Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av NyttBygg Styringssystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av NyttBygg Styringssystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av NyttBygg Styringssystem
Små og mellomstore bedrifter

2 Styringssystem for Bedrift Prosjekt
NyttBygg Styringssystem for Bedrift Prosjekt

3 NyttBygg Styringssystem i utvikling Prosjekter Bedriftsstyring
Henvendelse mot: Prosjekterende Søkeprosessen Kontraktert Utførelse (HMS / kontr. / endr / avvik ) Sluttkontroll / Overlevering Dokumentstyring / Lagring (ekst server)

4 NyttBygg Mange har styringssystemer Lite brukt Pest og plage
Mål for et styringssystem: Dokumentstyring Avvik / Endringer Kontroll av egne og UE arbeider HMS styring Bedre Bygg

5 Krav til styringssystem
Knyttet mot ansvarsrett Bedret dokumentasjon Bedret styring i byggeprosess Bedre kvalitet på byggverk Kravene er nedfelt i Pbl. §98 a Foretak som er kvalifisert til å påta seg oppgaven som ansvarlig søker/prosjekterende etter § 93 b, ansvarlig utførende etter § 98, eller uavhengig kontrollør eller med dokumentert egenkontroll etter § 97, kan få sentral godkjenning. Godkjenning foretas av godkjenningsorgan med myndighet tildelt av departementet, og registreres i et sentralt, åpent register. Spesifisert i GOF §6 - §9 Alle foretak som søker ansvarsrett skal ha et system som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette kapittel tar for seg kravene til system for foretak med ansvarsrett. Hovedhensikten med systemkravene er å sørge for bedre dokumentasjon og bedre styring i byggeprosessen. Et godt system som er i bruk og tilpasset bedriftens behov vil gi bedre kvalitet på byggverk og anleggstiltak.

6 GOF § 6 - §9 Tilpasset bedriftens behov og oppgaver
Forankret i Plan- og bygningsloven Prosjektering Utførelse Overlevering Forankret i Arbeidsmiljøloven SHA (Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø) (HMS)

7 Generelle krav (GOF §6) Tilpasset foretak og tiltaksklasser
Foretak som søker (har) ansvarsrett SKAL ha et styringssystem som sikrer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven oppfylles.

8 Tilfeldig styringssystem

9

10 NyttBygg

11 Innhold Styringssystem
Organisasjonsplan Identifikasjon av gjeldende krav i Plan- og bygningsloven System for å identifisere, rette opp og hindre gjentakelse av avvik Styring av dokumenter Sikre et forsvarlig SHA (HMS) arbeid etter Internkontroll- og Byggherreforskriften

12 Implementering Hva gjør vi: Systemforbedringer Dokumentforbedringer
Brukergruppe på nasjonalt nivå Systemforbedringer Dokumentforbedringer Brukerforbedringere Mini brukermøter Grunnleggende innføring i systemet Dialog med brukerne Lytte og forbedre Styringssystemet

13 Implementering Brukerstøtte
Enkel database med dokumenter som kan gjøres til bedriftens egne CRM integrasjon Direktesammenkobling med Bygg Søk Direktekobling mot Byggforskserien (kommer)

14 NYTTBYGG Utviklet av Boligprodusentene og Byggmesterforbundet
Basisabonnement: Inneholder kontrakter og noen få sjekklister (ca. 50 dokumenter) Styringsmodul: Sjekklister, Rutiner, SHA, maler for de fleste forhold på byggeplass (ca. 200 dokumenter) Direkte overgang til ByggSøk

15 NYTTBYGG Oppbygging av: Prosjektperm Byggeplassperm SHA (HMS) perm
Bedriftsperm Ansatteperm

16 Oppbygging av styringssystem
Bedriften tilpasning til sin nisje Bransjens styringssystem (NyttBygg) Myndighetskravene Myndighetenes krav til styringssystem kan sammenlignes med en nesten tom boks. Det er opp den enkelte bedrift å fylle opp boksen. Kvalitetssikring HMS Kontrakter osv.

17 NyttBygg


Laste ned ppt "Implementering av NyttBygg Styringssystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google