall, 3) produsere 250.000 tonn/år biodrivstoff i Norge og importere like mye, og 4) øke produksjonen av vann- og vind kraft med ytterligere 12 TWh-el/år, i hovedsak for eksport, •ENKL-planen kan lettest settes ut i livet gjennom statlige påbud og støtte, og er å anse som et supplement til eventuell tilleggseffekt av kvoteprisen •Den samlede kostnaden over statsbudsjettet vil være rundt 7 mrd kr pr år, altså rundt 1 % av statsbudsjettet og 1.500 kr pr innbygger pr år.


Laste ned ppt "Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google