Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bolig Løvseth Stikkord om prosjektet: Bolig, på Melhus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bolig Løvseth Stikkord om prosjektet: Bolig, på Melhus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bolig Løvseth Stikkord om prosjektet: Bolig, på Melhus
Arkitekt: Norgeshus 199 m2 oppvarmet BRA Beregnet oppv. 17,3 kWh/m2/år Validert mot NS 3700 Byggekostnad ca. 5,5 MNOK Merkostnad passivhus ca NOK Energiforsyningssystem: Borehullsvarmepumpe og solfangere. Strøm som spisslast/reserve. Borehull benyttes til frikjøling til kjølebatteri i ventilasjonsaggregat. Oppvarming med gulvvarme og radiatorer. Prosjektet har en litt spesielt historie. Det ble planlagt av Norgeshus i oppdrag av Gauldalbygg. For å kunne selge konseptet Passivhus til kunder bestemte utbygger og entreprenør seg for å bygge huset uten at han hadde en kjøper. Etter at huset vart ferdigstilt ble det hold flere visninger og kunne folk til og med bo der for å oppleve bygget og kvaliteten. Dette førte til at huset ble meget attraktiv og ble raskt solgt på det åpne markedet. Prosjektet er bygd på gode enkle byggemetoder slik at man kunne sikre god kvalitet. Bygget har mottatt flere priser og nominasjoner. Bilder: Norgeshus Eksempler – Versjon 1 –

2 Bilder: Norgeshus Eksempler – Versjon 1 –

3 Brattås barnehage Stikkord om prosjektet: Barnehage
Arkitekt: Ole J Wetlesen 1384 m2 oppvarmet BRA Beregnet netto/levert energibehov 56.6/36.9 kWh/m2 Validert mot PR42 Byggekostnad kr/m2 oppv. BRA Merkostnad passivhusløsning 7152 kr/m2 oppv. BRA Energiforsyningssystem: Borehullsvarmepumpe og solfangere. Strøm som spisslast/reserve. Borehull benyttes til frikjøling til kjølebatteri i ventilasjonsaggregat. Oppvarming med gulvvarme og radiatorer. Bilder: Tor Arvid Vik, Rambøll Passivhus trenger ikke å være en firkantet kasse! Bygningsformen gav noen utfordringer med kuldebroer, men med strengt fokus på detaljløsningene lot det seg gjøre å tilfredsstille passivhuskravet på 0.03 W/m2K. Lufttettheten ble målt til 0.47 h-1 etter ferdigstillelse! Solfangere, som produserer varmtvann både til tappevann og oppvarming, er montert sydvendt og skråstilt på stativ på taket. Borehull med meget god grunnvannsstrømning gir mulighet for å hente ut mye varme, og gir også gode betingelser for frikjøling til kjølebatteri i ventilasjonsaggregat. Varmebatterier og radiatorer er dimensjonert for lav vanntemperatur - turtemperatur på 40*C. I forbindelse med gulvvarmeanlegget i 1. etasje ble soneoppdelingen nøye vurdert for å hindre unødig energibruk. . Eksempler – Versjon 1 –

4 Det ble gjennomført håndverkerkurs i byggeperioden, med blant annet grundig gjennomgang av teiping og montering av vindsperre og dampsperre. Tilluftsventilene gir mulighet for streng behovsstyring av luftmengder, samtidig som spredningsmønsteret på tilluften opprettholdes. Avdelingene har relativt store vindusflater som gir mye dagslys og godt utsyn. Lav g-verdi og utvendige persienner på soleksponerte fasader har derfor vært nødvendig. Bilder: Rambøll Eksempler – Versjon 1 –

