Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKP – basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger i egen virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKP – basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger i egen virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKP – basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger i egen virksomhet
Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF Avd. for mikrobiologi og smittevern

2 Kvalitet og arbeidsmiljø
Enkel filosofi: Fornøyde medarbeidere gjør en bedre jobb! Hvordan blir medarbeideren mer ”fornøyd”? Oppfylle myndighetskravene? Full trygghet i det arbeidet som skal utføres?

3 IKP tilpasses virksomheten
Basert på risikovurdering og identifisere kritiske punkt i institusjonen Skal være lett å bruke og følge i det daglige arbeidet Den/de som utformer programmet må vite hvilke problem og utfordringer man står ovenfor Ref; Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, juni

4 Risikovurdering Alle virksomheter som omfattes av smittevernforskriften bør gå gjennom sine interne prosedyrer for å kartlegge aktiviteter og områder som representerer en fare for smitteoverføring av smittestoff Ref; Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, juni

5 Forutsetninger for risikostyring
Hvilke risikoforhold lever vi med Hva er konsekvenser og sannsynlighet for disse forhold Hvilket sikkerhetsnivå skal vi ha Gode holdninger / bedriftskultur Evne og vilje til å iverksette tiltak Ref; prosjekt og teknologiledelse A/S

6 Total sikkerhet ”Vi må tenke total sikkerhet, ikke bare hva som eventuelt kan svikte av tekniske installasjoner, men like mye hva som skjer hvis menneskelig motivasjon og opplæring ikke er den rette, eller hvis ledelsessystemene ikke er adekvate eller ikke blir fulgt.” Sjøsikkerhetskonferansen 2001, Risikostyring i skipsfarten.

7 Hvorfor risikovurdering?
Gir en kartlegging av virksomheten Unngå at uønskede forhold/hendelser oppstår Begrense konsekvensene dersom det likevel oppstår Gir input til beredskapsplan Uønskede forhold/hendelser medfører store økonomiske tap Risikoanalyse gjennomført etter ROS-metoden gir endret risikoadferd. Ref; Prosjekt og teknologiledelse A/S

8 Hva er risiko? Risiko= sannsynlighet x konsekvens Eksempel
Risiko blir uttrykt som sjansen for at smitte kan overføres, og konsekvensen hvis smitte skjer. Eksempel Unnlate å desinfisere huden før perforering Unnlate å utføre håndhygiene vil øke infeksjonsrisikoen spesielt for pasienter med nedsatt imunforsvar. Ref; Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, juni

9 Sikkerhet Evne til å unngå skader og tap som følge av uønskede hendelser. Skadene og tapene er knyttet til Menneskers liv og helse Biologisk og fysisk miljø Økonomiske verdier Hvor høy eller lav sikkerheten er (sikkerhetsnivået) avhenger av hvor høy risikoen er; høy risiko innebærer lav sikkerhet. Ref; Prosjekt og teknologiledelse A/S

10 Risikovurdering steg for steg
1. Identifisere uønskede hendelser 2. Vurdere årsaker og fastsette hyppighet (årsaksanalyse) 3. Beskrive/vurdere virkningen av hendelsen (konsekvensanalyse) 4. Etablere risikobilde 5. Vurdere risikoreduserende tiltak Ref; prosjekt og teknologiledelse A/S

11 Risikovurdering Uønsket hendelse Kateter- assosierte urinveisinf.
Forekomst Svært vanlig Konsekvens Liten til middels Samlet risiko Stor Eksempel på tiltak Indikasjoner på bruk av urinveiskatet- er . Prosedyrer for inn- legging og stell av kateter Smittespred- ning med MRSA Sjelden til middels Middels til stor Prosedyrer for: Undersøking av pasienter og personale. Isolering. Behandling og sanering. Oppfølging. Opplæring Ref; Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, juni


Laste ned ppt "IKP – basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger i egen virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google