Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok
Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok? Forstår vi risikoen vi har tatt? Krav til din bedrift: Interesserte partnere Ønske og forventninger Eiere Kvalitet, pris og leveranseutførelser De ansatte Godt arbeidsmiljø Jobb sikkerhet Anerkjennelse og belønning Leverandører og partnere Gjensidige fordeler og kontinuitet Samfunnet Beskyttelse av ytre miljø Etisk oppførsel Overensstemmelse med lover og forskrifter Nordisk Bedriftsutvikling AS

2 Risiko i din bedrift Din bedrift har lav risikoeksponering fordi uhell kan gi store konsekvenser: Unngå utslippsuhell Unngå eksplosjoner Unngå personuhell som følge av kontakt med farlige kjemikalier Unngå alle andre arbeidsulykker Fordi det kan bli store konsekvenser Nordisk Bedriftsutvikling AS

3 Hvorfor skjer ulykker? 1. Uklare ansvars- og myndighetsforhold.
2. Mangelfull planlegging. 3. Dårlig ledelse 4. Mentale sperrer. 5. Manglende kompetanse/kunnskap. 6. Ikke tilpassede(tunge) styringssystemer. 7. Manglende/dårlige hjelpemidler. 8. Mangelfulle prosedyrer/instrukser. 9. Mangelfulle holdninger 10. Etc. Opplæring skaper bedrede holdninger Nordisk Bedriftsutvikling AS

4 Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok
Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok? Forstår vi risikoen vi har tatt? De 4 læringsstadiene Ubevisst udyktig- dette er stadiet hvor en person ikke vet forskjellen på riktig og galt og ikke vet hva som ikke kan gjøres (alle farlige væsker er like vet ikke hva klassifisering er ) Bevisst udyktig- etter hvert som personen lærer en ferdighet blir han oppmerksom på sin manglende evne til å prestere, han er oppmerksom på hva han ikke kan gjøre (Ser at det er forskjell på farlige væsker ute å klare klassifisering) Bevisst dyktig – etter hvert som personen lærer en spesifikk ferdighet oppdager han at det kreves tankearbeid og innsats for å prestere. De fleste mener dette er det høyeste læringsnivået (Klarer å klassifisere farlige væsker ved å følge spesifikasjoner) Ubevisst dyktig- dette er det ønskede læringsnivå, personen bare presterer uten å tenke over det (Kjenner igjen og klassifiserer raskt og riktig alltid) Hva er læringsnivået i din bedrift? Nordisk Bedriftsutvikling AS

5 Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok
Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok? Forstår vi risikoen vi har tatt? Hvordan øke lærebevisstheten? ISO : Orientering ”0.1 Generelt Innføring av et system for kvalitetsstyring bær være en av organisasjonens strategiske beslutninger. Utformingen og iverksettelsen av en organisasjons system for kvalitetsstyring påvirkes av a) Organisasjonens miljø, endringer i dette miljøet og risiko forbundet med miljøet” ISO 9001 antyder bruk av risikostyring Vil bli mer presisert i neste utgave Nordisk Bedriftsutvikling AS

6 Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok
Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok? Forstår vi risikoen vi har tatt? ISO 9004:2009 pkt 4.3: ”En organisasjons miljø vil være i endring hele tiden, uavhengig av sin størrelse (store eller små aktiviteter og produkter, eller type (for profitt eller non-profit), derfor bør dette overvåkes konstant av organisasjonen. Slike overvåking bør gjøre organisasjonen i stand til til å identifisere, vurdere og håndtere risikoen knyttet til interesserte parter, og deres skiftende behov og forventninger. Toppledelsen bør ta beslutninger for de organisatoriske endring og innovasjon på en betimelig måte for å opprettholde og forbedre organisasjonens ytelse” For mer info om risikoledelse se ISO 31000 9004 gir rettledning om bruk av risikostyring Nordisk Bedriftsutvikling AS

7 Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok
Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok? Forstår vi risikoen vi har tatt? Avfallsbransjen mangler noe på kompetansen enda for å bli Bevisst dyktig. Risikoen er nok forstått i hvert fall på veg til å bli forstått. Innføring av en helhetlig risikostyring kan være verktøyet som hjelper på bevisstgjøring, gir oversikt og prioritering som igjen fører til kompetanseheving. Styringssystemet vil fokusere på Nordisk Bedriftsutvikling AS

8 Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok
Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok? Forstår vi risikoen vi har tatt? Riskostyring kan gjøres til del av andre styringssystemer som ISO9001, ISO14001 og myndighetspålagt internkontroll. Nordisk Bedriftsutvikling AS

9 Risikostyring Prosessen: Risikotiltak Risiko- Risikoanalyse karlegging
Finne kritiske punkter Sette akseptkriterier Finne farer knyttet til de kritiske punkter Sett i verk Finne Tiltak Gjennom nedsatt risiko bedres bedriftens økonomi. Risikostyring betyr å avdekke farer og bringe disse under kontroll til et nivå som bedriften kan akseptere. Analysen avdekker de kritiske punkter slik at målrettet opplæring, endring i arbeidsmetoder, nye rutiner kan settes i verk. Nordisk Bedriftsutvikling AS


Laste ned ppt "Er farlig avfallsbransjen kvalitetsbevisst nok"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google