5 Bofellesskap Ranheimsveien 149 i Trondheim
Stikkord om prosjektet: Omsorgsboliger Vis a Vis Arkitekter, Trondheim Ca. 800 m2 Oppvarmingsbehov 17,4 kWh/m2/år Passivhus, energimerke «A» Prosjektering basert på NS 3700 Kostnader ca. 40 MNOK Merkostnader ca. 1 MNOK Energiforsyning basert på fjernvarme og solfangeranlegg Energimerke grønn A Prosjektet Ranheimsveien 149 ble ikke opprinnelig planlagt som et passivhus men kommune ønsket etter hvert en høyere energiambisjon. Etter totalentreprise ble gjennomført og entreprenør ble kontrahert så gikk man en runde for å optimalisere bygget til å tilfredsstille passivhus. Volumet ble redusert og noe glass ble fjernet. Det måtte velges god isolert bygningsmetoder, som bl.a. Rockwool flex vegg. Hovedbæresystem er utført i massivtre og utvendig vegger med bindingsverk. Prosjektet ble prosjektert etter NS 3700, og er nok et av de første bygningene etter at standarden ble offisielt godkjent i De første energimålinger viser gode verdier med hensyn til energiforbruk. Merkostnaden pga. passivhusutførelse for dette prosjektet ligger på rundt 1250 kr(m2 Bilder: Rambøll Norge AS Eksempler – Versjon 1 –

6 Bilder: HENT AS / Husbanken / Vis a vis Arkitekter
Da prosjektet ikke har en spesielt kompakt form har dette ført til strengere krav enn minstekravene etter NS Det er brukt opp til 450mm i vegg, 500mm i tak og 300mm i grunn. I tillegg er det meget lavt luftlekkasjetall, 0,3 og SFP på rett under 1,5. For å sikre en fuktsikkert utførelse er bygget oppført under telt. Det er ført god kontroll med hensyn til fukt og luftlekkasjemålinger gjennom hele prosessen. Bilder: HENT AS / Husbanken / Vis a vis Arkitekter Eksempler – Versjon 1 –

7 Papirbredden II, Drammen
Stikkord om prosjektet: Papirbredden II er et nytt kontor og undervisningsbygg beliggende sentralt i Drammen. Bygget ligger ved siden av og er en videreføring av Papirbredden I. Det er Papirbredden eiendom/entra som er byggherre. Det er futurebuilt-prosjekt og passivhus. Kontorbygg LPO Arkitekter Ca m2 (hus 1) Ca 70 kWh/m2 Sintef prosjektrapport 42 Kostnader: ? Merkostnader: ? Geoenergibrønner Papirbredden II er et nytt kontor og undervisningsbygg sentralt i Drammen. Bygget ligger ved siden av og er en videreføring av Papirbredden I. Det er Papirbredden eiendom/entra som er byggherre. Det er et futurebuilt-posjekt og passivhus. Papirbredden II er planlagt for ca kvadratmeter (kontor og undervisningslokaler), fordelt på to separate bygg. Papirbredden prosjekteres etter FutureBuilts kvalitetskriterier med passivhus og energiklasse A, klimaeffektive byggematerialer og med god tilrettelegging for sykkelparkering og moderat parkeringsdekning. Papirbredden er for Entra Eiendom en konkret oppfølging av Entras miljøstrategi. Bebyggelsen er utformet som to frittstående bygninger med felles kjeller som inneholder parkering, tekniske rom, arkiv, sykkelrom og garderobefasiliteter. Hus 1 er planlagt for kontor, undervisning og servering, og inneholder felles vestibyle og kantine/ kjøkken for begge bygg. Hus 2 er rettet mot kontor og undervisning med Vitensenter, Newton-rom og auditorium for 300 personer. LPO har vært engasjert av Papirbredden Eiendom for utvikling av konsept, skisseprosjekt samt gjennomføring av program og funksjonsbeskrivelse. Prosjektet er en del av prosjektkonkurransen som ble avholdt i 2005, hvor LPO gikk av med seieren med prosjektet ”Drammen United”. Bilder: fotograf/ Eksempler – Versjon 1 –

