Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye økonomiske utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye økonomiske utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye økonomiske utfordringer
Ny nettleie - Nye økonomiske utfordringer av Anders Sand, NGF Tar utgangspunkt i et enkelt gartneri

2 Asker

3 Annet gartneri i et annet område
Hamar

4 To gartnerier – To økonomiske verdener !

5 To gartnerier – to nettselskap
4000 m2 veksthus som bare fyrer med el Liten geografisk avstand Disse to gartneriene representere egentlig FØR og NÅ for et gjennomsnittlig norsk gartneri Hvor er det best å drive ?

6 317 000 Er forskjellen i nettleie for to gjennomsnittsgartnerier
Eller det er merkostnaden for gartneri 2 Dette er en dramatatisk økning i kostnaden for det som i de fleste tilfeller er små enkeltmannsforedrag som har pantsatt hus og hjem for å kunne drive en mindre næringsvirksomhet.

7 35 øre / kWh i overføring,snitt pr år
230 kW i 2000 timer 35 øre / kWh i overføring,snitt pr år eller Øre / kWh Gjennomsnittsverdien er ille, Men enkelt månedene er enda verre. Høye kostnader i sommermånedene gjør det uaktuelt å bruk el i flere måneder om sommeren .

8 Hva var det NGF sa ? Mer olje
Vanskelig å bruke el som spisslast i anlegg med varmepumper eller biobrensel Dette har NGF påpekt fra dag 1. ref første møte i OED

9 Hva sa Statnett ? En rep for Statnett sto her for 2 år siden og sa at de skulle lage en ordning som ville gjøre at alle nettselskap i praksis ville måtte tilby «fleksibelt forbruk»

10 Hvorfor frivillig ? Hva i all verden har gått galt siden ordningen ble frivillig for nettselskapene. Har «nettmessige forhold» blitt mer hellig enn befolkningens ve og vel ?

11 Hvorfor skal NGF og andre små næringsorganisasjoner måtte forhandle med hvert enkelt nettselskap?

12 Alle skylder på NVE ! Vi har reist rundt og hatt møter med ganske mange selskap og alle skylder på NVE eller egentlig «Forskriften» Slik NGF oppfatter det må Forskriften endres . Eller så må NVE tolke en på en annen måte.

13 Hvorfor gjøre det ulønnsomt å bruke strøm når
det er nok av den det er ledig kapasitet i nettet …… og alternativet er fossilt ?

14 Hvorfor helårs effektavlesning ?
Hvorfor rabatt på avlesning og ikke på pris ?

15 Hvorfor ikke legge til rette for smånæringer i Norge!
Vi er store energibrukere , men også andre kan få utfordringer : kornmottak, møller, sagbruk, jordbruksvanning, skoler og kommunale bygg. Problemet er at mens kommunale bygg bare betaler oljeregningen, kan vi vi måtte legge ned driften fordi energiregningen ble for stor. Vi har forstått at vi ikke kan få en egen gartnertariff. Men kunne vi ikke fått en varmepumpetariff,da. Det ville vært et nøytralt tiltak og det ville stimulert til fornuftig bruk av norsk fornybar strøm.

16 Hvorfor ikke følge forskriftens formålsparagraf ?
Denne forskriften skal legge grunnlag for et effektivt kraftmarked og kontroll av nettvirksomheten som et naturlig monopol. Forskriften skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

17 Hvorfor har ikke gartneriene tilpasset seg ?
Mange har faktisk gjort det. Fra 2008 til i dag har det blitt satt inn et betydelig antall varmepumper og biobrenselanlegg Vi minner om at i norske gartnerier er det bare 8% av energiforbruket som dekkes av olje.

18

19 Tid Økonomi Noen nettselskap brukte 2 år og 10 måneder på å bestemme tariffen fra Gartnerne fikk 2 måneder på å tilpasse seg.

20 Hvordan takle utfordringen ?
Gi oss pusterom Gi oss månedlig avregning og avlesning av effekt Stopp de nettselskapene som bare gir rabatt på avlesning Gi oss rabatt på effektpris om sommeren Gi oss en varmepumpetariff

21 Norsk fornybar strøm er en fantastisk ressurs !
Vi kan utnytte den ! Få næringer har bedre grunnlag for å bruke fornybar strøm som kilde til nyttig produksjon av sunne varer !

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Nye økonomiske utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google