Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeavtalen, internkontroll og bedriftshelsetjeneste PSLs time 2010 Frode Solberg Fagsjef/advokat Legeforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeavtalen, internkontroll og bedriftshelsetjeneste PSLs time 2010 Frode Solberg Fagsjef/advokat Legeforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeavtalen, internkontroll og bedriftshelsetjeneste PSLs time 2010 Frode Solberg Fagsjef/advokat Legeforeningen

2 Bør Rammeavtalen sies opp? Rammeavtalen har stått uforandret siden avtalen for perioden 1. jan 2006-des 2008 ble forhandlet Prolongert flere ganger Dvs at verken RHFene eller Legeforeningen har sagt opp avtalen Må sies opp innen 1. oktober d.å. hvis den skal reforhandles

3 Bør Rammeavtalen sies opp? Avtaleverket bør utvikles. Avhjelper behov for utvikling gjennom protokoller Fremforhandlede protokoller: Seniorordning Plassering av nyopprettede hjemler Vikarbruk Arbeider nå med ny protokoll om rett til vurdering av forlengelse etter fylte 70 år.

4 Bør Rammeavtalen sies opp? PSLs styre har hatt saken til behandling våren 2010 Foreløpig vurdering: Avtalen bør ikke sies opp nå. Ønsket Landsrådets vurdering, jf vedtektene § 9 tredje ledd, før PSLs beslutning tas Landsrådet behandlet dette i går. Sluttet seg til styrets vurdering PSL gir Legeforeningen tilråding om at Rammeavtalen ikke bør sies opp Sentralstyret fatter vedtak i saken.

5 Internkontroll Hva er dette? Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) innebærer at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Mye regelverk, flere tilsynsetater Rammeavtalen § 6.2 Avtalespesialisten skal ha internkontrollsystem RHFene skal på forespørsel få innsyn i systemet Kommer informasjon (brev) fra Legeforeningen i løpet av en ukes tid Redegjør for de regler som legene må være oppmerksomme på Gir konkrete eksempler på hvordan dokumentasjonskravet kan løses Legges ut til medlemmene på Min side

6 Bedriftshelsetjeneste Forskriftsendring med virkning 1.1 2010 Bransjeforskriften regulerer hvilke typer virksomhet som skal ha BHT. Nå også helsevirksomheter Nå også krav om at BHT skal være godkjent av Arbeidstilsynet Nå er også legekontor (med ansatte) omfattet av krav om BHT Gjelder uavhengig av virksomhetens størrelse og personellfaktor

7 Bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynet: Arbeidsgiver skal sørge for at den godkjente bedriftshelsetjenesten: bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål. kan bistå i det omfang som er virksomhetens behov - slik at man oppfyller forskriftens krav.

8 Bedriftshelsetjeneste Dispensasjonsordning er etablert Når det søkes om dispensasjon fra kravet om godkjent bedriftshelsetjeneste, må det dokumenteres at den løsningen virksomheten ønsker, er verne- og helsemessig forsvarlig. Snevre unntak: Et eksempel kan være at de risikofaktorer som normalt er i bransjen, ikke foreligger i virksomheten og virksomheten har et godt dokumentert helse-, miljø- og sikkerhetssystem og det derfor ikke er behov for ekstern bistand. Har egenordning, og kjøper tilleggstjenester på områder som arbeidsgiver mangler Må redegjøre for at de arbeidsmiljøfaktorene som utgjør risiko, er ivaretatt over tid, og at virksomheten har et godt fungerende helse-, miljø- og sikkerhetssystem. Må forelegges verneombud og arbeidsmiljøutvalg før søknad til AT Ikke nok at arbeidsgiver er en liten legevirksomhet…

9 Bedriftshelsetjeneste Bør finne en BHT som er tilpasset virksomheten Ikke nødvendig å kjøpe store pakker, slik tilbyderne gjerne vil selge.


Laste ned ppt "Rammeavtalen, internkontroll og bedriftshelsetjeneste PSLs time 2010 Frode Solberg Fagsjef/advokat Legeforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google