8 Bilder: LPO Arkitekter
Papirbredden II er prosjektert og oppført ihht Sintef prosjektrapport 42 "Kriterier for lavenergi og passivhus - yrkesbygg" Netto energibehov er beregnet til 70 kWh/m2år, og levert energi til 58 kWh/m2år (passivhusevaluering). Passive energitiltak knyttet til utforming av bygningskroppen er vektlagt i utformingen. Det er valgt gode isolasjonstykkelser i vegger, gulv og tak (0,15/ 0,13/ 0,15 W/m2K), og vinduer er levert med U-verdi 0,8 W/m2K. Det er også fokusert på planlagte løsninger i forbindelse med kuldebroer, slik at normalisert kuldebroverdi er redusert til 0,03 W/m2K. Løsninger og utførelse knyttet til tetting av bygget er vektlagt gjennom hele byggeprosessen, og utførende entreprenør har gjennomført kurs i utførelse av passivhus. Energiberegningene legger til grunn et lekkasjetall på maks. 0,6 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. Tetthetsmåling vil bli utført når bygget er ferdig. Luftbehandlingsanlegget leveres med meget gode varmegjenvinnere (83% årsmidlere temperatur-virkningsgrad). Det er etablert SD-anlegg for styring og oppfølging av energibruk i bygget, og dagslys- og tilstedeværelsessensorer benyttes i oppholdsarealer. Varmeforsyning vil være en kombinasjon av vann fra geoenergibrønner i Papirbredden I og fjernvarme fra nettet. Det er fokusert på miljøriktige kjølemedier i varmepumpemaskineri. Kondensatorvarme fra kjølemaskin (kjøling server-/ datarom) føres tilbake til energibrønnene. Bilder: LPO Arkitekter Eksempler – Versjon 1 –

9 Rådhuskvartalet Stikkord om prosjektet:
Nytt administrasjonssenter for Kristiansand kommune HRTB Arkitekter AS m2, med verneverdige fasader mot øvre torg og branntårn som gir interessante bygningsfysiske utfordringer. Lavenergistandard, støttet av Enova Validert mot standarden (RP42/ NS3700) Entreprisekostnad 280 MNOK eks mva 18 MNOK eks mva Fjernvarme Fjernkjøling Utnyttelse av 225 kW overskuddsvarme fra datasentral ved hjelp av kjølemaskin som backup til fjernkjøling Prosjektet Rådhuskvartalet gjennomføres i en samspillskontrakt, og arbeidsfelleskapet har tatt navnet Campanilen. Det gamle rådhuskvartalet består av flere adresser, og besto blant annet av den gamle brannstasjonen med et delvis frittstående branntårn (campanilen). Tårnet ble bygget ca år 1900, og denne samt fasadene mot øvre torg i Kristiansand er vernet. Tårnet skal inngå som et element i et åpent atrium. Illustrasjonen viser et utsnitt av atriet med branntårnet som «vokser» gjennom glasstaket over atriet. Foreløpig beregning plasserer bygget i energiklasse B Bilder: Det historiske branntårnet i Rådhuskvartalet Eksempler – Versjon 1 –

10 Rådhuskvartalet Historisk kvartal i Kristiansand sentrum som rehabiliteres til moderne og fremtidsrettet administrasjonssenter. Tårnet er fundamentert til fjell med stålkjernepeler til en dybde på ca. 30 meter. Det er valgt å beholde dette synlig som et spektakulært element i møteromspoolen i underetasjen. Etterisolasjon av de verneverdige fasadene byr på flere utfordringer knyttet til bygningsfysikk. Videre har arbeidet med å eliminere kuldebroer og beregninger av normert kuldebroverdi medført betydelig innsats. Det er en uttrykt målsetting om å oppfylle kravene til lavenergistandard klasse 1. Gjennomsnittlig U-verdi for vinduer medregnet de i verneverdige fasader, ytterdører og glasstak, oppfyller minstekravet til lavenergi. Vindusarealet utgjør ca 11 % av oppvarmet BRA. Til venstre: Det historiske branntårnet skal bevares. Til høyre: Oversiktsbilde med verneverdige fasader mot øvre torg Eksempler – Versjon 1 –

11 Strinda Administrasjonsbygg
Stikkord om prosjektet: Kontorbygg Arkitekter fra Rambøll Norge i Sandnes Oppvarmet BRA 2025 m2 Netto energibehov 68,8 kWh/ m2 Validert mot Prosjektrapport 42 Byggekostnad på ca. 42 mill. Antatte merkostnader som følge av passivhus på ca. 1 mill. Elektrisitet og luft-vann varmepumpe til energiforsyning. Statnett SF har fått etablert et nytt kontorbygg i Trondheim. Kontorbygget har et beregnet oppvarmingsbehov på ca. 13 kWh/ m2 og energimerke A. Som energiforsyning bruker bygget en varmepumpe for oppvarming av tappevann og romoppvarming og elektrisitet dekker resten av varmebehovet. I byggeperioden ble det etablert duk på utside av stilas som samtidig gikk litt over tak for og beskytte gesims og vegger mot vær og vind. Fasaden er montert på utsiden av bæresystem og dekker, dette gir veldig gode løsninger med hensyn på kuldebroer. For å gi godt lys i bygget midtre sone er det etablert store overlys med orientering mot nord, som gir godt lys og lite varmetilskudd. Bilder: Rambøll Norge AS Eksempler – Versjon 1 –

