Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsplikt og uttalerett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsplikt og uttalerett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner for vedtak og klagesaker Opplæringslovens § 9a Elevenes fysiske og psykososiale miljø

2 Informasjonsplikt og uttalerett
Skolen pålegges å holde samarbeidsutvalg, skoleutvalg, elevråd og foreldreråd løpende underrettet om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Problemer i miljøet som voldsepisoder og dårlige psykososiale forhold. Dårlige fysiske forhold, eks. problemer med temperaturregulering. Utarbeiding av opplegg for systematisk arbeid for skolemiljøet. De samme organene har full innsynsrett i dokumentasjon om skolens systematiske arbeid for skolemiljøet.

3 Plikten til å behandle henstillinger og retten til å klage
Plikten til å behandle henstillinger og retten til å klage. §9A – 2 og §9a-3 Henstillinger rettes til skolens ledelse. (Kan både være skriftlige og muntlige henstillinger). De bør være konkrete (være behjelpelig om det trengs). Henstillingen må skriftliggjøres og journalføres. Vurdere henstillingen og ta stilling til om det skal iverksettes tiltak, eller be om ekstern hjelp til å gjøre vurderingene om det er nødvendig (for eksempel faglige vurderinger) Henstillingene skal etter loven behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Opplyse saken best mulig. Vedtak skriftliggjøres og begrunnes (i hovedsak, unntak er presisert i loven).

4 Plikten til å behandle henstillinger og retten til å klage
Plikten til å behandle henstillinger og retten til å klage. §9A – 2 og §9a-3 Gi et skriftlig svar til de som har kommet med henstillingen. Også ved vedtak om at det ikke skal iverksettes tiltak. Tar saksbehandlingen litt tid, så gi et foreløpig svar innen 4 uker. Å ikke sette i verk tiltak kan også sees på som enkeltvedtak, og kan klages inn for fylkesmannen. Foreldrene kan også klage dersom de ikke mener at tiltakene er tilstrekkelige, eller hvis det går for lang tid uten at henstillingen blir tatt stilling til. Foreldrene kan klage på tiltakene – klagefrist er 3 uker. (senere i visse tilfeller) Kan få hjelp til utforming av klage av skoleeier. Skoleeier må ta stilling til saken en gang til før klagen sendes Fylkesmannen via skoleeier.

5 Formkrav for enkeltvedtak ihht. Forvaltningsloven
forhåndsvarsel §16 utredningsplikt §17, 1 ledd informasjonsplikt §17, 2 ledd partsinnsyn §18, jf §19, evt egen forskrift skriftlighet §23 begrunnelse §24 innhold i begrunnelse §25 melding om vedtak og klageordning §27 klageadgang §28, og ev andre særlover omgjøring av vedtak uten klage §35 vurdering av utsatt virkningstidspunkt §42


Laste ned ppt "Informasjonsplikt og uttalerett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google