Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvarlig søkers rolle i byggesaker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvarlig søkers rolle i byggesaker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansvarlig søkers rolle i byggesaker
Ansvarlig søkers rolle i byggesaker Husk å legge navn og arbeidssted! © Statens bygningstekniske etat

2 © Statens bygningstekniske etat
Ansvarlig søker : Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaken og har i den sammenheng en rekke oppgaver: Utforming av søknad med nødvendig underlag, samt velge riktig søknadstype. Avklare hvilke andre myndigheter som også må høres i saken. Kan avklares gjennom forhåndskonferanse med kommunen. sørge for at alle deler av tiltaket er belagt med nødvendig ansvar og at fordelingen av ansvaret fremgår av søknaden. Viktige med beskrivende tekster som tydeliggjør hvilket ansvar foretaket har. se til at foretakene som søker om ansvarsrett har nødvendige kvalifikasjoner. Definere riktig tiltaksklasse for fagområdene. foreslå tiltaksklasse for tiltaket © Statens bygningstekniske etat

3 © Statens bygningstekniske etat
Ansvarlig søker : varsling og informasjon om det planlagte tiltaket til naboer og gjenboere. En rekke kommuner har ”går til kart” knapp som søker kan hente nabolister og plangrunnlag fra og ta med til ByggSøk. være postkasse for eventuelle nabomerknader og behandle disse før søknaden sendes kommunen sende søknaden til kommunen først når nabofristen har gått ut og evt naboprotester er behandlet. være kommunens kontaktperson i byggesaken og bindeledd mellom utbygger og kommunen både under prosjektering og utførelse © Statens bygningstekniske etat

4 © Statens bygningstekniske etat
Ansvarlig søker : koordinere de ansvarlig prosjekterende hvor det er flere av dem koordinere de ansvarlig utførende hvor det er flere av dem sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom de prosjekterende og utførende sørge for at alle foretak innhenter elektronisk signatur fra ByggSøk © Statens bygningstekniske etat

5 © Statens bygningstekniske etat
Ansvarlig søker : at de ansvarlige kontrollforetakene til enhver tid er kjent med kontrollplanene å rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen søke om endring av tillatelse ved vesentlige endringer å være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot å anmode om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige. Kommunen skal ha utstedt brukstillatelse eller ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk. © Statens bygningstekniske etat


Laste ned ppt "Ansvarlig søkers rolle i byggesaker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google