12 Bilder: Rambøll Norge AS
Prosjektet er prosjektert som passivhus fra første strek. Det utnytter spesielt dagslyset via store overlys, redusert dagslys og glass i fasade. Det er installert tilluft i alle kontorer med overstrømning til fellesarealene der man har et sentralt avtrekk. Dette fører til svært lave SFP verdier og god luftgjennomstrømning. Det er brukt vinduer med U-verdi 0,7 i vegg og 0,9 i tak. Vegg er isolert med isolert bindingsverk 300mm, 500mm isolasjon på tak og 300mm under grunn. Det er minimale kuldebroer da konstruksjoner er trekt lengre inn i bygget. Generelt er det valgt enkle løsninger som vi vet vil gi høy avkastning og lave kostnader. Bygget har fått ENOVA støtte og ble bygd med en ca. 3% økt kostnad i forhold til TEK 10 standard. Bygget er flyttet inn i 2012, og viser lavt energiforbruk. Det har energimerke gul A og lekkasjetall ble målt til 0,5. Bilder: Rambøll Norge AS Eksempler – Versjon 1 –

13 Teknobyen Studentboliger
Stikkord om prosjektet: Studentsamskipnaden i Trondheim Studentbolig i seks etasjer + kjeller med 92 hybelleiligheter Arktekt: MEK arkitechts Spania. Norsk arkitekt/ansvar: Link Arkitektur AS 5057 BTA Passivhusprosjekt iht NS3700 og RP42 Teknobyen Studentboliger ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og fjernvarme er valgt til både varmt tappevann og ventilasjon. Romoppvarmingen er basert på elektriske panelovner Det er separate målere for varmtvann på hyblene og varmeovner som slår seg ned til frostsikring når vinduer åpnes I august 2011 flyttet studentene inn i Norges (og kanskje verdens) største bokollektiv med ett gedigent felleskjøkken, en flott storstue og andre fellesarealer for i alt 116 beboere. Bygget som er i seks etasjer + kjeller har 92 hybelleiligheter. Teknobyen studentboliger er bygd med høye energikrav som et Enova forbildeprosjekt. Det er kvalifisert til støtteprogrammet for passivhus. Passivhus innfrir kravene i NS 3700 – Kriterier for passivhus og lavenergihus og har svært lavt energibehov sammenliknet med vanlige bygg. Passivhusstandarden ble oppnådd gjennom strenge isolasjonskrav for yttervegger, tak, gulv og vinduer/dører. Det ble også lagt vekt på et tett bygg og god virkningsgrad for varmegjenvinning mm. Ventilasjon i fellesarealer har VAVregulering med CO2-sensorer, dvs. at ventilasjonsvolumet øker når CO2 innholdet i lufta blir for høyt. Ved siden av de høye energikravene for selve bygget, er det separate målere for varmtvann på hyblene og varmeovner som slår seg ned til frostsikring når vinduer åpnes. Fellesrom, korridorer og kjøkken har bevegelsesfølere for lys. Det er energieffektive hvitevarer og lysarmaturer. Utelysene har fotoceller. Teknobyen Studentboliger ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og fjernvarme er valgt til både varmt tappevann og ventilasjon. Romoppvarmingen er basert på elektriske panelovner. Dispensasjon fra vannbåren romoppvarming ble gitt pga. svært lavt beregnet oppvarmingsbehov. Bygget har egne søppelavsug for restavfall, samt resirkuleringsstasjoner rett utenfor. Bilde: SiT Eksempler – Versjon 1 –

14 Bilder: M.C.Herzog, VISUALIS arkitektur
Teknobyen studentboliger er gjennomført som et Europan9 prosjekt, hvor SiT har samarbeidet med Europan Norge, Trondheim kommune og Husbanken. I Europan9 bidrar 22 europeiske nasjoner til å fremme idékonkurranse for unge arkitekter og planleggere med målsetting om å realisere nyskapende prosjekter. Vinner av konkurransen var spanske MEK Architects fra Madrid. Teknobyen studentboliger er ett av åtte bygg som ble nominert til Statens byggeskikkpris for 2012. Bilder: M.C.Herzog, VISUALIS arkitektur Eksempler – Versjon 1 –

15 Vidhaugen Barnehagen i Malvik Kommune
Stikkord om prosjektet: Barnehage ROJO Arkitekter, Trondheim Totalentreprise utført av Teknobygg Entreprenør Ca m2 Passivhus, energimerke «A» Prosjektering basert på rapport 42 Prosjektkostnader 46 MNOK Merkostnader ca. 1,5 MNOK Energiforsyning basert på EL, varmepumpe og solfangeranlegg Bygget Vidhaugen barnehagen er prosjektert som et passivhus. Tomt og plassering gjorde dette som en krevende oppgaven der deler ligger under grunn, og deler av kjeller er mot det fri. I tillegg gjør tomte utformingen tilført soloppvarming vanskelig. Dette har ført til at det var behov for kompenserende tiltak slik at man kunne oppnå maksimalt oppvarmingsbehov. Prosjektet utføres i en stålkonstruksjon, betong i deler mot og under grunn og tak bestående av Stålplater. Bygget skal ha en energiforsyning med varmepumpe og solfangeranlegg som fører til at energimerke er lyse grønn A. Prosjektet er under bygging og er planlagt ferdigstilt medio sommeren 2012 Bilder: ROJO Arkitekter AS / Teknobygg Entreprenør AS Eksempler – Versjon 1 –

16 Vidhaugen barnehagen Bilder: Rambøll Norge AS / Rojo Arkitekter AS
Detaljene viser hvordan dekker og vegger er bygd opp. I veggen er det brukt rockwool flexvegg system noe som førte til reduserte isolasjon tykkelse, og lave U-verdier. For å sikre en god og fuktsikkert utførelse er prosjektet bygd under telt. Store nedbørsmengder som har kommet vår 2012 i Midt Norge hadde ved tradisjonelt bygging nok skapt store utfordringer med fremdriften. Det er brukt store ressurser på å få beregnet og kontrollert kuldebroregnskapet. Prosjektet har vist at maks norm. Kuldebroverdi på 0,03 er ivaretatt. Spesielt konstruksjoner mot grunn har vært en utfordring. Bilder: Rambøll Norge AS / Rojo Arkitekter AS Eksempler – Versjon 1 –

17 Grøtte skole i Orkdal Kommune
Stikkord om prosjektet: Skolebygg Eggen Arkitekter, Trondheim Totalentreprise utført av Skanska Entreprenør Ca m2 Passivhus, energimerke «A» Validert mot Prosjektrapport 42 Prosjektkostnader 74,5 MNOK Merkostnader som følge av passivhus ca. 4,5 MNOK Energiforsyning basert på grunnvannsbrønn for oppvarming Grøtte skole er prosjektert som et passivhus. Dette er det første passivhus for både entreprenør og byggherre, noe som gjorde prosjektet ekstra utfordrende. Bygget utføres med hovedbæresystem i stål, betong i deler av bygget og isolerte yttervegger med Iso3 stender. Tak bestående av prefab lett-tak elementer av tre. Bygget skal ha en energiforsyning med grunnvannsbrønn som fører til at energimerke er grønn A. Prosjektet ble overlevert byggherre i desember 2011. Bilder: Skanska Eksempler – Versjon 1 –

18 Grøtte Skole Bildene viser hvordan tak og vegger er bygd opp. I veggen er det brukt Iso3 stender, noe som førte til reduserte isolasjon tykkelse, og lave U-verdier. Mens taket er bygd opp av prefab lett-tak elementer, noe som gir raskt tett tak og tett bygg. Det er i klasserom installert dagslysstyring som demper lysnivået i rommet når det slippes inn mer lys inni rommet via vindu, samt bevegelses sensorer i ganger. Det er brukt store resurser på å få beregnet og kontrollert kuldebroregnskapet . Prosjektet har vist at maks norm. Kuldebroverdi på 0,03 er ivaretatt. Eksempler – Versjon 1 –


Laste ned ppt "Bolig Løvseth Stikkord om prosjektet: Bolig, på Melhus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google